• II-02 KANABIS VODI DROGAMA

  Teorija po kojoj kanabis vodi uzimanju drugih droga nastala je u Američkoj medicini kao tzv. »Gateway drug theory«. Ovakvi rezultati dobijeni su ispitivanjem na populaciji korisnika težih droga, iz koje se pokazalo da su svi počeli sa pušenjem kanabisa. Ova teorija širokogrudo je prihvaćena od strane domaćih policijskih organa i roditelja koji...

 • II-03. LOŠA DECA I KRIMINALCI

  Prema izveštaju agencije UN za droge i kriminal (UNODC) iz 2003. još jednom se potvrđuje da je kanabis najkorišćenija ilicitna droga sa 160 miliona korisnika,dok na svetu ima oko 8 milona korisnika ekstazija ili oko 10 miliona korisnika heroina15. Isti izvor navodi da na svetu ima oko 200 miliona korisnika ilicitnih droga,...

 • II-01: EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA

  EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA   Izvor i linkovi: Wikipedia, besplatna net enciiklopedija Akutni efekti konzumiranja marihuane veoma variraju zavisno od individue i količine i kvaliteta određene vrste kanabisa, ali generalno uključuju neke od sledećih:   Blaga euforija, opšte osećanje blagostanja Relaksacija ili smanjenje stresa Povećan osećaj za humor Osećaj jače povezanosti tela i...

 • I-03: MEDICINSKA UPOTREBA

  Kanabis se medicinski koristio i drevnim društvima Indije, Kine i u tradiciji narodne medicine mnogih kultura. U medicini zapadnih društava se obično pojavljuje kao tinktura sredinom 19. veka. Najpoznatiji korisnik je svakako Kraljica _Viktorija kojoj je kanabis prepisao lekar, radi ublažavanja menstrualnih bolova. Do kraja 19. veka njegova medicinska upotreba, pre svega...

 • I-04: OPOJNA DROGA

  Iako se mnogi neće složiti sa samim izrazom, danas ternin rekreativne upotrebe droga najbolje opisuje upotrebu supstanci_koje_menjaju_svest, bez nadzora lekara. Pod pojmom rekreativne upotrebe droga ne podrazumeva se upotreba_droga_u_svrhe_duhovnog_istraživanja_ i_napretka iako razlika među ova dva načina upotrebe nije uvek jasna. Većina ljudskih društava je kroz istoriju praktikovala upotrebu rekreativnih droga u različitim...

 • I-02: INDUSTRIJSKA UPOTREBA

  Za razliku od ženske biljke kanabisa koja se koristi za dobijanje marihuane odnosno hašiša (odnosno čiji cvetovi i lišće jesu droga zvana marihuana) muška biljka kanabisa upotrebljava se u industriji za proizvodnju konopca i jednim delom grublje odeće, obuće i materijala sličnih papiru. Ovu primenu kanabis ima oko 12 000 godina. U...

 • I-01: ŠTA JE TO KANABIS?

  Izvor Wikipedija, besplatna Internet enciklopedija   Kanabis je jednogodišnja biljka koja pripada familiji Cannabaceae , ranije klasifikovana u red Urticales, a kasnije u red Rosales. Postoji filogenetska kontraverza da li su varijeteti koji se uzgajaju varijeteti jedne vrste (Cannabis sativa) ili predstavljaju različite vrste (kao što su Cannabis indica, Cannabis ruderalis, ili...

 • Sadržaj

  SADRŽAJ UVOD I OPŠTE INFORMACIJE 7 I-01. ŠTA JE TO KANABIS? 8 I-02. INDUSTRIJSKA UPOTREBA 9 I-03. MEDICINSKA UPOTREBA 11 I-04. OPOJNA DROGA 14 II KONTRAVERZE 16 II- 01. EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA 18 II- 02. KANABIS VODI DROGAMA 19 II- 03. LOŠA DECA I KRIMINALCI 21 II- 04. STVARA ZAVISNOST 22 II-...

Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

Poziv volonterima sa prevodilačkim iskustvom.


Drugari/Drugarke, potrebna je sva pomoć kako bi smo svi mi, udruženi s istim ciljem, mogli da nastavimo sa uspešnom međusobnom saradnjom , kao i sa aktivnim delovanjem u pravcu neophodnom za oslobađanje biljke i ljudi od nametnutih stega. Zainteresovanih za temu je svakodnevno sve više. Na žalost, sve više obolelih. Neophodno je da se svi uključimo i damo svoj lični doprinos kako bi istina o leku izašla na videlo!

IRKA traži sve Vas koje poznajete svetske jezike, a volite konoplju i voljni se da se zauzmete za osnivanje IRKA volonterskog prevodilačkog tima.

Akcenat je na medicinskim studijama, pa je poželjno poznavanje tehničkih/medicinskih termina.

Molimo sve zainteresovane da popune kratak upitnik
[Valid RSS]
futerbaner2