Legalizacija i Zakoni u Svetu

Razotkrivanje: Izveštaj komisije za javno zdravlje u vezi štetnosti marihuane

Kako je kanabis (marihuana, konoplja) od sveprisutne medicinske biljke postao taboo i zabranjena biljka obrisana iz farmako udžbenika. Pošto je Marihuana zabranjena agresivnom propagandom raznih kartela 1937, nastala je zabuna među lekarima koji u prvi mah nisu shvatili da je zabranjen i lek ulje kanabisa, ili hašišovo ulje kako je tada često zvano. Lekari su se pobunili ali bilo je kasno… Zabranjena je i industrijska, ali su farmeri to saznali tek 1466, posle II svetskog rata. Tokom rata je proizvodnja industrijske ali i medicinske konoplje za vojne potrebe pojačana. Uvod:

 1. H. L. Corwin, PhD, sekretar

Na dan 13. Septembra, 1938.god., Njujorška medicinska akademija je informisana o zabrinutosti gradonačelnika LaGuardije povodom problema koji uzrokuje marihuana, kao i o njegovoj želji „da neko nezavisno telo kao što je Njujorška medicinska akademija izvrši prikupljanje podataka postojećeg znanja o ovoj temi i da sprovede sva potrebna posmatranja u cilju utvrdjivanja stabilnih činjenica koje se tiču ove forme bolesti zavisnosti kao i neophodnosti njene kontrole.“* Gradonačelnikov zahtev je upućen Komisiji za javno zdravlje, a ista Komisija je 17. Oktobra, 1938.god, dozvolila sazivanje specijalne podkomisije koja bi proučila gradonačelnikov zahtev.

Ova podkomisija, u sastavu Dr. George B. Wallace, Chairman, Dr. E. H. L. Corwin, Secretary, and Drs. McKeen Cattell, Leon H. Cornwall, Robert F. Loeb, Currier McEwen, B. S. Oppenheimer, Charles Diller Ryan, and Dudley D. Shoenfeld, pregledali su postojeću literaturu o ovoj temi. Na osnovu ovog pregleda, podkomisija nije mogla doći do bilo kakvog zaključka, a koji se tiču efekata marihuane na psihološke I fiziološke funkcije ljudskog organizma. Ni pokušaji da se spozna koliko široko se marihuana koristi u Njujorku, nisu bili ništa uspešniji. Konferencija sa predstavnicima Policijske Uprave, Uprave za edukaciju, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,  Odseka za psihijatriju Uprave gradskih bolnica, Suda za porodične odnose, Kancelarije okružnog tužioca, I Komisije gradjana za kontrolu kriminala, što je koristilo da se naglase postojeće razlike u mišljenju koje se tiču širine upotrebe marihuane u gradu I njene povezanosti sa kriminalom.

Podkomitet je stoga došao do zaključka da je, u pogledu mogućnosti da bi marihuana mogla da stvori važan sociološki problem, došlo vreme da istraživanje njenih efekata bude zasnovano na dobro uspostavljenim dokazima, kao I da pripreme skicu proceduralnih metoda za istraživanje problema. Podkomitet je predložio da bi ovakvo istraživanje trebalo podeliti u dva dela: (1) sociološko istraživanje u vezi sa rasprostranjenošću pušenja marihuane i metodama za nabavljanje; u kojim okruzima i medju kojom rasom, klasama ili tipovima ličnosti korišćenje preovladava; da li konkretni socijalni uslovi predstavljaju faktor koji utiču na njeno korišćenje, i kakva je povezanost izmedju njenog korišćenja i kriminalnog i antisocijalnog ponašanja; i (2) kliničko ispitivanje koje bi odredilo u smislu kontrolisanih eksperimenata, fiziološke i psihološke efekte marihuane na različite tipove ličnosti; pitanje da li možda prouzrokuje fizičko ili mentalno pogoršanje; i njene moguće terapeutske efekte u tretmanu bolesti i lečenja narkomanije.
marijuana-propaganda-weird-orgies Nasuprot tome ulična propaganda je odrađivala posao za korporacije.

