IRKA i mediji

#420 – Dan Kanabisa Beograd 22 April 2016

4:20 – U PETAK 22. APRILA 2016 SA POČETKOM OD 16H ODRŽAĆE SE DRUGI VELIKI SKUP OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA KANABISA NA TRGU REPUBLIKE U BEOGRADU !!! #22APR #StopNarkoMafiji

ZA OSLOBAĐANJE NAJKORISNIJE BILJKE NA PLANETI!!!
ZNANJE JE MOĆ – KANABIS JE LEK! WEEDIMO SE ♥

Skup organizuje humanitarno Udruženje “Socijalni kanabis klub Beograd” (SKK Beograd) u saradnji sa humanitarnim Udruženjem IRKA, Udruženjem obolelih od hepatitisa C “Hepatitis Hilfe” i Udruženjem invalida ‘“Novi Horizont”.
Cilj organizovanja skupa je podrška legalizaciji kanabisa za sve namene, posebno za medicinsku i industrijsku upotrebu i informisanje građana o svim koristima legalizacije kanabisa kako za bolesne, tako i za razvoj celokupne privrede republike Srbije.
Skup predstavlja podršku zahtevima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije o dekriminalizaciji zabranjenih psihoaktivnih supstanci na Specijalnoj sednici UN, koja se održava u Njujorku od 19. do 21. aprila.

Od 19 do 21 aprila održava se Specijalna Sednica UN o potpunoj promeni politike prema zabranjenim psihoaktivnim supstancama, njihovoj dekriminalizaciji za lično korišćenje i globalno oslobađanje Kanabisa za medicinu i ličnu preventivnu (“rekreativnu”) upotrebu.
Na skupu ćemo imati sve informacije i objavićemo radosne vesti, jer će nauka i pamet preovladati.

Zaštita osnovnih ljudska prava
Zalažemo se za potpuno oslobađanje biljke kao najbolje rešenje za sve, koji bi na najlakši način omogućio lek bolesnima, kao i istraživanja, koji bi eliminisao crno tržište, kriminal, otvorio nova radna mesta, omogućio ekonomski i privredni razvoj Srbije, posebno poljoprivrede, turizma, banjskih lečilišta i novih eko industrija, zasnovanih na obnovivim resursima od biomase kanabisa.
Zakoni koji su trenutno na snazi i regulišu sadnju i upotrebu kanabisa su antihumani, u potpunoj suprotnosti sa naukom, etikom, moralom i ukidaju osnovna ljudska prava na lečenje i slobodan izbor, garantovana Ustavom Srbije i poveljom UN o osnovnim ljudskim pravima.
Danas kada znamo da su kanabinoidi sastavni deo naše fiziologije, a Endokanabinoidni sistem receptora u našem telu najveći i najbitniji za održanje samog života, danas kada je nauka dokazala da fito-kanabinoidi iz cveta kanabisa potpuno i uspešno menjaju naše kada smo bolesni i kada ih naše telo ne luči, svaka dalja zabrana upotrebe kanabisa u medicini za prevenciju i lečenje, kao i za slobodnu sadnju, predstavlja zločin protiv čovečnosti i zdravlja građana.

12045505_956673197781058_455723053522280754_o1

Ciljevi Inicijative za promenu zakonske regulative kanabisa
• Donošenje Zakona o medicinskoj primeni biljaka iz roda Cannabis (Indica, Sativa, Ruderalis) u Srbiji za sve obolele kojima je takvo lekovito sredstvo potrebno.
• Donošenje Zakona o samolečenju (prava pacijenta na korišćenje prirodnih alternativnih tretmana na račun zdravstvenog osiguranja – na recept).
• Promena zakona koji se tiču zakonske regulative kanabisa, dekriminalizacija kanabisa za ličnu upotrebu (što podrazumeva sadnju određene količine za ličnu upotrebu obolelog tj svih osoba starijih od 18 godina)
• Promena postojećeg zakona o proizvodnji industrijske konoplje i maksimalno pojednostavljivanje procedure dobijanja dozvola za gajenje, kupovine semena, proizvodnje i trgovine prozivodima od industrijske konoplje.
• Jednostavno dobijanje dozvola za sadnju za manje i veće uzgajivace, a njihov broj ne bi bio ograničen ničim osim potrebama medicinskog uzgoja. Uslovi za oranski uzgoja za medicinsku upotrebu će biti strogi i država će ih propisati i kontrolisati.
• Industrijska konoplja treba da bude oslobođena svih zakonskih stega i njen razvoj treba da se odvija paralelno sa razvojem medicinske upotrebe. Neophodno je brisanje dosadašnjeg zakosnki dozvoljenog procenta THC-a, što bi našu privredu vinulo u red država za najveća ulaganja u eko industrije ( sorte sa nešto višim % THCa u cvetu od uobičajenih sorti za industriju, daju daleko više bio mase po ha, postoje u novosadskom institute za seme, a trenutno su zbog pogrešnog zakona zabranjene ).

Industrijska sadnja kanabisa za sve eko namene treba da bude subvencionisana od strane države i pomognuta razvojnim programima u lokalu, za proizvodnju papira, kono-beton i građevinskog materjala, plastike, biodizela, biogasa, čvrstih goriva, i razvoj samoodrživih eko industrija.

Kanabis, njegova proizvodnja i proizvodi, računajući i energente su 100% ekološki, biorazgradivi i obezbeđuju negativnu karbonsku emisiju, smanjenje efekata stakne bašte i trenutnih klimatskih promena.

