Legalizacija i Zakoni u Svetu

Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinski Cannabis!

„Amerikanci za siguran pristup leku“ (u daljem tekstu ASA,  izvor: http://www.safeaccessnow.org/major_international_victory_for_medical_cannabis)

Unapređujući legalnu upotrebu  Medicinske marihuane za terapijske svrhe i istraživanja, rezultat je: Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinsku upotrebu Kanabis!

VELIKA POBEDA ZA MEDICINSKU KLASIFIKACIJU KANABISA!!!
U odgovoru na proteste ASA (Američke asocijacije za bezbedan pristup lečenju) i IMCPC (Internacionalnog udruženja pacijenata koji koriste kanabis) Ekspertski Komitet za zavisnosti od droga (ECDD) Svetske zdravstvene organizacije, je na zasedanju održanom od 14 to 18 novembra 2016 u sedištu SZO u Ženevi , najavio promenu klasifikacije Kanabisa iz kategorije ‘droga’ u kategoriju leka. U roku od 18 meseci održaće se konferencija UN, gde će se Kanabis re-klasifikovati na INTERNACIONALNOM NIVOU! ( Preuzmite dokument ECDD: Commission on Narcotic Drugs Reconvened fifty ninth session ECN72016_CRP13_V1610192 preporuke za kanabis )
MOLIMO članove radne grupe Ministarstva zdravlja za promenu zakona o psihoaktivnim supstancama, da u ime humanosti i pacijenta, već sada kao i mnoge države EU i sveta dozvole upotrebu Kanabisa u svrhe lečenja i naučno-kliničkih istraživanja.

NE ČEKAJTE DOK NAM IZ SVETA NE NAREDE!!! Ne čekajte da pomru mnogi kojima je Kanabis može da pomogne! Prihvatite pametne primere iz država okruženja, a najbolje je iskoristiti model koji ima Izrael, koji se i nudu da pomogne tehnologijom i ZNANJEM!

Udruženja IRKA i SKK Beograd su članice IMCPC.

ASA

(ASA) je upravo saznala da je Ekspertski komitet za borbu protiv zavisnosti od droga, Svetske Zdravstvene Organizacije (ECDD) upravo odlučio da učini korak napred sa procesom legalizacije, koji  može reklasificirati medicinski kanabis prema Međunarodnom zakonu, iz “droge” u lek. Debatu oko Medicinske marihuane godinama su odugovlačili zaposleni ECDD-a, ali uporno pritiskanje od strane ASA članova, međunarodnih saveznika i ostalih nevladinih organizacija, udruženja građana i dr., rezultirao je istorijskim kretanjem ka reprogramiranju. U narednih18 meseci,  Glavni komitet održaće specijalnu sednicu, kako bi se diskutovalo  o upotrebi medicinske marihuane za lečenje i dalje istraživanje.

ECDD- ove preporuke su ključne u promeni klasifikacije Medicinske marihuane iz  Jedinstvene Konvencije o opojnim drogama, koja pod okriljem Sjedinjenih Država (UN), datira još iz 1961. godine-  a izmenjena i dopunjena Protokolom iz 1972. godine ( “UN Single Convection”).  185 nacija je potpisalo ovu Konvenciju, što su mnogi političari smatrali savršenom preprekom ka federalnoj  reformi u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.  

Ovaj proces reklasifikacije medicinskog kanabisa iz kategorije “droga”  u kategoriju leka bi značio da je na putu fundamentalna promena u odnosu na to kako Sjedinjene Države i druge zemlje “tretiraju” pacijente, istraživanja i propise koji koriste medicinski kanabis u bilo kom obliku- promene koje neće moći da poništi nijedna zemlja, niti nova Američka predsednička administracija.