Komisija za odnose u javnom zdravlju je usvojila izveštaj podkomisije i predložila je gradonačelniku LaGuardiji da sazove specijalnu komisiju koja bi sprovela predloženo istraživanje. Obzirom na navedeno, u Januaru 1939.god. sazvana je gradonačelnikova Komisiju za marihuanu, sačinjena od članova Podkomisije Komisije za odnose javnog zdravlja, koja je preporučila istraživanje, i preporučila je četiri člana komisije koji bi posao obavljali po službenoj dužnosti: Dr. Peter F. Amoroso, Prvi zamenik predsednika (kasnije predsednik) Uprave za izvršenje krivičnih sankcija; Dr. Karl M. Bowman, direktor Odseka za psihijatriju Uprave gradskih bolnica; Dr. S. S. Goldwater, upravnik bolnica – i Dr. John L. Rich, predsednik Odbora za zdravstvo.  Svojim pristupom članstvu Upravnog odbora bolnica, Dr. Willard C. Rappleye zamenio je Dr. Goldwatera kao člana Komisije. Ova Komisija je izučavala širu skicu planova predloženih godinu dana ranije nego što su radovi stvarno počeli.

Na prvom sastanku u Martu 1939.god. dve podkomisije su sazvane; jedna, sačinjena od Drs. Shoenfeld, Ryan, and Corwin, da planira sociološko istraživanje, a druga, sačinjena od Drs. Cattell, Bowman, Cornwall, and Loeb, da razradi detalje kliničkog istraživanja. Drs. Bowman i Wechsler su postavljeni za specijalne savetnike za klinička istraživanja i Dr. J. Murray Steele i Dr. S. Bernard Wortis kao supervizori ovog istraživanja.

Proučavanja je omogućila finansijska podrška tri fondacije – Friedsam fondacija, Njujork fondacija, i Komonvelt fond, od kojih je svaki donirao $7.500. Čitava suma koju je donirala Friedsam fondacija I Komonvelt fond, i $5.000 dolara koje je donirala Njujork fondacija biće korišćene u kliničkom istraživanju – a preostalih 2.500 dolara Njujork fondacije je naznačeno za sociološka istraživanja. Veće za naučna istraživanja Uprave gradskih bolnica, preduzelo je finansijsku superviziju kliničkih ispitivanja i Njujorške medicinske akademije vezano za sociološka proučavanja.

Sociološko istraživanje je sprovedeno pod aktivnim vodjstvom Dr. Dudley D. Shoenfeld-a  a bilo je sprovedeno od strane šest policajaca koje je obučavao Dr.Shoenfeld kao sociološki istražitelj. Kao priznanje velikoj pomoći koju su policajci pružili Komisiji, Komisija je usvojila sledeću rezoluciju na svom sastanku 18. Marta 1941.

Sada kada je sociološko proučavanje problema marihuane u Njujorku završeno, gradonačelnikova Komisija za marihuanu želi da sačuva od zaborava svoju zahvalnost za gradonačelnikovo interesovanje za ovaj problem, kao i prenošenje nadležnosti na Komisiju, kojoj je služio Odsek za borbu protiv narkotika Policijske Uprave. Bez saradnje koju su pružili policijski komesar Valentin, inspektor Curtayne, poručnik Cooper, potporučnik Boylan, i detektiv Loures, ovo proučavanje bi bilo nemoguće. Pomogli su u planiranju i dodelili šest članova specijalnog tima, četiri muškarca i dve žene, čija inteligencija, interesovanje za posao, i želja da dodju do činjenica u značajnim dešavanjima, bili su od nemerljive pomoći za dolaženje do informacija na osnovu kojih se zaniva sociološki izveštaj. Četiri muškarca i dve žene koji su nam dodeljeni, uradili su mukotrpna posmatranja i izveštaje, delujući kao istražitelji i socijalni radnici a ne kao policajci, a koji su u izvodjenju zadatka iskazali prirodnu inteligenciju, specijalnu obučenost, i društveni interes. Stoga im Komisija iskazuje zahvalnost, a ujedno i zahvalnost njihovim pretpostavljenima.

Kliničko ispitivanje se sastojalo iz dva dela: medicinskog, uključujući psihijatrijsko, i psihološko. Dr.Karl M.Bowman je rukovodio medicinskim i psihjatrijskim delom ovog ispitivanja, a Dr.David Wechsler psihološki deo. Članovi Komisije su blisko nadgledali rad tokom proučavanja. Osoblje kliničkog ispitivanja su činili:

 

  Samuel Allentuck, MD, Psychiatrist, koji je bio nadredjeni.