Uz organsku proizvodnju za ishranu i medicinu, kanabis treba da se iskoristi i za čišćenje i detoksiukaciju radioaktivnog i hemijski zagađenog zemljišta, kao i zasejavanje jalovišta rudnika i industrijskih energetskih postrojenja, koja su danas ogroman ekološki problem za žitelje okolnih naselja i svih vodotokova.

PREDLOZI I REŠENJA:
Praktični i konkretni predlozi koji nude rešenja i mogućnost pravog izbora za sve bolesne koji žele da se leče kanabisom, lekarima se ostavlja sloboda u dodeljivanju medicinskih dozvola i omogućavaju se klinička istraživanja i nova medicinska saznanja:
• 1. Mogućnost za sve obolele da kupe i sade licencirano seme proverenog kvaliteta. Najmanje koliko je predviđeno da bude sadeno u jednom ciklusu je 12 – 16 biljaka zavisno od bolesti. (To da bolje pojasnimo, ne znači 12 biljaka u istom trenutku, nego u cikličlnim periodima sadnje po 2 u razmaku od 10-ak dana, kako bi bolesna osoba mogla stalno da ima dovoljnu dozu leka. Trajanje jednog ciklusa uzgoja tj. berbe kanabisa za lečenje je oko 3 meseca.). Zavisno od bolesti i potrebe lekar bi mogao da dozvoli i sadnju većeg broja sadnica.
• 2. Mogućnost sadnje i pravljenja ulja od cvetova kanabisa pod kontrolisanim tehnološkim uslovima u medicinskim i faremaceutskim ustanovama, kao i u Socijalnim Kanabis klubovima za bolesne, čime bi se uposlili mladi tehnolozi iz cele Srbije, a bolesnim članovima bio omogućen jednostavan pristup i nabavka ulja besplatno.
• 3. Dekriminalizacija mora da prati donošenje Zakona o medicinskoj primeni kanabisa. Bolesni i ostali koji lično korsite kanabis ne smeju više da se tretiraju kao kriminalci, da se proganjaju i hapse.
• 4. Oni koji sade bez dozvole za lično korišcenje plaćaju paušalnu mesečnu ‘kaznu’ (nadoknadu). Time bi uštedeli finansiije i veliki broj radnih sati policije i istražnih organa, besmislene procese, dok bi lokalne opštine dobile značajan prihod. Stopa kriminala bi znatno opala, kao i nasilje.
( Rešenja iz tačaka 3. i 4. bi se odnosila samo na prvi period, dok se svi zakone ne promene i najkorisnija biljka na planeti, kao i ljudi oslobode zakonskih stega ).
• 5. Registrovanje licenciranih humanitarnih uzgajivača, što je prilika za organsku privredu i naučna istraživanja, po modelu i rezultatima iz Izraela, Kanade i Španije gde postoji jako puno malih uzgajivača, gde je omogućen najkvalitetniji razvoj medicinskih sorti.
• 6. Razvoj domaće farmaceutske industrije i medicine, banjskih lečilišta i medicinskih dispanzera, baziran na prirodnim proizvodima od Kanabisa proizvodnja u medicinske svrhe, kao i klinička i naucna istraživanja.
Otkup, prerada i proizvodnja ulja od cvetova kanabisa je obaveza države, kao i dalja distribucija do obolelih, klinika i apoteka, kao i prodaja. Druga varijanta je da država samo kontroliše.
• 7. Kao posebnu bijlku, sa tolikim brojem korisnih primena država bi trebalo da subvencioniše sadnju kanabisa.

Ovi ozbiljni razvojni projekti garantuju budućnost srpskoj privredi i ekonomiji.

ONE Love ♥
Pozovite prijatelje na Dan Kanabisa u Beogradu!

More in IRKA i mediji

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

“Moja deca će živeti u hodniku suda” – silovanje pravde i nemoćnih u Srbiji

FritzTheCatJanuary 20, 2021

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

HVALA DRŽAVI ŠTO MI NE DA DA SE LEČIM ONIM ŠTO MI POMAŽE – Lubica Mirković

rundozucoJanuary 29, 2018

Đorđe: Pobedio sam Kronovu bolest i Hočkinov limfom Kanabisom!

rundozucoDecember 5, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Program i učesnici Međunarodnog seminara o Kanabisu Beograd 2017

FritzTheCatJune 12, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2017 gost Dr Melamed (SAD) 23 jun KC REX

FritzTheCatJune 3, 2017

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

FritzTheCatJune 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

DOBRODOŠLI: 6. maj Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 – Ada Ciganlija

FritzTheCatApril 28, 2017

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – RTV (video)

rundozucoJanuary 23, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

Predlog o izmenama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama – Zelena stranka

FritzTheCatJanuary 9, 2017

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

rundozucoDecember 26, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Prvi put istina o Kanabisu uživo u programu – Gradimir Veljković – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Radionica o pravilnoj primeni Kanabisa i ekstrakata – SKK Beograd IRKA KC REX

FritzTheCatNovember 6, 2016

Saveti o korišćenju ulja od cvetova kanabisa – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Legalizacija kanabisa u Srbiji – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Potrebna POMOĆ majci koja leči multiplu sklerozu Kanabisom, za sudski proces!

FritzTheCatOctober 7, 2016

Kanabis MARŠ 2!! Novi Sad 24 septembar 2016

rundozucoAugust 21, 2016

APEL OGORČENE MAJKE: Koliko vredi dečiji život u Srbiji?!

rundozucoJuly 16, 2016

Serbian doctor about healing with cannabis – Interview for France TV April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Kids and healing with cannabis in Serbia April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Illegal healing with cannabis in Serbia, April 2016 – IRKA documentary

rundozucoJune 21, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2