Legalizacija i Zakoni u Svetu

Javna rasprava o izmenama ZKPS: Svedočenja i dokazi bolesnih BORBA ZA LEK! (video)

Miloš MarkovićJanuary 3, 2017
Legalizacija i Zakoni u Svetu

Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinski Cannabis!

Miloš MarkovićJanuary 1, 2017
irka
Hapšenja obolelih

Izjava UG IRKA o PROCESU protiv Dragana Alargića

Miloš MarkovićDecember 31, 2016
IRKA i mediji

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016
Foto albumi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama – dan 1. (Foto)

Miloš MarkovićDecember 27, 2016
Interna medicina

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

Miloš MarkovićDecember 26, 2016
IRKA Socijalni Kanabis Klubovi Srbije

Захтев Министарству здравља, Скупштини Р. Србије, Влади Р. Србије за јавну расправу о ЗКПС-у

Miloš MarkovićDecember 26, 2016
Legalizacija i Zakoni u Svetu

Počinju javne rasprave o bitnim zakonima o lečenju

Miloš MarkovićDecember 25, 2016
Legalizacija i Zakoni u Svetu

Prijava Udruženja bolesnih za javnu raspravu za 26. decembar 2016 – (PKS)

Miloš MarkovićDecember 25, 2016
Hapšenja obolelih

#FreeDraganAlargic Dr. Robert Melamede – In The Name Of Humanity

FritzTheCatDecember 23, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.
[Valid RSS]
futerbaner2