Kardiovaskularna obolenja i diabetes

AAP (američka akademija za pedijatriju) traži dekriminalizaciju kanabisa

Američka akademija za pedijatriju (AAP) preporučuje da se promeni status kanabisa i njegovu dekriminalizaciju

Chicago, IL – AAP je izdala saopštenje ove nedelje u kojem preporučuje dekriminalizaciju kanabisa i promenu klasifikacije iz grupe 1 u kojpoj se trenutno nalazi (pored narkotika kao što su heroin, kokain, LSD i ektazi).

Novi izveštaj AAP sugeriše reformu politike u vezi kanabisa

  1. januara AAP je ažurirala svoj stav o uticaju politike marihuane na omladinu, koji je originalno objavljen 2004. godine. Obzirom da su pedijatri stručni za lečenje dece i adolescenata, mnogi od  ovih zdravstvenih radnika mogu biti upitani za savet od roditelja na temu da li podržavaju ili ne donošenje zakona o medicinskoj marihuani na državnom nivou.

U okviru izjave i izveštaja, AAP sugeriše da je potrebno promeniti klasifikaciju grupe 1 za kanabis, da bi se omogućilo istraživanje kanabinoida iz biljke kanabisa, koji su se već pokazali da imaju mnoštvo benefita. Međutim, obzirom da su istraživanja ograničena na odrasle i da nema objavljenih istraživanja koja uključuju i decu, AAP pokušava da progura i buduća istraživanja kanabinoida, obzirom da su ograničena istraživanja urađena do sada pokazala da neki kanabinoidi mogu da pomognu kod određenih oboljenja odraslih osoba. U svakom slučaju postoji velika potreba za dodatnim isrtraživanjima.

Dok kanabinoidi mogu imati dosta potencijala u lečenju brojnih oboljenja, izdavanje marihuane na recept izaziva zabrinutost u vezi čistoće, količine za doziranje i formulacije… koji su svi od značaja kod dece, izjavio je Dr William P. Adelman, član komiteta za adolescenciju pri AAP i autor izjave o politici. “Potrebna su dodatna istraživanja da bi se utvrdila efikasnost i ispravno doziranje kanabinoida, i potrebno je bezbedno formulisati kanabinoide kao što činimo sa svim drugim lekovima.“

U okviru izveštaja AAP preporučuje sledeće

* Istraživanje i razvoj treba da se sprovede na farmaceutskim kanabinoidima. AAP preporučuje da se promeni kategorizacija iz grupe 1 u grupu 2 da bi se olakšalo ovo istraživanje.

* Savezne i državne vlasti treba da uspostave snažan zdravstveni nadzor u pogledu uticaja marihuane, posebno na decu i adolescente.

* U državama koje su legalizovale kanabis za rekreativnu upotrebu, AAP preporučuje striktnu primenu pravila i propisa koji ograničavaju pristup i reklamiranje rekreativne upotrebe kanabisa za omladinu.

* Tamo gde se marihuana prodaje legalno, bilo u medicinske ili rekreativne svrhe, ona treba da bude upakovana tako da bude bezbedna za decu da bi se sprečilo slučajno gutanje.

* AAP ne ohrabruje odrasle da konzumiraju marihuanu u prisustvu dece da bi se sprečio uticaj uzora odraslih na ponašanje dece i adolescenata.

Iako AAP preporučuje promenu kategorizacije i dekriminalizaciju kanabisa, oni su potvrdili svoje protivljenje legalizaciji, pozivajući se na potencijalne opasnosti koje kanabis može predstavljati za decu i omladinu.

“Istina je da još uvek nemamo podatke koji dokumentuju promene u zdravlju dece u vezi legalizacije kanabisa u Vašingtonu i Koloradu, iako je bilo nekih izveštaja o povredama dece kao posledice gutanja“ kaže Dr Sharon Levy koja predsedava komitetom za zloupoterebu supstanci pri AAP. Bilo nam je potrebno nekoliko generacija, milioni života i milijarde dolara da bi ustanovili štete koje duvan ima na zdravlje, iako su te štete ogromne. Ne bi trebalo da smatramo marihuanu nedužnom dok se dokaže njena krivica, obzirom na sve što već znamo o šteti koju proizvodi kod adolescenata.

Bilo kako bilo, nova izjava o politici AAP u vezi velike potrebe za dodatnim istraživanjima i promeni kategorizacije kanabisa govori da je ovo korak u pravom smeru. Dr Seth Ammerman, glavni autor izjave o politici i profesor pedijatrije na Univerzitetu Stanford, je rekao da njihove preporuke mogu pomoći kod promovisanja dodatnih istraživanja kanabisa.

Izvor: http://www.medicaljane.com/2015/01/31/rescheduling-and-decriminalizing-cannabis-is-recommended-by-american-academy-of-pediatrics/

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Kardiovaskularna obolenja i diabetes

More in Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studija: Δ 9-THC poboljšava ishemiju/reperfuziju srčane disfunkcije i može da posluži kao kardioprotektivni lek!

FritzTheCatApril 27, 2022

Studije pokazuju da upotreba kanabisa smanjuje stopu smrtnosti tokom velikih operacija i hospitalizacije

FritzTheCatMarch 12, 2022

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Ana, Gradimir i Dragan lečenje ms-a i astme Kanabis Marš Beograd (video)

rundozucoNovember 1, 2015

Lečenje DIJABETESA Kanabisom – SVEDOČENJA SRBIJA!

FritzTheCatOctober 27, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Studija pokazala da THC može da ograniči oštečenja izazvana srčanim udarom

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

Izraelsko američki tim se nada da će biti moguće lečenje dijabetesa kanabisom

rundozucoJuly 16, 2015

DANI KANABISA 10-12 jul 2015 Novi Sad, Beograd, Banja Trepča, Banja Luka

FritzTheCatJuly 9, 2015

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

rundozucoJune 29, 2015

Astma – Kanabis: 6 vodećih pozitivnih uticaja kanabisa na astmu

rundozucoJune 29, 2015

Lečenje astme kanabisom

rundozucoJune 29, 2015

Dejstvo marihuane može dovesti do poboljšanja kod hronične srčane insuficijencije

rundozucoJanuary 5, 2015

Novo istraživanje: dodavanje semena konoplje ishrani, može da pomogne u prevenciji i lečenju visokog krvnog pritiska

rundozucoDecember 24, 2014

Nova studija sugeriše da marihuana ima isti efekat kao i lekovi, koji se već koriste u prevenciji srčanih oboljenja

Tatjana BajicDecember 18, 2014

Kanabis – sledeći lek za dijabetes?

BuxnaDecember 12, 2014

Oksidativni stres i prikazivanje kanabiodnih receptora kod pankreasa pacova sa dijabetesom tipa 2 posle tretmana sa delta (9) THC

BuxnaDecember 10, 2014

Zašto marihuana nije loša za astmu

BuxnaJune 25, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2