Odlična situacija u Portugaliji 14 godina pošto su dekriminalizovane sve droge

Portugal, 11.Februar 2015. 2001. godine portugalska vlada je uradila nešto što bi Sjedinjenim Američkim Državama delovalo potpuno neverovatno. Posle mnogo godina vojevanja žestokog rata protiv droga, rešili su da potpuno preokrenu svoju strategiju i dekriminizovali su sve droge. Ako kod nekoga nađu u posedu manje od desetodnevne zalihe bilo čega, od marihuane do heroina, ta … Continue reading Odlična situacija u Portugaliji 14 godina pošto su dekriminalizovane sve droge