Za ECDD- ovu odluku saznali smo iz izveštaja koji je dostavljen Komisiji o opojnim drogama, na sastanku održanom od 30. novembra do 2. decembra 2016. godine u Beču, a koji je nedavno postavljen “online”. Deo izveštaja:  “Izvod iz izveštaja 38. Stručne komisije za zavisnost od droga, koja je trajala od 14. do 18 novembra 2016. godine” delom kaže:

“Komitet je prepoznao:

Pojava novih farmaceutskih preparata kanabisa, vezanih za terapijsku upotrebu kanabisa, nikada pre nije bila predmet formalne pre-revizije ili kritičkog osvrta od strane ECDD (??!). Komitet je zatražio da Sekretarijat pripremi relevantnu dokumentaciju pregleda o psihoaktivnim supstancama za Međunarodnu kontrolu, koja se slaže sa upustvom Svetske zdravstvene organizacije, te da se sprovedu ponovni pregled za sledeće supstance:

  • Kanabis biljke i kanabis smole
  • Ekstrakte i tinkture kanabisa
  • Delta 9- tetrahidrokanabinol (THC)
  • Kanabidiol (CBD)
  • Stereoizomere THC-a

Komitet je preporučio da ovi ponovni pregledi budu procenjeni na posebnom sastanku ECDD-a, posvećenom kanabisu i njegovim komponentnim supstancama, koji će se održati u narednih 18 meseci od 38. sastanka. Svrha ponovnih pregleda je da se utvrdi da li trenutne informacije kojima raspolaže Ekspertski komitet, opravdava njihov kritički osvrt.  Kategorije informacija za procenu supstance u ponovnom pregledu su identične onima koji su korišćeni u kritičnim pregledima. Ponovni pregled je preliminarna analiza, i otkrića u ovoj fazi ne treba da utvrde da li kontrolni status supstance treba biti menjan. “

ECDD odluka obelodanjena u CND memorandumu, započeće proces koji ultimativno može da vodi do fundamentalne promene u Međunarodnom zakonu. Zaposleni u Komitetu će pripremiti seriju pregledanih dokumenata pre kritike na posebnoj Sednici o kanabisu koja će biti održana kroz 18 meseci. Nakon sastanka, ECDD može da obezbedi prvu novu naučnu smernicu o politici kanabisa za UN još od 1935. godine.

Menjanje Američke Jedinstvene Konvencije:

Kanabis, uključujući i Medicinski kanabis trenutno je klasifikovan kao prilog I i IV u Američkoj Jedinstvenoj Konvenciji. Ova klasifikacija znači da je kanabis zloupotrebiva droga, a ne lek, što je utvrđeno i zasnovano po izveštaju Zdravstvenog Komiteta Odbora lige naroda 1935. godine. Generalna Skupština Sjedinjenih Država  mora da ima preporuke Komisije za opojne droge ( u daljen tekstu CND) Sjedinjenih Država, kako bi promenila klasifikaciju kanabisa. Komisija UN-a za opojne droge donosi odluke o klasifikaciji supstance, zasnovane na prepruci ECDD-a.

 Komisija za opojne droge usvojila je Rezoluciju 52/5, zahtevajući od ECDD-a ažuriranje pregleda o istraživanjima i primeni Medicinskog kanabisa još 2009. godine. Godišnji izveštaji međunarodnih odbora za kontrolu narkotika, pozivajući Svetsku Zdravstvenu Organizaciju ( uključujući i Ekspertski komitet za borbu protiv zavisnosti od droga- ECDD) , da se pridržavaju svoje obaveze Jedinstvene Konvencije UN-a i procene “potencijalni medicinski uticaj kanabisa i njegovih ekstrakata, koji deluje opasno po ljudsko zdravlje…” još 2013. godine. Uprkos silnim zvaničnim zahtevima, ECDD je uporno odbijala da “ažurira” informacije o medicinskom kanabisu, ili pogleda na razvoj nauke, ili uzme u obzir evoluirajuće zakone i politike u desetinama zemalja koje su potpisale Jedinstvenu Konvenciju UN-a.

