Bol, terapija Kanabisom

BEZ KOSTI U GRLU: Kako kanabis moze da pobedi bolesti kostiju

Pise: Ana Vilkoks

Sastojci u marihuani mogu da pomognu u prevenciji bolesti kostiju i čak ih učine jačim posle loma. Bolesti poput osteporoze mogu učiniti kosti izuzetno krtim. I to toliko da se mogu slomiti i pri vrlo laganom padu. Istraživanje koje je obavljeno tokom nekoliko prošlih godina pronašlo je da Kanabinoidi mogu biti jak terapeutski činilac koji štiti od bolnih bolesti kostiju. 

CBD pomaže u zarastanju polomljenih kostiju


Ima dobrih vesti za sve sa polomljenim ili naprslim kostima! Istraživanje 2015 godine na Univerzitetu u TelAvivu i Hebrejskom Univerzitetu zakljucila su da ne-pshioaktivni kanabinoid (CBD) može pomoći u zaceljivanju polomljenih kostiju.

Prilikom povrede kostiju telo stvara ono što se zove ‘frakturna zadebljanja’ stvarajući prirodni ‘most’izmedju delova koji su slomljeni. Ovaj most je sačinjen od hrskavice.
Istraživači su pronašli da kanabinoidini receptori mogu da podstaknu stvaranje kostiju i ojačaju most koji spaja polomljene kosti.

Istraživanje je obavljeno na pacovima, što je isti način na koji su raniji lekovi za osteoporozu testirani pre kliničkih ispitivanja na ljudima. U svojoj studiji, istraživači su ubrizgali pacovima sa polomljenim butnim kostima ili čist CBD ili kombinaciju CBD I THC.
Rezultati eksperimenta bili su potpuno zaprepašćujući. THC nije pokazao naročit uticaj kad je u pitanju ubrzavanje procesa samoizlečenja. Ali, čist CBD jeste.

Naučnici su pronašli da su kosti kod pacova lečenih samo sa CBD ne samo zarasle brže, već da su i raniji prelomi bili manje skloni prelomima u budućnosti zbog ojačanog frakturnog zadebljanja. Istraživanje je procenilo da su tretirane kosti 35 – 50% jače od netretiranih.

Kanabis i metabolizam kostiju


Otkriće da delovi biljke marihuane pomažu u zarastanju polomljenih kostiju je izuzetno. Ali istraživači već duže vremena znaju da postoji veza izmedju kanabinoida i zdravlja kostiju. Tačan način na koji endokanabinoidi, nalik na kanabis jedinjenja, koja proizvodi naše telo, potpomažu stvaranje kosti je nejasan. Medjutim, ono što je jasno je da endokanabinoidni sistem igra vodeću ulogu u odžavanju zdravlja naših kostiju. 

Jedan od načina na koji to čini je omogućavanje procesa poznatog kao metabolizam kostiju ili oblikovanje kostiju.
Stresovi svakodnevnog života stavljaju priličnu količinu tereta na naše kosti. ‘Metabolizam kostiju’ je proces u kome stari koštani materijal biva zamenjen sa novim, odžavajući kosti zdravim i snažnim tokom života. Telo gradi novu koštanu masu da bi prevazišlo dnevna mikro oštećenja.

Sve u svemu, telo zdrave odrasle osobe zameni oko 10% koštane strukture svake godine.
U članku objavljenom u Britanskom žurnalu Farmakologije (British Journal of Pharmacology)  2011-e godine kaže se da amidi masnih kiselina (FAAs) pomažu u koordinaciji procesa metabolizma kostiju tako što rade u saglasnosti sa kanabinoidnim receptorima.

FAAs su važni zato što se razlažu pomoću posebog enzima kojeg CBD blokira. Taj enzim se zove FAAH. Već duže vreme je poznato da CBS ometa FAAH. To znači da (CBD ) sprecava enzime u razgradnji jedinjenja za izgradnju kostiju. Tačno značenje ovoga je još uvek nedovoljno razjašnjeno u istraživanjima. Ali, bez obzira na to, jasno je da endokanabinoidni sistem ima svoju ulogu u očuvanju jačine i zdravlja kostiju.
Prema rečima vodećih autora studije Ajtije Bab i Rima Smouma:

“Ometanje FAAH, enzima koji degradira FAA, može se pokazati kao korisna terapijska strategija u savladavanju osteporoze i možda i drugih deficita skeleta.” 

