Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Endokanabinoidni sistem endo i fito kanabinoidi – Dr. Lumir O. Hanuš

FritzTheCatSeptember 30, 2014
IRKA i mediji

Odgovor na tvrdnje dr. Snežane Bošnjak o lekovitosti kanabisa

BuxnaSeptember 30, 2014
Novo

Rik Simpson u Beogradu, tribina o medicinskoj marihuani, utisci

BuxnaSeptember 28, 2014
Novo

Tribina o medicinskoj primeni marihuane 26.09.2014

BuxnaSeptember 28, 2014
Bol, terapija Kanabisom

Isparavanje (vaporizacija) marihuane smanjuje bol, nova klinička studija otkriva

BuxnaSeptember 11, 2014
Zanimljivosti

Medicinska Mаrihuаnа nаkon trаumаtskog dogаđаjа sprečаvа simptome PTSP

BuxnaSeptember 11, 2014
Novo

Studija objašnjava kako i zašto kanabis leči rak

FritzTheCatSeptember 4, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2