Članstvo – postanite deo građanske Inicijative

 
 
VREME JE ZA SRBIJU
 
 
 

 Pozivamo sve obolele kojima Kanabis treba kao lek, kao i sve ostale građane Srbije koji žele da pomognu, da postanu DEO Inicijative za promenu zakonske regulative Kanabisa, da se zvanično učlane i aktivno uključe u rad građanskog udruženja IRKA (‘Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa’). Udruženje se zalaže za što hitniju legalizaciju kanabisa za medicinsku upotrebu, za sve one kojima ova biljka može da pomogne.

Podaci za uplatu članarine

Članarinu u simboličnom iznosu od 1000 RSD godišnje. Ili 500 RSD na šest meseci, kako je kome lakše, možete uplatiti na sledeći način:

Uplatilac:  Ime i prezime osobe koja podnosi prijavu za članstvo
– Svrha doznake: Članarina (godišnja ili polugodišnja)
Primalac
: Udruženje “Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa” ili skraćeno IRKA

Dinarski račun: 205-207491-64 “Komercijalna banka” – (Kragujevac)

Devizni račun (klikni za podatke): 0070800040130

Da bi smo ubrzali proces članstva, molimo Vas da potpisanu i popunjenu pristupnicu i saglasnost sa potvrdom o uplati članarine,  kao i skeniranu medicinsku dokumentaciju ( ovo važi za obolele) pošaljete na našu adresu:

IRKA

 ( za Udruženje građana ‘Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa’ )

Kontakt telefon:

061 2866966

Da odštampate i popunite pristupnicu kliknite OVDE

Da odštampate i popunite saglasnost kliknite OVDE

Naravno da razumemo da postoje i oni koji nisu u  finansijskoj mogućnosti ni simbolično, a žele da pomognu u omasovljavanju Inicijative javite nam se i ne ustručavajte se, najbitnije je da nas ima što više kako bi i pritisak bio što veći.

Vaše članske karte sa imenom i brojem, će vam biti uručene direktno, ako postoji mogućnost, gde god ima naših aktivista, ili će vam biti poslate poštom.
Hvala Vam na podršci.

 
 

RIK
Rik Simpson je počasni član našeg udruženja i ovom fotografijom podržao je  osnivanje lokalnih Socijalnih kanabis klubova IRKA. Hvala mu što je u nama prepoznao svoje prave saborce.

Započeto je osnivanje lokalnih socijalnih kanabis klubova, po uzoru na druge države, za potrebe obolelih, (do donošenja novog Zakona, bez kolektivnog uzgajanja) i ovo je prvi korak u njihovom osnivanju. Klubovi će biti u svakom mestu u Srbiji, mesta su gde se sastaju oboleli i osobe koje im pomažu, naši drugari u lokalnim zajednicama, gde će se redovno organizovati radionice o lečenju kanabisom i ekstraktima njegovih cvetova, o zdravoj ishrani i o organskom uzgoju.

Oboleli koji se odmah priključe, imaće mogućnost da budu u prvoj grupi onih koji će dobiti medicinske kanabis kartice, kad zakon bude usvojen i da učestvuju u državnom medicinskom programu pod nadzorom lekara u klinikama.

Cilj nam je i razvoj svih eko industrija u Srbiji, baziranih na obnovim bio-resursima konoplje, od medicine do industrijske primene. Srbija poseduje stotine hiljada hektara neobrađenih poljoprivrednih površina i sve uslove za sadnju najboljih sorti, kako medicinskog tako i industrijskog kanabisa.

Trenutno je u pripremi za donošenje novi Zakon o medicinskoj upotrebi kanabisa u saradnji sa stručnjacima i institucijama i neophodna nam je šira podrška kako bi se što pre našao u javnoj raspravi. Zato smo započeli okupljanje obolelih sa dokumentacijom, koji žele da se odmah leče, a u saradnji sa ostalim udruženjima za legalizaciju kanabisa i udruženja obolelih u Srbiji, podnet je zahtev Ministarstvu zdravlja i pokrenuli smo zvaničnu građansku Inicijativu za donošenje modernog savremenog zakona, koji će zaštititi prava obolelih prvenstveno, zakonski urediti kvalitet i poreklo semena, organsku proizvodnju i kontrolisati kvalitet i sastav proizvoda.

Takođe, neophodna je i promena krivičnog zakona, koji će morati da se uskladi sanovim o medicinskoj upotrebi kanabisa. Dekriminalizacija korišćenja kanabisa uz omogućavanje uzgajanja za sve koji kanabis koriste preventivno (tzv. rekreativno), bi uklonila narko mafiju sa ulica i umanjila njen uticaj, kako to pokazuju primeri iz sveta, i to danas svim državama sveta preporučuje čak i Svetska zdravstvena organizacija.

Kako bi ostvarili započetu borbu za slobodu jedne jako korisne biljke sada ste nam izuzetno potrebni !!!

Potrebna nam je snaga. Snagu predstavnici vlasti i zakonopisci vide u broju organizovanih ljudi koji misle i žele jasno konkretnu stvar. Stvaramo legitimitet vreme je da se prebrojimo.

 

Svakoga dana u Srbiji umre preko šezdeset osoba od kancera dok preko sto osoba oboli, najvećim delom mlade osobe do 30 godina starosti. Na odlazak na skener se čeka mesecima, kao i na početak nedokazano efikasnih i potencijalno opasnih  hemoterapija i zračenja. Spisak obolenja i zemalja koje uvode kanabis i ulje od cvetova kanabisa u zvaničnu medicinu sve je veći iz meseca u mesec.

Srbija sa zvanično najgorim zdravstvom i najsiromašnijim građanima u Evropi, mora da omogući korišćenje i nabavku svima kojima ova biljka, najefikasniji prirodni lek (sa jako malo ili nimalo štetnih posledica) može da pomogne.

Izlečeni i oboleli u Srbiji, koji se trenutno ilegalno leče nedozvoljenim uljem od cvetova kanabisa su spremni da se javno obrate domaćoj javnosti, medicini i svim institucijama. Najmanje što možemo je da im u tome pomognemo koliko možemo.

Zakon koji je neophodno doneti, mora na prvom mestu da uvažava prava obolelih, da omogući lično uzgajanje ili za to ovlašćene ne-profitne uzgajivače, ako oboleli ne mogu sami da uzgajaju. Zakon je bitan jer treba da omogući kontrolu kvaliteta semena, organske proizvodnje i kvaliteta proizvoda, što je najbitnije za obolele i efikasano lečenje.

Pozivamo vas da pomognete ovoj prvenstveno humanoj akciji i obrazovnoj kampanji koju ćemo voditi kako u manjim mestima tako i u većim gradovima Srbije, gde planiramo i javne tribine i prezentacije. Namera nam je da obiđemo sve poljoprivredne i nerazvijene regione Srbije, ako bude moguće i svako selo.

Vreme je i za Srbiju i zajedno to možemo. Dobrodošli: irka@irka.org.rs

LegalizacijaKanabisaSrbija

Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2