Marihuana i bolesti kostiju

Osim lomova i naprsnuća kao posledica nesreća ili povreda, postoji i nekoliko bolesti kostiju kod kojih bi marihuana mogla da pomogne. Da navedemo: osteoporoza i osteoartritis. Evo objašnjenja kako marihuana može da spreči ove bolesti kostiju.

Osteporoza


Osterioporoza je bolest koja kosti čini izuzetno krtim zbog starosti ili nedostatka pravih hranljivih materija. Zahvaljujući metabolizmu kostiju, naše kosti se stalno razlažu i obnavljaju. Osteoporoza nastaje kada se nove koštane ćelije ne stvaraju onoliko brzo koliko stare iščezavaju.
Kada govorimo o održavanju snage kostiju, nepsihoaktivni CBD je dodatak vredan ispitivanja. Ali i ostali kanabinoidi takodje mogu biti jaki preventivni lekovi. Kannabigerol (CBG) je još jedan nepsihoaktivni sastojak marihuane, koji se trenutno ispitije zbog svojih mogućih svojstava u zarastanju kostiju.

U stvari, britanska firma GW Farmaceutikals (GW Pharmaceuticals) je registrovala patent za terapeutsku upotrebu CBG kao moguću terapiju za osteoporozu. (I upravo ovaj podatak objašnjava trenutnu blokadu i usporavanje medicinske upotrebe na globalnom nivou. Farmaceutske kompanije već dobro znaju većinu koristi Kanabisa za terapijske svrhe, i sada obezbeđuju sebi monopole nad biljkom koju svako može da uzgaja u bašti ili na terasi. Najviše trpe pacijenti u siromašnim državama, dok Nemci, Švajcarci više od pola građana sevrne Amerike danas imaju legalan pristup i samom kanabisu i njegovim ekstraktima – IRKA komentar).

THC od koga se ‘lebdi’ (euforično dejstvo sreće i lucidnosti – IRKA komentar) kad se koristi marihuana, možda takodje ima svog udela u sprečavanju propadanja kostiju.

CB1 receptori su pronadjeni u mnogim delovima tela, pa i unutar kostiju, u mozgu iI kroz ceo stomak. Kad se koristi marihuana, psihoaktivni THC se povezuje sa receptorima ćelija u svim ovim oblastima. I kanabinoidi onda utiču na biohemijske procese koji se odvijaju u ovim delovima tela.

Studija iz 2009 objavljena u ‘Sel metabolizm’ (Cell Metabolism) pronašla je da je CB1 ćelijski receptor, mesto gde se THC najbolje vezuje u telu, povezan sa razvojem starosne osteoporoze. Istraživanje je koristilo miševe za testiranje. Prema istraživanju, miševi koji uopšte nisu imali CB1 receptore razvili su gušće kosti ali su ipak patili od osteporoze. Kad je britanski tim dalje ispitao gustinu kostiju ovih miševa, pronašli su da su oni imali mnogo više masnih naslaga u kostima – u oblastima obično ispunjenim sa koštanom srži.

Više masnoće unutar kostiju = osteoporoza


Pojednostavljeno, ovi nalazi su doveli do zakljucka da CB1 receptori štite kosti tako što odredjuju koliko će stare koštane mase biti razgradjeno i re-absorbovano u telu (THC je aktivator CB1 receptora). To je razlog što su miševi bez receptora imali gušće kosti – starija koštana masa nije bila odbačena i preradjena u telu.
Oni su takodje zaključili da CB1 receptor kontroliše koliko masnoće je uskladišteno unutar kosti, zajedno sa stvaranjem nove koštane mase. Što je više masnih naslaga u kostima one postaju krtije i više sklone lomu. Ovo vodi ka osteoporozi.

