Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa – IRKA

Zvanična stranica humanitarnog udruženja bolesnih i slobodnih građana IRKA –
Inicijativa ZA promenu zakonske regulative kanabisa

Dobrodošli.

Pre deset godina, 3. avgusta 2013. u Beogradu, osnovano je prvo matično Udruženje IRKA u Srbiji, koje se bori za prava pacijenata da koriste Kanabis u svom lečenju i prava punoletnih ljudi da slobodno koriste i uzgajaju za sebe biljku Kanabis.

Za saradnju, učlanjivanje, dodatne informacije ili konsultacije u IRKA info centru u Beogradu, molimo da pozovete naše
telefone.

 PAŽNJA!
Neophodan korak ka Legalizaciji – ka savremenoj medicini!
ZAHTEV MINISTARSTVU ZDRAVLJA DA SE ONIMA KOJIMA JE NAJBITNIJE, OMOGUĆI NABAVKA, SLOBODNA SADNJA I KORIŠĆENJE KANABISA I PUNOG EKSTRAKTA NJEGOVIH CVETOVA
(
Ulja sa visokim procentom THC-a, kao i CBD sorti sa evropske liste)

U februaru, u maju i u septembru 2015., predati su prvi zahtevi bolesnih Ministarstvu zdravlja za lečenje kanabisom i ekstraktima cvetova, a dr. Savić je u ime obolelih podneo zahtev za promenu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, kako bi kanabis bio uvršten u lekove i bio moguć za primenu u medicini i dalja istraživanja.
Od tada je do danas (2023. godine) Udruženje svake godine podnosilo zahteve za lečenje i dekriminalizaciju ličnog korišćenja i uzgoja Kanabisa. Na sve naše zahteve, brojne skupove i proteste bolesnih, i pored 6 međunarodnih seminara o lečenju kanabisom koje smo organizovali uz desetine tribina i pres konferencija, odgovorna ministarstva i Vlada Republike Srbije nisu reagovali, osim uobičajenim odbijanjem da se prihvate nova naučna dostignuća i pomogne hiljadama pacijenata koji se godinama sami snalaze i ilegalno leče.

Oslobađanje konoplje i korist:
Naše mišljenje i stav zasnovan na realnim istraživanjima i naučnim dokazima o višestrukoj koristi po zdravlje i ekonomiju, je da kanabis (konoplju) treba potpuno osloboditi svih zakonskih stega, a sve poslove vezane za njeno korišćenje oporezovati kao i sve ostalo. Ovo je jedina biljka koja je ikada bila potpuno zabranjena na nivou UN od 1961. zarad različitih interesa i vreme je da je vratimo u potpunu upotrebu kao najkorisniju biljku na planeti za hiljade namena i proizvoda. Vreme je da je slobodno proizvodimo kao i naši preci, po čemu je Srbija bila naširoko poznata.

Shvatamo da nekima ovo ne odgovara, ali zalagaćemo se za slobađanje vekovne tradicionalne biljke za sve namene i njenu korisnu primenu za ljude, za obnovu sela i ekonomije Srbije, dok god se ne desi potpuno oslobađanje ove čudesne biljke.

Najbolje moguće rešenje:
Ukinuti krivični zakon o korišćenju, uzoju i trgovini kanabisom i naravno ukinuti besmisleni dozvoljen procenat THC-a od 0,3% , što je zapravo zabrana prirode i sprečavanje sadnje za sve industrijske i prehrambene namene poljoprivrednicima. Rešenje je oslobađanje najkorisnije biljke na planeti, bez zakonskog uslovljavanja
.
Međutim za proizvodnju leka koji će se prodavati ili izdavati na recept, svakako je potreban zakon o stogoj kontroli organske proizvodnje kanabisa i provere kvaliteta ulja od cvetova.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA LEČENJE KANABISOM:
Svi oboleli
koji žele da dobiju dozvolu za lečenje kanabisom, kada zakon bude donet, mogu kao što su to mnogi već učinili, da nam pošalju svoju poslednju medicinsku dokumentaciju (fotokopiranu) sa ličnim podacima i kraćim komentarom, zašto bi hteli da koriste kanabis ili koliko im on koristi. Naši zahtevi, svi sakupljeni dokazi, sva naša svedočenja ovih godina, su uz sve naučno-medicinske studije, ostali jedini i najbolji način pritiska, kako bi se zakon najzad doneo! Zakon koji će biti zaista u korist svih bolesnih, bez dalje diskriminacije i zabrane osnovnih ljudskih prava na život, izbor i lek!
Vaše zahteve, pošaljite na naš e-mail: irka@irka.org.rs (kancer, leukemija, MS, kronova bolest, dijabetes i kardiovaskularna obolenja, epilepsija, HIV, hepatitis C, autoimuna obolenja, reumatoidni artritis, dijabetes, neuropatski bolovi, fibromialgija, psorijaza, neurološka obolenja, astma, itd.). Molimo da nam uz Vaše nalaze pošaljete i potpisanu saglasnost da smemo da koristimo vaše podatke kao prilog zajedničkom zahtevu za lečenje kanabisom i ekstraktima njegovih cvetova
 ili donesete u neki od naših Socijalnih kanabis klubova uz prethodnu najavu telefonom 

