Kanabis i bolna senzorna neuropatija povezana sa HIV-om

rundozucoJune 12, 2015

Maihuana i PTSP – dokazi

rundozucoJune 12, 2015

Kanabis ubija sve poznate bakterije, uključujući i MRSA superbakteriju

rundozucoJune 12, 2015

My fight for Life, My fight for Cannabis – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Demistifikacija kanabisa-medicinska upotreba-dr. Lumír Ondřej Hanuš-Ljubljana – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Vizuelni prikaz endokanabinoidnog sistema receptora i funkcija u telu čoveka

rundozucoJune 3, 2015

Dr. Melamede: genetska modulacija i kanabis na seminaru u Sloveniji 29.05.2015 – (Video)

rundozucoJune 3, 2015

Lečenje kanabisom i kancer, sa predavanja Brajana Keta u Beogradu

rundozucoJune 3, 2015

Kloniranje marihuane

rundozucoMay 7, 2015

Svedočenja o lečenju kancera i drugih bolesti Marihuanom u Srbiji

rundozucoMay 1, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2