All posts tagged "CBD"

Legalizacija i Zakoni u Svetu

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Palamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019
Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav – Šejla

rundozucoNovember 6, 2017
Kardiovaskularna obolenja i diabetes

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017
IRKA i mediji

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017
Legalizacija i Zakoni u Svetu

Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinski Cannabis!

rundozucoJanuary 1, 2017
Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Kanabis je značajno blagotvoran za bipolarni poremećaj

rundozucoFebruary 6, 2016
IRKA i mediji

Odgovor na tvrdnje dr. Snežane Bošnjak o lekovitosti kanabisa

BuxnaSeptember 30, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2