Delovanje članova “Amerikanaca za bezbedan pristup leku” ( ASA) :

IMCPC

“Amerikanci za bezbedan pristup leku” su od 2015. godine  su-osnovači Međunarodne Koalicije pacijenata koji se leče medicinskim kanabisom (IMCPC),u kojoj se advokati pacijenata iz svih 42 zemlje sastaju o odvažuju da promene Međunarodnu politiku kanabisa. Na 37.sastanku  ECDD-a održanom iste godine, članovi  ASA i IMCPC su se obratili komitetu u Ženevi, pozivajući članove da deluju po pitanju preporuke Komisiji za opojne droge UN-a, kako bi moglo da se ide korak dalje do potrebnog ponovnog pretresa dokumenata sa kritičkim osvrtom. Članovi- pacijenti ASA i IMCPC-a su držali međunarodne prezentacije unutar SZO i Ujedinjenih Nacija, a poslali su i hiljade pisama Ambasadorima Amerike  (iz 70 zemalja širom sveta), pozivajući ih na preispitivanje odluka o reklasifikaciji kanabisa.

Važan deo reklasifikacije supstance, koja je pod okriljem Jedinstvene Konvencije UN-a je  dokument koji se naziva “kritički osvrt”, pripremljen od strane stručnjaka iz oblasti i kritikovan za sadržaj i tačnost u procesu koji se zove “ponovni pregled”. Na “ASA Međunarodnoj konfererenciji za usklađivanje globalnih politika kanabisa” , koja se održala  od 18. do 23. marta 2016. godine u Vašingtonu, učesnici su ponovo pregledali pripremljeni dokument sa “kritičkim osvrtom” na kanabis i kanabisovu smolu. Ovaj veoma važan papir napravili su međunarodni kanabis stručnjaci, uključujući Jahan Marcu Ph.D, Tjaling Erkelens, Maria de los Angeles Lobos, Ph.D., Ethan Russo, MD, Roy Upton, Mahmoud Elsohly, Ph.D., Pavel Kubu, MD, Ethan Russo, MD, Pavel Pachta, Ph.D, Jason Schechter, Ph.D., and Phil Robson, Ph.D….

Funkcije Endokanabinoidnog sistema receptora, i endogenih kanabinoida predstavljaju ciljne oblasti za terapiju i istraživanja Kanabisa i jedinjenja iz cveta, kanabinoida, terpena, flavinida i ostalih, koja deluju sinergijski

Koristeći preko 300 referenci, dokument detaljno razmatra opsežno istraživanje o terapeutskoj vrednosti kanabisa, tačne podatke o toksikologiji  i s tim u vezi brigama u odnosu na ljudsko zdravlje. Izveštaj takođe uključuje rezime različitih načina na koji se kanabis  kontroliše na nacionalnom i na međunarodnom nivou i politike koje su potrebne da bi se napravio bezbedan i zakonit pristup medicinskom kanabisu i da bi se isti stavio na raspolaganje svim pacijentima koji će imati koristi od toga. ASA je dostavila rad  i propratno pismo CND-u, Stejt departmentu SAD i ECDD- u poslednjeg  dana naše nacionalne konferencije.

Uprkos našim naporima, dnevni red za sastanak ECDD-a u novembru ove godine je sadržao kratko „ažuriranje“ podataka o kanabisu:

SZO je obezbedila ažuriranje podataka o kanabisu 2014., 2015. godine i ponovo će podeliti ažurirane dokaze  2016. godine na sastanku Stručne komisije za zavisnost od droge 14.-18. novembra. Do sada, materijal za formalno razmatranje statusa kanabisa kao kontrolisane supstanca je ili nedovoljan ili nepotpun. SZO će nastaviti da razmatra sve raspoložive naučne dokaze kako bi se utvrdilo da li trenutni status kontrole treba da se promeni.

Mi smo smatrali da je ovakva reakcija potpuno neadekvatna imajući u vidu obim novih informacijama koje su dostavljene komisiji. ASA i naši partneri u Međunarodnoj koaliciji pacijenata koji koriste kanabis u medicinske svrhe (International MedicalCannabisPatientsCoalitin – IMCPC) su odmah poslali pismo kao odgovor na dnevni red ECDD-a koje glasi u delovima ovako:

