All posts tagged "Lečenje kancera"

Legalizacija i Zakoni u Svetu

Lončar obećao: Legalizacija Kanabisa za medicinu i ulje od cvetova do kraja godine!

FritzTheCatOctober 19, 2015
Korisne informacije o Kanabisu i lečenju

Marihuana legalna za medicinsku upotrebu i u Hrvatskoj!

FritzTheCatOctober 14, 2015
Korisne informacije o Kanabisu i lečenju

Svedočenje: Izlečenje raka stomaka i metastaza uljem od cvetova Kanabisa, Srbija

FritzTheCatOctober 7, 2015
Legalizacija i Zakoni u Svetu

Studija: Pristup medicinskoj marihuani smanjuje zloupotrebu lekova protiv bolova

rundozucoAugust 11, 2015
Legalizacija i Zakoni u Svetu

10 argumenata koji govore u prilog legalizacije kanabisa

rundozucoJuly 16, 2015
Korisne informacije o Kanabisu i lečenju

ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Legalizacija nema uticaj na adolescentsku upotrebu marihuane

rundozucoJune 17, 2015
Korisne informacije o Kanabisu i lečenju

Kloniranje marihuane

rundozucoMay 7, 2015
Korisne informacije o Kanabisu i lečenju

U POTRAZI ZA LEKOM! KAKO NABAVITI ULJE OD CVETOVA KANABISA ZA KANCER u Srbiji

FritzTheCatNovember 17, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2