  Louis Gitzelter, MD

  Frank Anker, MD Assistant Physicians

  Robert S. Morrow, PhD

  Florence Halpern, MA

  Adolph G. Woltmann,MA Psychologists

  Miss Rose Horowitz, sekretarica zadužena za stenograf I čuvanje dokumentacije.

 

Komisija puno duguje Upravi za gradske bolnice koja je omogućila dve male medicinske prostorije I kancelarijski prostor u bolnici Welfare (sada poznatu kao Goldwater memorijalna bolnica), kao I Dr.Chrisman G. Scheri, glavnorukovodeći u bolnici, i osoblju u laboratoriji Trećeg medicinskog odseka na njihovoj saradnji u obavljanju laboratorijskih eksperimenata. Priznanje zaslužuje i Dr. Robert C. Batterman koji je tumačio EKG snimke I Dr. Hans Strauss za njegov rad na elektroencefalografiji. Profesor Walter R. Miles sa Univerziteta Jejl je bio uključen u planiranje psihološkog dela ispitivanja. Čitav ovaj poduhvat bi bio nemoguć bez pomoći I saradnje koju je pružio Dr. Peter F. Amoroso iz Uprave za sprovođenje krivičnih sankcija, koji je pored služenja Komisiji, bio odgovoran I za dogovaranje sa volonterima medju zatvorenicima u KPZ Ricker’s Island. Takođe se zahvaljujemo medicinskom osoblju bolnice Rickers Island za saradnju na ispitivanju zavisnosti od narkotika.
marijuana-prohibition-devil-harvest

Na sugestiju Dr.Cattell-a farmakološko ispitivanje je urađeno u Odseku za farmakologiju medicinske škole Cornell od strane Dr.S.Loewe-a. Dr. W. Modell je sarađivao u ovom poslu. Takođe dugujemo Dr. Roger Adams, Professor of Chemistry at the University of Illinois, I Dr. H. J. Wollner, Consulting Chemist of the United States Treasury Department, koji nas je snabdevao aktivnim sastojcima marihuane koji su korišćeni u proučavanju.

Imena onih koji su sprovodili istraživanje su data ispod različitih poglavlja. Oni delovi izveštaja gde autor nije naveden, napisao je predsednik Komisije.

Ovaj ogromni zadatak sastavljanja, uređivanja, i kontrole izveštaja je preduzeo Dr. George B: Wallace, predsedavajući Komisije, i gospođa Eliyabeth V. Cunningham član osoblja Komisije za odnose u javnom zdravlju Njujorške medicinske akademije. Sa njima je sarađivao Dr. Dudley D. Shoenfeld, koji je pripremio sociološki izveštaj, Dr. David Wechsler, koji je radio reviziju psihološkog izveštaja, i Dr. McKeen Cattell, koja je uredila farmakološki izveštaj.

Prema rasuđivanju Komisije, ovo mukotrpno proučavanje bi trebalo da bude od značajne vrednosti u naučnom I društvenom smislu.

 

Izvor: http://www.druglibrary.org/schaffer/library/studies/lag/intro.htm

Laughable-Anti-Marijuana-Propaganda-From-1930s-6

Najjača propaganda protiv Marihuane je vršena putem filmskih reklama pred projekcije u bioskopima, kao i na posterima i slikama u novinama, gde je okrivljavana za izazivanje ‘razuzdane seksualne pohotnosti’ kod muškaraca a da bele žene padaju pod čari latino ljubavnika pod dejstvom Marihuane… Poslednjih godina isti ti optužuju Marihuanu za smanjenje želje za seksom…

 

Izveštaj LaGuardijine komisije

 

Problem marihuane u gradu Njujorku

Gradonačelnikova Komisija za marihuanu, Njujorške medicinske akademije

Grad Njujork, 1944.