Zahtev smo u ime obolelih, Udruženje IRKA  kao i udruženja osoba sa invaliditetom, obolelih od kancera, MS-a i drugih obolenja predali Ministarstvu zdravlja, Vladi i Skuptini Republike Srbije. Pozivamo sva udruženja bolesnih i lekara da učestvuju u ovoj neophodnoj akciji, koja će pomoći obolelima, kao i lekarima i klinikama koje žele da na ovaj način pomognu svojim pacijentima.

Lekari sa raznih klinika i bolnica u Srbiji, stoje iza zahteva obolelih, da se u najskorijem mogućem roku nađe rešenje za sve hitne slučajeve, kako se oni koji se leče ne bi osećali kao kriminalci i mogli na najjednostavniji način da sebi nabave lek, dok se novi zakon ne donese i primeni.

Ovo je prvi bitan korak, a nedavno su predati i prvi zahtevi bolesnih! Donošenje zakonske regulative o primeni kanabisa u medicini i punu primenu očekujemo narednih meseci, tokom prvih prolećnih zasedanja Skupštine. Zahtevi bolesnih za lečenje kanabisom i ekstraktom njegovih cvetova će se podnositi sve do potpunog ispunjenja zahteva i omogućavanja izbora za lečenje i terapiju svima.
Svi oboleli koji sada pošalju za zahtev, svoju priloženu medicinsku dokumentaciju, imaće prednost u predstojećoj medicinskoj registraciji i dobjanju medicinskih kanabis kartica, sa kojima će imati pravo da se leče i po potrebi uzgajaju sebi kanabis.

HVALA svima koji su do sada poslali svoje zahteve, kao i svima koji nas podržavaju, jer samo ovako zajedno možemo da pomognemo desetinama hiljada obolelih od mnogih teških obolenja za koje savremena medicina nema leka, a kanabis može da pomogne i mnoge da izleči.

BITNO! Najlepše molimo sve vas koji ste poslali medicinsku dokumentaciju i sve koji su pripremili za slanje, da nam pošaljete popunjen formular saglasnosti, kako bi udruženje IRKA moglo zakonski da zastupa vaše interese i u vaše ime preda zahteve, zajedno sa vašom medicinskom dokumentacijom nadležnim institucijama, i da bi mogli zvanično da vas zastupamo ispred radne grupe Ministarstva za promenu zakonske regulative kanabisa i uzimanja u obzir vašeg slučaja i zahteva.

Zahtev (saglasnost) šaljite na našu adresu ili ga donesite u neki od naših Socijalnih kanabis klubova u Srbiji:

SKK IRKA Beograd
Kontakt telefoni: +381 62 534 420 (viber) +381
62 1625175 (viber) +381 61 6097433 od 10 do 21h svakog radnog dana

SKK IRKA Novi Sad
+381 61 2866966  od 17 do 20h svakog radnog dana

SKK IRKA Sombor
+ 381 61 25 35 246 od 15 do 20h svakog radnog dana

#LegalizacijaKanabisaZA JEDINO HUMANO I RAZUMNO REŠENJE – ZA LEGALIZACIJU KANABISA U MEDICINSKE SVRHE 

Pročitajte VAŽNE INFORMACIJE za sve koji žele da koriste ili već koriste ulje od cvetova kanabisa!

IRKA-inicijativ-logo

O Udruženju obolelih i građana IRKA, kontakt telefoni, adrese klubova

Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2