„Pišem vam da bih izrazio/la svoju zabrinutost i razočaranje zbog privremenog dnevnog  reda za 38. sastanak  Stručne komisije za zavisnost od droge (ExpertCommittee on Drug Dependence – ECDD). Jedina referenca na kanabis i na smolu kanabisa je „ažuriranje“ podataka.  U aprilu sam vam se obratio/la  zbog uloge Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i njenogECDD-a, koji oni imaju u  medicinskoj i naučnoj evaluaciji psihoaktivnih supstanci  na javno zdravlje prema međunarodnim sporazumima za kontrolnu droge  i ukazao na hitnu potrebu za kritičkim osvrtom na kanabis od strane ove Komisije. Da bi ECDD mogao da daje savete u vezi sa budućim statusom kontrole kanabisa, Komisija mora da napravi kritički osvrt na kanabis. Verujemo da će ECDD biti u mogućnosti da preporuči CND-u, kao minimum, da se kanabis isključi iz Priloga IV Konvencije iz 1961. godine. Međutim, da bismo krenuli napred, ECDD mora da uključi prethodnu reviziju kanabisa u dnevni red 38. sastanka u nadi da će  članovi ECDD-a izmeniti dnevni red svog 38. sastanka shodno tome.“
I oni su to i uradili …!

Napredak, konačno:

Naša upornost se isplatila. Kao odgovor na kritički osvrtASA-e na pismo protesta IMCPC-a, ECDD se složio da otpočne sa procesom prethodne revizije i da diskutuje o nauci i politikama koje se odnose na medicinski kanabis na posebnoj sednici za osamnaest meseci. Osoblje komisije će razmotriti nove informacije vezane za biljku kanabis, smolu, ekstrakte i tinkture. Osoblje će takođe razmotriti najnovija naučna dostignuća koja se odnose na THC i CBD. Prethodna revizija predstavlja prvi korak ka formalnom kritičkom osvrtu koji će izazvati preporuku da CND izvrši ponovnu klasifikaciju  medicinskog kanabisa prema jedinstvenoj konvencije UN.

Ovo je dug proces, i ASA se opredelila da istraje u tome.  Međunarodno pravo može da izgleda strano pacijentima koji se bore da ostvare ili da odbrane bezbedan i zakonit  pristup medicinskom  kanabisu u Sjedinjenim Državama, kao i u drugim državama sveta. Američki političari često navode međunarodne sporazume  kao razlog što Kongres i Administracija ne mogu da idu napred. Ovaj proces može definitivno da ukloni prepreku i da pokaže put prema racionalnijoj saveznoj politici koja ima razumevanja.
Države SAD već idu svojim različitim putevima legalizacije Kanabisa, ne čekajući sporu državnu administraciju, vršeći dalja istraživanja i gurajući ceo proces legalizacije unapred.Isto to rade mnoge druge daleko naprednije ali i neke od Srbije ‘manje razvijene’ države Evrope i sveta. Ali znatno HUMANIJE.

Ono što zakonodavci u Srbiji isto stalno pominju kao izgovor su iste ove klasivikacije i Konvencija UN iz 1961, kada se ni sastav kanabisa nije znao, a lekovita svojstva kanabisa, esktrakti i doziranja, izbrisana iz udžbenika medicine pod pritiskom farmacije. Vreme je da Srbija takođe pođe napred, da omogući pacijentima slobodan i bezbedan pristup najboljem prirodnom leku, KANABISU.

Program radionica za pacijente i lekare ASA za 2016-2017

Ivana Mikloši i IRKA tim

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

KANABIS je i zvanično LEK! Istorijska odluka UN

FritzTheCatDecember 2, 2020

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Mark Emeri u Beogradu – Kolarac ‘2018 LibertyCon’ (Foto-Video)

rundozucoApril 17, 2018

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Poziv sponzorima, izlagačima i posetiocima – Balkanabis Expo

rundozucoDecember 30, 2017

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017

Da li je oduzimanje leka namenjenog detetu i teško bolesnom KRIVIČNO DELO i takođe akt fašizma? – 4

rundozucoSeptember 20, 2017

3 Kanabis Marš!! 30 septembar 2017 Beograd, Skupština Srbije

rundozucoSeptember 16, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Dobro došli u Fašističku Republiku Srbiju – 3

rundozucoSeptember 15, 2017

IRKA – Predlog izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu – Amandman na čl. 7

rundozucoSeptember 10, 2017

Slovenija: ISTORIJSKA oslobađajuća presuda za aktiviste za uzgoj, prodaju i pomoć u lečenju Kanabisom!

