IRKA i mediji

Nacrt Sporazuma o saradnji UG IRKA i drugih Udruženja

Posle najnovijih obmana pacijenata i daljeg odlaganja legalizacije Kanabisa za medicinsku upotrebu u Srbiji, prinuđeni smo zarad dobrobiti svih pacijenata i osnovnih ljudskih prava na izbor leka i lečenja, da napravimo jaču koaliciju svih onih ugroženih sadašnjim zakonom, kako bi aktivnije uticali na što je moguće bržu promenu sadašnjih zakonskih regulativa.
POZIV svim udruženjima bolesnih i ostalim humanitarnim organizacijama, koje se bore za zaštitu osnovnih ljudskih prava da nam se jave radi saradnje i bitne borbe za legalizaciju medicinske upotrebe Kanabisa.
Poziv je otvoren i za sva slična humanitarna udruženja i organizacije iz regiona i inostranstva.

Ako imate lične kontakte u nekom udruženju obolelih, organskih i poljoprivrednih proizvođača ili udruzenju za ljudska prava obratite im se i objasnite žašto je bitno da se udružimo u ovoj životno važnoj borbi za osnovna prava bolesnih i zamolite da nam se jave. IRKA kontakti  Tel: 061 6730521 Email:  irka@irka.org.rs
( Sve u ovom sporazumu je promenljivo, i prilagodljivo, ovo je samo nacrt ).

SPORAZUM O SARADNJI

između

Udruženja građana ’Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa“ (IRKA)

i

Udruženja

Član 1 – Ciljevi saradnje

Potpisnici memoranduma o saradnji saglasni su da će uzajamno podsticati saradnju, osnaživanje i sprovođenje planiranih aktivnosti.

Opšti cilj

Promena zakonske regulative kanabisa.

Posebni ciljevi

Donošenja Zakona o medicinskoj primeni biljaka iz roda Cannabis (Indica, Sativa, Ruderalis) u Srbiji za sve obolele kojima je takvo lekovito sredstvo potrebno.

Donošenje Zakona o samolečenju (prava pacijenta na korišćenje prirodnih alternativnih tretmana na račun zdravstvenog osiguranja – na recept).

Promena zakona koji se tiču zakonske regulative kanabisa, dekriminalizacija kanabisa za ličnu upotrebu (što podrazumeva sadnju određene količine za ličnu upotrebu obolelog tj svih osoba starijih od 18 godina)

Promena postojećeg zakona o proizvodnji industrijske konoplje i maksimalno pojednostavljivanje procedure dobijanja dozvola za gajenje, kupovine semena proizvodnje i trgovine prozivodima od industrijske konoplje.

Član 2 – Specifičnosti uslova saradnje

            Dogovorene strane se zalažu za aktivan doprinos u implementaciji i realizaciji javnog zagovaranja promene zakonske regulative kanabisa u skladu sa mogućnostima svake organizacije.

Sporazum ne uspostavlja međusobne finansijske i materijalne obaveze za potpisnike. Ukoliko se saglasnošću potpisnika takve obaveze ipak uspostave, iste će biti regulisane posebnim ugovorima ili u odsustvu istih u skladu sa zakonskim regulatornim pravilima.

Sporazum se sklapa na neodređeno vreme, i može se jednostrano raskinuti.

Član 3  – Odgovornost potpisnika

Potpisnici sporazuma će formirati stalna i povremena radna tela koja su u funkciji njegovog administriranja i ciljno orijentisanih aktivnosti, čiju će realizaciju zajednički planirati, ostvarivati i ocenjivati.

Član 4  – Vremenski rok sporazuma o saradnji

Memorandum o saradnji potpisuje  se na neodređen vremenski period i stupa na snagu danom potpisivanja.

Autorizacija

Potpisivanjem ovog dokumenta nagoveštava da će potpisnici težiti ka postizanju, u najvećoj mogućoj meri, ciljeva postavljenih u Memorandumu.

U ime udruženja koje pretstavljam, želim da potpišem ovaj memorandum i doprinesim njegovom daljem razvoju.

Ovaj sporazum je sačinjen u 4 primerka od kojih svaka strana dobija 2 primerka.

U  Beogradu,                   __ __ 20??. godine

 

 

______________________

Predsednik UG IRKA

 

 

M.P.

 

 

 

______________________

Predsednik udruženja

 

 

M.P.

 

Link za download dokumenta: SPORAZUM-O-SARADNJI-IRKA

Do sada smo potpisali 2 (dva) sporazuma o saradnji i to sa:
1. Hepatitis Hilfe – Centar za podršku osobama sa virusnim hepatitisima
2. AS Centar – Centar za osnaživanje mladi i njihovih porodica, koji boluju od HIV/AIDS

Priredio:
IRKA tim

More in IRKA i mediji

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

“Moja deca će živeti u hodniku suda” – silovanje pravde i nemoćnih u Srbiji

FritzTheCatJanuary 20, 2021

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

HVALA DRŽAVI ŠTO MI NE DA DA SE LEČIM ONIM ŠTO MI POMAŽE – Lubica Mirković

rundozucoJanuary 29, 2018

Đorđe: Pobedio sam Kronovu bolest i Hočkinov limfom Kanabisom!

rundozucoDecember 5, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Program i učesnici Međunarodnog seminara o Kanabisu Beograd 2017

FritzTheCatJune 12, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2017 gost Dr Melamed (SAD) 23 jun KC REX

FritzTheCatJune 3, 2017

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

FritzTheCatJune 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

DOBRODOŠLI: 6. maj Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 – Ada Ciganlija

FritzTheCatApril 28, 2017

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – RTV (video)

rundozucoJanuary 23, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

Predlog o izmenama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama – Zelena stranka

FritzTheCatJanuary 9, 2017

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

rundozucoDecember 26, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Prvi put istina o Kanabisu uživo u programu – Gradimir Veljković – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Radionica o pravilnoj primeni Kanabisa i ekstrakata – SKK Beograd IRKA KC REX

FritzTheCatNovember 6, 2016

Saveti o korišćenju ulja od cvetova kanabisa – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Legalizacija kanabisa u Srbiji – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Potrebna POMOĆ majci koja leči multiplu sklerozu Kanabisom, za sudski proces!

FritzTheCatOctober 7, 2016

Kanabis MARŠ 2!! Novi Sad 24 septembar 2016

rundozucoAugust 21, 2016

APEL OGORČENE MAJKE: Koliko vredi dečiji život u Srbiji?!

rundozucoJuly 16, 2016

Serbian doctor about healing with cannabis – Interview for France TV April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Kids and healing with cannabis in Serbia April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Illegal healing with cannabis in Serbia, April 2016 – IRKA documentary

rundozucoJune 21, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2