Sadržaj

 

SOCIOOLOŠKO, MEDICINSKO, PSIHOLOŠKO I FARMAKOLOŠKO ISPITIVANJE

 • Predgovor gradonačelnika Fiorela LaGuardije
 • Uvod – E. H. L. Corwin, PhD, Secretary

  SOCIOLOŠKO ISPITIVANJE

 • Uvod – Dudley D. Shoenfeld, MD
 • Struktura organizacije
 • Psihološki stav pušača marihuane prema društvu I marihuani
 • Marihuana I deca školskog uzrasta
 • Zaključak

  KLINIČKO ISPITIVANJE

 • Plan I polje delovanja
 • Subjekti odabrani za ispitivanje

  MEDICINSKI ASPEKTI

 • Simptomi I ponašanje
 • Cigareta (Obratite pažnju na radio show Džeka Benija koji je korišćen u istraživanju)
 • Psihotične epizode
 • Organske I sistemske funkcije
 • Intelektualne funkcije
 • Nalazi
 • Sumiranje I diskusija
 • Porodjenje korisnika sa nekorisnicima u smislu mentalnih I fizičkih posledica

 

http://www.druglibrary.org/schaffer/library/studies/lag/lagmenu.htm

Predgovor

 

Kao gradonačelnik grada Njujorka, moja je dužnost da predvidim, i preduzmem korake koji će sprečiti razvoj štetnih uticaja na zdravlje, sigurnost, i dobrobit naših gradjana. Kada su počele da kruže glasine u vezi sa pušenjem marihuane od strane širih društvenih slojeva, potražio sam savet Njujorške akademije za medicinu (The New York Academy of Medicine), kao što je moj običaj kada se susretnem sa problemima medicinske prirode. Na preporuku akademije, sazvao sam poseban komitet koji bi sačinio pažljivo sociološko i naučno istaživanje, i obezbedio sam sredstva tri fodnacije kojima će se ovo istraživanje finansirati.

Moje interesovanje za marihuanu proteže se godinama unazad, do vremena kada sam bio član Predstavničkog doma američkog Kongresa, i u tom svojstvu, čuo sam za korišćenje marihuane od strane vojnika stacioniranih u Panami. U to vreme sam bio impresioniran izveštajem, koji je sačinilo radno telo vojnih istražitelja, a koji je naglašavao relativnu neškodljivost droge, kao i  činjenicu da je imala neznatnu ulogu, ako ikakvu, u problemima delikvencije i kriminala u zoni kanala.

Izveštaj o sadašnjem istraživanju pokriva svaku fazu problema, i od praktične je vrednosti, ne samo za naš grad, već za širu društvenu zajednicu čitave zemlje. Izveštaj predstavlja osnovni doprinos medicini i farmakologiji. Što se tiče zabrinutosti grada Njujorka, drago mi je da su se sociološka, psihološka i medicinska oboljenja, koja se obično vezuju za marihuanu, do sada pokazala kao preuveličana. Medjutim, požurio bih da ukažem da rezultate istraživanja treba tumačiti kao ohrabrujući izveštaj o napretku, a ne kao oslobadjanje od odgovornosti, jer ću nastaviti da sprovodim zakone koji zabranjuju korišćenje marihuane dok, i ukoliko, kompletna istraživanja ne zadovolje potrebne uslove za podnošenje zahteva za promenu postojećeg zakona. Naučni deo istraživanja će biti nastavljen u nadi da ova droga može da dokaže da poseduje terapeutsku vrednost u kontroli bolesti zavisnosti.

Koristim ovu priliku da, razumevajući važnost njihovog rada, izrazim zahvalnost prema članovima svoje komisije, prema Njujorškoj medicinskoj akademiji, kao i Komonvelt fondu, Friedsam fondaciji, i Njujork fondaciji, koji su ova važna istraživanja velikodušno podržali.

 1. H. LaGuardia

Gradonačelnik

Izvor: http://www.druglibrary.org/schaffer/library/studies/lag/foreword.htm

I pored svega propaganda se nastavljala:
assassin-of-youth

 

Prevod IRKA tim

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Mark Emeri u Beogradu – Kolarac ‘2018 LibertyCon’ (Foto-Video)

rundozucoApril 17, 2018

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Poziv sponzorima, izlagačima i posetiocima – Balkanabis Expo

rundozucoDecember 30, 2017

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017

Da li je oduzimanje leka namenjenog detetu i teško bolesnom KRIVIČNO DELO i takođe akt fašizma? – 4

rundozucoSeptember 20, 2017

3 Kanabis Marš!! 30 septembar 2017 Beograd, Skupština Srbije

rundozucoSeptember 16, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Dobro došli u Fašističku Republiku Srbiju – 3

rundozucoSeptember 15, 2017

IRKA – Predlog izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu – Amandman na čl. 7

rundozucoSeptember 10, 2017

Slovenija: ISTORIJSKA oslobađajuća presuda za aktiviste za uzgoj, prodaju i pomoć u lečenju Kanabisom!