Druga studija obavljena na Hebrejskom Univerzitetu u Jerusalimu pronašla je vezu izmedju CB2 receptora i gustine kostiju kod miševa. Miševi sa ‘mutiranim’ CB2 receptorima imali su manju gustinu kostiju od onih koji nisu (imali mutirane). Istraživači su saopštili da je jedna od glavnih uloga CB2 receptora bila da zaštiti od starosnog gubitka koštane mase omogućujući uravnotežen metabolizam kostiju.
Oboje – CBD I THC deluju direktno na CB2 receptor.

Izveštaj je, takodje, naveo i dokaz da su izmene u genu koji je odgovoran za kodiranje CB2 receptrora odgovorne za postmenopauzalnu osteporozu kod ljudi. Sva ova otkrića su jak dokaz da endokanaboidni sistem igra odlučujuću ulogu u sprečavanju bolesti kostiju, posebno onih koje su povezane sa starenjem.

Osteoartritis


Osteoartritis je najčesći oblik artritisa širom sveta. Pogadja većinu ljudi u starijem dobu.

Vremenom, hrskavice izmedju kostiju i oko zglobova počinju da se razgradjuju. Ovo može prouzrokovati veoma jak bol, i učiniti da je kretanje jako otežano. Ova bolest najčešće pogadja zglobove oko kuka, kolena, šake i ledja.
Za ovu bolest nema leka. Medjutim, nekoliko studija pokazuju da bi marihuana mogla da bude koristan preventivni lek za osteartritis.

Jedna od studija koja je najviše obećavala, objavljena je još 2000 god. od strane tima blizu Londona. U njihovom istraživanju, miševima je ubrizgana vrsta kolagen-uslovljenog artritisa, što je trebalo da imitira simptome humanog artritisa u telima glodara.
Kad su na miševima primećeni simptomi, istraživači su ih tretirali sa čistim CBD. Ovim je razvoj bolesti kod rodenata efikasno zaustavljen. Iako su rezultati ovog testa na životinjama bili krajnje pozitivni, klinička ispitivanja na ljudima su potrebna da bi se moglo reći da li je CBD efikasan u zaustavljnju napredovanja bolesti u našim telima.

Druga provera, objavljena 2014, pretpostavlja da endokanaboinoidni sistem ima svoju ulogu kod bola u osteoartritisu. U članku se govori o tome da kanabinoidi mogu biti glavni medicinski cilj za regulisanje osteoartritisa. Pokazalo se da endokanabinoidni sistem utiče na odgovor tela na upale i bol, i takodje održava zdravlje kostiju I zglobova.

Marihuana I bol u kostima


Kanabinoidi mogu biti korisni kao pomoć pri oporavku od povreda kostiju i u prevenciji bolesti kostiju kao sto je osteoporoza. Ali, marihuana može takodje biti kosrisna pomoć kad se nosimo sa bolom prouzrokovanim ovim povredama ili slabostima.

Evo nekoliko dodadtnih načina gde kanabis može da pomogne:

Bol kod fraktura

Uporan i jak bol koji prate frakture lako dovode ‘do ludila’. Srećom, postoji nekoliko načina na koje marihuana može postati korisno sredstvo da se ovo prevazidje. Kod bilo kog preloma verovatno ćete dobiti recept za sredstvo protiv bolova od vašeg lekara. Ljudima sa slomljenim kostima najčešće se prepisuju opioidi. Neke studije pokazuju da pušenje marihuane, zajedno sa opioidima, uz smanjene doze obe supstance, omogućava da se postigne pojačani efekat smanjenja bola. Ali ako živite u državi gde medicinska marihuana nije legalna, opioidi i ugovori (farmaceutskih kuca) o opioidima će sprečiti vašu mogućnost da koristite kanabis.

Ako želite da u potpunosti izbegnete opioide, druge studije su pokazale da je kanabis korisna alternativa kao jako sredstvo protiv bola.