FritzTheCatSeptember 1, 2017

Država koja ljudima brani da se leče je FAŠISTIČKA !

rundozucoAugust 8, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Još jedna SKANDALOZNA PRESUDA bolesnom ocu za malo trave!

rundozucoMay 8, 2017

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017

U IME NARODA! Protest bolesnih i članova porodica ispred zgrade Vlade Srbije

rundozucoFebruary 12, 2017

Još jedan rođendan bez slavlja

rundozucoJanuary 30, 2017

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – RTV (video)

rundozucoJanuary 23, 2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS (video play list)

rundozucoJanuary 19, 2017

Predlog o izmenama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama – Zelena stranka

FritzTheCatJanuary 9, 2017

KORENI REVOLUCIJE MEDICINSKE PRIMENE KANABISA U ISTOČNOJ EVROPI (Leafly)

FritzTheCatJanuary 9, 2017

Javna rasprava o izmenama ZKPS: Svedočenja i dokazi bolesnih BORBA ZA LEK! (video)

rundozucoJanuary 3, 2017
irka

Izjava UG IRKA o PROCESU protiv Dragana Alargića

rundozucoDecember 31, 2016

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama – dan 1. (Foto)

rundozucoDecember 27, 2016

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

rundozucoDecember 26, 2016

Захтев Министарству здравља, Скупштини Р. Србије, Влади Р. Србије за јавну расправу о ЗКПС-у

rundozucoDecember 26, 2016

Počinju javne rasprave o bitnim zakonima o lečenju

rundozucoDecember 25, 2016

Prijava Udruženja bolesnih za javnu raspravu za 26. decembar 2016 – (PKS)

rundozucoDecember 25, 2016

KVAKA 22 za Travu – kako obesmisliti i iskoristiti Zakon u Srbiji!

FritzTheCatDecember 17, 2016

LEGALIZUJTE! Prva Konferencija o medicinskom Kanabisu u Evropskom parlamentu

FritzTheCatDecember 4, 2016

Zvanično saopštenje povodom sramne presude za lečenje Kanabisom

rundozucoNovember 23, 2016

Zahtev Ustavnom Sudu – SKKSO

rundozucoNovember 15, 2016

Zabranjeni forum – 03.11.2016 (Video)

rundozucoNovember 7, 2016

Legalizacija kanabisa u Srbiji – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Legalization of cannabis for medicinal purposes in Macedonia – II Symposium (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016
Industrijska Konoplja

Uzgajivači konoplje: Ne treba nam uvoz, s uzgojem Marihuane u Hrvatskoj procvetala bi zemlja

FritzTheCatOctober 30, 2016

Zeleno svetlo za legalizaciju medicinskog kanabisa u BiH!

FritzTheCatOctober 30, 2016

Kako je Kanabis postao zabranjen i zašto?

rundozucoOctober 13, 2016

Kanabis za nove bolnice, škole i obnovu ekonomije umesto finansiranja MAFIJE!

FritzTheCatOctober 12, 2016

Tribina Zrenjanin – Video play list

rundozucoOctober 12, 2016

Izjavljujem da se moj sin Irfan Ribić uspješno liječi uljem kanabisa! (podrška saborcima)

FritzTheCatOctober 11, 2016

Svedočenja bolesnih ispred zgrade rts-a pre tačno godinu dana

rundozucoOctober 6, 2016

Šta je od Kanabisa za medicinsku upotrebu dostupno u Evropi?