FritzTheCatSeptember 1, 2017

Država koja ljudima brani da se leče je FAŠISTIČKA !

rundozucoAugust 8, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Još jedna SKANDALOZNA PRESUDA bolesnom ocu za malo trave!

rundozucoMay 8, 2017

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017

U IME NARODA! Protest bolesnih i članova porodica ispred zgrade Vlade Srbije

rundozucoFebruary 12, 2017

Još jedan rođendan bez slavlja

rundozucoJanuary 30, 2017

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – RTV (video)

rundozucoJanuary 23, 2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS (video play list)

rundozucoJanuary 19, 2017

Predlog o izmenama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama – Zelena stranka

FritzTheCatJanuary 9, 2017

KORENI REVOLUCIJE MEDICINSKE PRIMENE KANABISA U ISTOČNOJ EVROPI (Leafly)

FritzTheCatJanuary 9, 2017

Javna rasprava o izmenama ZKPS: Svedočenja i dokazi bolesnih BORBA ZA LEK! (video)

rundozucoJanuary 3, 2017

Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinski Cannabis!

rundozucoJanuary 1, 2017
irka

Izjava UG IRKA o PROCESU protiv Dragana Alargića

rundozucoDecember 31, 2016

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama – dan 1. (Foto)

rundozucoDecember 27, 2016

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

rundozucoDecember 26, 2016

Захтев Министарству здравља, Скупштини Р. Србије, Влади Р. Србије за јавну расправу о ЗКПС-у

rundozucoDecember 26, 2016

Počinju javne rasprave o bitnim zakonima o lečenju

rundozucoDecember 25, 2016

Prijava Udruženja bolesnih za javnu raspravu za 26. decembar 2016 – (PKS)

rundozucoDecember 25, 2016

KVAKA 22 za Travu – kako obesmisliti i iskoristiti Zakon u Srbiji!

FritzTheCatDecember 17, 2016

LEGALIZUJTE! Prva Konferencija o medicinskom Kanabisu u Evropskom parlamentu

FritzTheCatDecember 4, 2016

Zvanično saopštenje povodom sramne presude za lečenje Kanabisom

rundozucoNovember 23, 2016

Zahtev Ustavnom Sudu – SKKSO

rundozucoNovember 15, 2016

Zabranjeni forum – 03.11.2016 (Video)

rundozucoNovember 7, 2016

Legalizacija kanabisa u Srbiji – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Legalization of cannabis for medicinal purposes in Macedonia – II Symposium (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016
Industrijska Konoplja

Uzgajivači konoplje: Ne treba nam uvoz, s uzgojem Marihuane u Hrvatskoj procvetala bi zemlja

FritzTheCatOctober 30, 2016

Zeleno svetlo za legalizaciju medicinskog kanabisa u BiH!

FritzTheCatOctober 30, 2016

Kako je Kanabis postao zabranjen i zašto?

rundozucoOctober 13, 2016

Kanabis za nove bolnice, škole i obnovu ekonomije umesto finansiranja MAFIJE!

FritzTheCatOctober 12, 2016

Tribina Zrenjanin – Video play list

rundozucoOctober 12, 2016

Izjavljujem da se moj sin Irfan Ribić uspješno liječi uljem kanabisa! (podrška saborcima)

FritzTheCatOctober 11, 2016

Svedočenja bolesnih ispred zgrade rts-a pre tačno godinu dana

rundozucoOctober 6, 2016

Šta je od Kanabisa za medicinsku upotrebu dostupno u Evropi?