Hronični bol posle povrede

Ako ste ikad u životu imali ozbiljno polomljenu kost, nije neobično da u toj oblasti osećate bol i mnogo kasnije pošto je povreda zarasla. Prepisani lekovi protiv bolova obično nedostaju kad je u pitanju rešavanje ovog tipa hroničnog bola. Duže korišćenje prepisanih lekova protiv bola može dovesti do tolerancije, negativnih prpratnih pojava, a možda i zavisnosti. Ovde se kanabis dobro uklapa. Marihuanu često vide kao mnogo bezbedniji i efikasniji lek za dugotrajnu terapiju hroničnog bola.

Ne samo da Kanabinoidi očigledno pomažu da kosti brže srastu, nego endokabinoidni sistem pomaze u regulisanju telesne reakcije na bol.
Jedinjenja kao THC I CBD su snažna sredstva protiv bola koja pokreću ovaj sistem, uklanjajući bol dok se takodje izbegavaju negativne propratne pojave prepisanih lekova protiv bola.

Borba protiv upala

U slučaju da vam naprsne ili se polomi kost, čitava oblast će oteći sa upalom skoro odmah. Ako se ova upala ne razreši, ona može ometati proces izlečenja i vremenom naneti značajnu štetu. Utrljavanje kanabis krema (recept je naveden niže) preko upaljene oblasti može uveliko da smanji nagomilavanje tečnosti i oštećenje tkiva što se sve dešava oko mesta loma. Oralnim unošenjem marihuane takodje se sistemski pobedjuje upala.

Napravi sam sredstva za zaštitu kostiju

Bilo da imate bolest kostiju i zainteresovani ste da isprobate medicinski kanabis, ili da tražite nophodano sredstvo protiv bola posle loma i oštećenja hrskavice, evo nekoliko sredstava koje možete napraviti kod kuće:

kanabis pilule – takodje poznate kao ‘kanakaps’ ove pilule marihuane mogu da se naprave sa vrstama sa većim udelom CBD ili THC. Mnogi bolesnici sa zdravstvenim problemima kupuju kapsule poput ovih za $20 do 50 u lokalnoj apoteci. Ako ih pravite sami, možete uštedeti nešto novca. Kapsule imaju jaku koncentraciju i predstavljaju veoma jako sredstvo protiv bola.
kanabis kreme – ovaj osnovni melem je perfektno sredstvo koje se utrljava oko ukrucenih zglobova ili se lagano nanese preko povredjenog mesta. Ako posle povrede bol preraste u hronični, ovo je odličan proizvod koji se koristi spolja da prirodno ukine bol u povredjenoj oblasti i smanji upalu.
čaj od kanabisa – ovaj recept je povezan sa kanaputerom – da bi se napravio čaj koji je psihoaktivan.

Ako želite da isprobate lak način oslobadjanja od bola u kostima, možete izabrati da napravite puter ili od THC vrste ili od vrste sa velikim udelom CBD. Oba sastojka se rastvaraju u masnoći. Ako biste radije da nemate iskustva sa psihoaktivnim, ili želite da u celosti upotrebite koristi CBD, izaberite da napravite puter sa nekim od ovih sorti kanabisa: Charlotte’s web, Harle-Tsu, Tora Bora

Kako to obično biva, nećemo imati potpuno jasne odgovore na to kako tačno marihuana utiče na naše kosti sve dok mnoge kliničke probe ne budu zavrsene. A na svaki način se usporavaju od strane velikih farmaceutskih kompanija. Medjutim, postoje izuzetno jaki dokazi da jedinjenja u kanabisu mogu pomoći da se izbegnu krhke kosti i održi zdravlje kostiju.

Kroz eksperimente na životinjama pokazalo se da CBD pomaže da slomljene kosti zarastu brže, kao i da zaustavlja napredovanje artritisa. Ova biljka čuda stvara u tretmanu bola i upalnih procesa u oblasti oko polomljene kosti i naprsnuća.