FritzTheCatAugust 3, 2016

OBRAZUJEMO – Sativex vs ulje cvetova Kanabisa

rundozucoJuly 14, 2016

Dr. Lumír Hanuš – Zbog čega je Kanabis uspešan lek? (video)

rundozucoJuly 14, 2016

Zločin protiv Čovečnosti 2016 ( pismo Dr. Roberta Melameda )

rundozucoJuly 14, 2016

Ana: Izlečila sam kancer dojke Kanabisom! 4:20 Beograd 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Serbian doctor about healing with cannabis – Interview for France TV April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Odbačena optužnica protiv supruge Saše Mićića

rundozucoJune 18, 2016

SRBIJA: Kada Kanabis spašava živote! Bolje ilegalno ŽIV nego legalno mrtav (video)

rundozucoJune 10, 2016

Predavači i satnica 31 maj i 1 jun – Međunarodni seminar o kanabisu Beograd 2016

FritzTheCatMay 27, 2016

TV KANAL 9, NOVI SAD: OTVORENI EKRAN, 10.05.2016. Maja Vasić – SKK NS (Video)

rundozucoMay 16, 2016

‪#‎FreeAna -‬Solidarno protiv sistema – ZA ANIN ZAKON

rundozucoMay 12, 2016

RTV Sreće u poseti Socijalnom Kanabis klubu Sombor IRKA

FritzTheCatMay 8, 2016

Odgovor na dalje vređanje bolesne i hapšene majke Ane od sindikata policije (PSS)

FritzTheCatMay 8, 2016

PAŽNJA!!! Upravo je UHAPŠENA ANA ANTIĆ MAJKA 3 PREDIVNA DETETA OBOLELA OD MS-a

FritzTheCatMay 5, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Stefan (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Katarina (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Brankica (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Snežana (Video)

rundozucoApril 26, 2016

SVETSKI DAN KANABISA BEOGRAD – HEROJI SRBIJE ♥ – Foto

rundozucoApril 25, 2016

Svetski Dan Kanabisa Beograd 2016 – Kanabis Manifest 4:20 (video)

FritzTheCatApril 24, 2016

DAY OF LIBERATION DAN OSLOBAĐANJA – IRKA i Marija 4:20 Beograd

FritzTheCatApril 24, 2016

IZBORI 2016 Legalizacija kanabisa Grada i Zelena stranka

rundozucoApril 15, 2016

Miloš Simić govori o hapšenju Dragana Alargića

rundozucoApril 11, 2016

UNGASS 2016 Pismo Ministarstvu inostranih poslova: koji je stav Srbije?

FritzTheCatApril 5, 2016

IZBORI 2016: Legalizacija KANABISA – PRAVO na izbor i LEK! (video)

FritzTheCatApril 1, 2016

Tuzla 2016 – Za Slobodan BALKANABIS

rundozucoMarch 16, 2016

#420 – Dan Kanabisa Beograd 22 April 2016

rundozucoMarch 16, 2016

Ko je zapravo LUD a ko glup? O uništenju i spasu srpske privrede

FritzTheCatMarch 16, 2016

Studija: Kanabis i procvat privrede su međusobno povezani!

FritzTheCatMarch 16, 2016

Počeo je SPANNABIS najveća Svetska Konferencija o Kanabisu

rundozucoMarch 11, 2016

Legalizacija Marihuane u Hrvatskoj – RTL

rundozucoMarch 8, 2016

Legalizacija Marihuane u BiH – ( Dnevnik BiH )

rundozucoMarch 7, 2016

ZA SLOBODAN BALKANABIS!

rundozucoFebruary 23, 2016

Konoplja na radiju – Sanjin Jašar

rundozucoFebruary 19, 2016

Ideju čije je vreme došlo je nemoguće sprečiti!

FritzTheCatJanuary 31, 2016

Političari bez promene zakona o Kanabisu NE krećite u IZBORE!

FritzTheCatJanuary 31, 2016

JEDNO SJEME, JEDNA IDEJA, JEDNA BORBA – ZA SLOBODAN BALKANABIS!

FritzTheCatJanuary 23, 2016

VAŽNO!!! Prvi virtuelni Svetski Kanabis Samit

rundozucoJanuary 20, 2016

Srpska Rašomonijada oko Kanabisa i lažne ‘legalizacije’ traje: ŠTA JE ZAPRAVO LEK?! (Tv Pink)

FritzTheCatJanuary 19, 2016

Lečenje kanabisom biće ravno otkriću penicilina !

rundozucoJanuary 7, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2