FritzTheCatAugust 3, 2016

OBRAZUJEMO – Sativex vs ulje cvetova Kanabisa

rundozucoJuly 14, 2016

Dr. Lumír Hanuš – Zbog čega je Kanabis uspešan lek? (video)

rundozucoJuly 14, 2016

Zločin protiv Čovečnosti 2016 ( pismo Dr. Roberta Melameda )

rundozucoJuly 14, 2016

Ana: Izlečila sam kancer dojke Kanabisom! 4:20 Beograd 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Serbian doctor about healing with cannabis – Interview for France TV April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Odbačena optužnica protiv supruge Saše Mićića

rundozucoJune 18, 2016

SRBIJA: Kada Kanabis spašava živote! Bolje ilegalno ŽIV nego legalno mrtav (video)

rundozucoJune 10, 2016

Predavači i satnica 31 maj i 1 jun – Međunarodni seminar o kanabisu Beograd 2016

FritzTheCatMay 27, 2016

TV KANAL 9, NOVI SAD: OTVORENI EKRAN, 10.05.2016. Maja Vasić – SKK NS (Video)

rundozucoMay 16, 2016

‪#‎FreeAna -‬Solidarno protiv sistema – ZA ANIN ZAKON

rundozucoMay 12, 2016

RTV Sreće u poseti Socijalnom Kanabis klubu Sombor IRKA

FritzTheCatMay 8, 2016

Odgovor na dalje vređanje bolesne i hapšene majke Ane od sindikata policije (PSS)

FritzTheCatMay 8, 2016

PAŽNJA!!! Upravo je UHAPŠENA ANA ANTIĆ MAJKA 3 PREDIVNA DETETA OBOLELA OD MS-a

FritzTheCatMay 5, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Stefan (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Katarina (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Brankica (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Snežana (Video)

rundozucoApril 26, 2016

SVETSKI DAN KANABISA BEOGRAD – HEROJI SRBIJE ♥ – Foto

rundozucoApril 25, 2016

Svetski Dan Kanabisa Beograd 2016 – Kanabis Manifest 4:20 (video)

FritzTheCatApril 24, 2016

DAY OF LIBERATION DAN OSLOBAĐANJA – IRKA i Marija 4:20 Beograd

FritzTheCatApril 24, 2016

IZBORI 2016 Legalizacija kanabisa Grada i Zelena stranka

rundozucoApril 15, 2016

Miloš Simić govori o hapšenju Dragana Alargića

rundozucoApril 11, 2016

UNGASS 2016 Pismo Ministarstvu inostranih poslova: koji je stav Srbije?

FritzTheCatApril 5, 2016

IZBORI 2016: Legalizacija KANABISA – PRAVO na izbor i LEK! (video)

FritzTheCatApril 1, 2016

Tuzla 2016 – Za Slobodan BALKANABIS

rundozucoMarch 16, 2016

#420 – Dan Kanabisa Beograd 22 April 2016

rundozucoMarch 16, 2016

Ko je zapravo LUD a ko glup? O uništenju i spasu srpske privrede

FritzTheCatMarch 16, 2016

Studija: Kanabis i procvat privrede su međusobno povezani!

FritzTheCatMarch 16, 2016

Počeo je SPANNABIS najveća Svetska Konferencija o Kanabisu

rundozucoMarch 11, 2016

Legalizacija Marihuane u Hrvatskoj – RTL

rundozucoMarch 8, 2016

Legalizacija Marihuane u BiH – ( Dnevnik BiH )

rundozucoMarch 7, 2016

ZA SLOBODAN BALKANABIS!

rundozucoFebruary 23, 2016

Konoplja na radiju – Sanjin Jašar

rundozucoFebruary 19, 2016

Ideju čije je vreme došlo je nemoguće sprečiti!

FritzTheCatJanuary 31, 2016

Političari bez promene zakona o Kanabisu NE krećite u IZBORE!

FritzTheCatJanuary 31, 2016

JEDNO SJEME, JEDNA IDEJA, JEDNA BORBA – ZA SLOBODAN BALKANABIS!

FritzTheCatJanuary 23, 2016

VAŽNO!!! Prvi virtuelni Svetski Kanabis Samit

rundozucoJanuary 20, 2016

Srpska Rašomonijada oko Kanabisa i lažne ‘legalizacije’ traje: ŠTA JE ZAPRAVO LEK?! (Tv Pink)

FritzTheCatJanuary 19, 2016

Lečenje kanabisom biće ravno otkriću penicilina !

rundozucoJanuary 7, 2016

Nacrt Sporazuma o saradnji UG IRKA i drugih Udruženja

rundozucoDecember 27, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2