(Dodato 2019) Nova istraživanja posebno u Izraelu pokazala su da i druga dva kanabinoida iz cveta kanabisa, CBC i CBG takođe imaju blagotvorne i regenerišuće efekte na kosti i tkiva, a da se najbolji rezultati postižu korišćenjem punog ekstrakta pravilno odabranih sorti u odnosu na izolovane kanabinoide.

Ono što je zanimljivo za pacijente u Srbiji je podatak da ekstrakt iz cveta domaće legalne sorte konoplje (kanabisa) ‘Helena‘ u sebi sadrži osim visokog procenta CBD, takođe i visoke procente ove dva bitna kanabinoida CBC i CBG!

Da li ste koristili marihuanu da lakse podnesete prelom? A šta je sa osteoporozom i artritisom? Podelite vaše iskustvo sa nama na socijalnim mrežama ili u komentarima. Voleli bismo da čujemo šta vi imate da kažete.

Izvor: https://herb.co/2016/03/06/no-bones-cannabis-may-combat-bone-diseases/

Text prevela Ljiljana Pejić – IRKA tim

More in Bol, terapija Kanabisom

Studija je pokazala znatno veću terapijsku korist delta 9 THC u odnosu na CBD

FritzTheCatMarch 31, 2022

Studija: 73% pacijenata sa hroničnim bolom prestalo je da uzima opioide ili benzedine nakon terapije kanabisom!

FritzTheCatMarch 9, 2022

Studija: Koje lekove pacijenti masovno zamenjuju kanabisom i zašto?

FritzTheCatMarch 6, 2022

Studija: Kanabis je bezbedan i efikasan kod lečenja starijih osoba!

FritzTheCatOctober 26, 2019

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Lečenje opijatske zavisnosti Kanabisom – svedočenje iz Srbije

FritzTheCatFebruary 17, 2016

Širenje kancera – STOP morfijumu

rundozucoFebruary 8, 2016

Studija: Marihuana je bezbedna, efikasna kod bola i popravlja raspoloženje!

FritzTheCatOctober 5, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Nova studija je otkrila da marihuana može da obezbedi olakšanje za pacijente koji pate od migrena

rundozucoAugust 29, 2015

Studija: Pristup medicinskoj marihuani smanjuje zloupotrebu lekova protiv bolova

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

THC pomaže laboratorijskim pacovima da se oslobode morfinske zavisnosti

rundozucoJune 20, 2015

Kanabis i bolna senzorna neuropatija povezana sa HIV-om

rundozucoJune 12, 2015

Delotvornost kanabinoida u suzbijanju hroničnih nemalignih neuropatskih bolova

rundozucoMarch 2, 2015

Švajcarska: Kanabis kao analgetik umesto sintetičkih

rundozucoMarch 1, 2015

Skoro jednoglasno: 92% pacijenata kažu da medicinska marihuana funkcioniše

rundozucoFebruary 9, 2015

Marihuana i bol

rundozucoJanuary 19, 2015

Marihuana pomaže kod bola izazvanog artritisom

rundozucoJanuary 13, 2015

Studija : CBD može da umanji bol i uspori bolest kod pacijenata sa tumorom dojke!

rundozucoJanuary 1, 2015

Marihuana ocenjena kao najbolja u lecenju fibromijalgije

rundozucoDecember 24, 2014

Medicinska Marihuana, za olakšavanje simptoma kod Fridrajhove ataksije

rundozucoDecember 20, 2014

DA li MARIHUANA POMAŽE KOD ARTRITISA?

rundozucoDecember 17, 2014

Upotreba kanabisa u cilju prekida zavisnosti od narkotika

BuxnaDecember 14, 2014

SVEDOČENJA: Lečenje Marihuanom Kronove bolesti, Reumatoidnog artitisa, HIV, depresije i teške zavisnosti u Srbiji

FritzTheCatOctober 4, 2014

Isparavanje (vaporizacija) marihuane smanjuje bol, nova klinička studija otkriva

BuxnaSeptember 11, 2014

Vupi Goldberg: Zaboravite advil, marihuana je bolja!

BuxnaJune 13, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2