HARVARD studija – Pušenje Kanabisa poboljšava funkcije mozga i radne sposobnosti!

ŠAH MAT! HARVARD – Pušenje Kanabisa poboljšava funkcije mozga i radne sposobnosti!!! Klinička studija na ljudima o efikasnosti funkcija mozga i radnih sposobnosti tokom redovnog korišćenja Kanabisa – Assessing the Impact of Medical Marijuana on Executive Function Preliminarna studija rađena na Medicinskom centru Harvard, bolnici McLean, i Tafts Univerzitetu pokazala je da korišćenje kanabisa poboljšava … Continue reading HARVARD studija – Pušenje Kanabisa poboljšava funkcije mozga i radne sposobnosti!