Studija: Kanabis kao vrhunski eko izvor za proizvodnju energije – biodizela, biogasa i čvrstih goriva!

Studija za severnu Evropu: Kanabis (konoplja) kao vrhunski obnovivi ekološki izvor biomase za proizvodnju energije – biodizela, biogasa i čvrstih goriva. Jedino što trenutno sprečava veću proizvodnju energenata od biomase konoplje je njena zabrana i stroga kontrola proizvodnje i za industrijske namene. Studija pokazuje da je podjednako isplativo koristiti biomasu kanabisa sa severa EU, kao … Continue reading Studija: Kanabis kao vrhunski eko izvor za proizvodnju energije – biodizela, biogasa i čvrstih goriva!