Kako kanabigerol (CBG) može da pomogne u borbi protiv simptoma Hantingtonove bolesti

Miloš MarkovićJuly 1, 2015

Pušenje marihuane može da ublaži simptome Parkinsonove bolesti

Miloš MarkovićJune 29, 2015

Kanabis bi mogao da pomogne u tretiranju Leu Gehrigove bolesti (ALS)

Miloš MarkovićJune 16, 2015

Medicinska marihuana i ALS

Miloš MarkovićJune 12, 2015

Medicinska marihuana za pacijente sa ALS-om

Miloš MarkovićJune 12, 2015