Kanabis je uvek bio LEK – Srpska farmakopeja

Miloš MarkovićApril 11, 2016

Miloš Simić govori o hapšenju Dragana Alargića

Miloš MarkovićApril 11, 2016

Intervju sa Jovanom Jovanovićem I Majom Vasić – Osvaldo

Miloš MarkovićApril 11, 2016

Još malo o Kanabisu – Vera Ranković

Miloš MarkovićApril 11, 2016

Najvažnija dobrobit uzgoja za lične potrebe lečenja, leži u samoj aktivnosti uzgoja.

Miloš MarkovićMarch 10, 2016

ZA SLOBODAN BALKANABIS!

Miloš MarkovićFebruary 23, 2016

Kanabis kroz istoriju kao lek i duhovna hrana

Miloš MarkovićFebruary 8, 2016

Marihuana kao preventivni lek

Miloš MarkovićFebruary 3, 2016

Deklaracija o ljudskim pravima – UN

Miloš MarkovićJanuary 23, 2016

Tamo gde Sunce sja i gde je TRAVA legalna 2. deo

Miloš MarkovićDecember 9, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2