Država koja ljudima brani da se leče je FAŠISTIČKA !

DELI DALJE! Fašizam postoji onda kada su uskraćena osnovna ljudska prava, na život, govor i LEK! Represija i zastašivenje najnemoćnijih – bolesnih su toliki, da ako ste u javnoj službi i priznate da se USPEŠNO LEČITE KANABISOM – GUBITE POSAO! Ako ne pristanete na ucenu lekara da prihvatite i potpišete SVOJU odgovornost za opasnu hemio-terapiju, … Continue reading Država koja ljudima brani da se leče je FAŠISTIČKA !