Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

I-03: MEDICINSKA UPOTREBA

Kanabis se medicinski koristio i drevnim društvima Indije, Kine i u tradiciji narodne medicine mnogih kultura. U medicini zapadnih društava se obično pojavljuje kao tinktura sredinom 19. veka. Najpoznatiji korisnik je svakako Kraljica _Viktorija kojoj je kanabis prepisao lekar, radi ublažavanja menstrualnih bolova. Do kraja 19. veka njegova medicinska upotreba, pre svega kao olakšivača bolova, naglo opada pojavom droga kao što je aspirin.

 

Kanabis se danas retko propisuje od strane lekara zbog ilegalnog statusa u većini zemalja. Najčešće se propisuje kao stimulator apetita i olakšivač bola za terminalne bolesti koje uključuju rak i SIDU. Medicinska upotreba kanabisa je veoma kontraverzno pitanje, i često se o njoj govori kao o medicinskoj marihuani. Upotreba marihuane u medicinske svrhe bila je rasprostranjenija od njene upotrebe kao opojne droge do 30 -ih godina 20. veka. Primer može biti, sajt www.jamaicans.com koji promoviše turizam na Jamajci, gde se pod listom narodnih lekova decidirano može naći i gandža u formi čaja i kapi za oči kao preporučeni lek za dijabetes, astmu i glaukomu.

 

Kao referentne, preuzeću podatke iz moje omiljene Internet enciklopedije Wikipedie, pod pretpostavkom da je enciklopedijsko znanje objektivizirano.

 

VIKIPEDIJA O MEDICINSKOM KANABISU

 

Kanabis se koristio za medicinske svrhe najmanje 2 000 godina. Preostali tekstovi iz Kine, Indije, Grčke i Persije potvrđuju da su halucinogene osobine bile poznate, i da su je drevni doktori upotrebljavaki za tretman raznolikih bolesti – gastrotestinalne poremećaje, nesanicu, kao olakšivač bola često pri porođajima. Najstariji zapis o medicinskoj marihuani je Ry-Va (stara indijska Farmakopedija), za koju se veruje da potiče iz 1 500 pre Hrista. Ove drevne upotrebe su odlično dokumentovane ali nema naučnog dokaza za kanabis kao korisnu medicinu.

 

Kanabis je poznat kao lek u čitavom svetu i u periodu 19. veka. Korišćen je kao ublaživač bolova sve do pronalaska aspirina. Moderna medicinska i naučna istraživanja počinju doktorima kao što su O’Shaughnessy i Moreau de Tours, koji su je koristili za tretman melanholije, migrena, kao lek za spavanje, analgetiki antikonvulzant.

 

Do veremena kada je SAD zabranila svaku upotrebu biljke (prva zemlja koja je to učinila),ona nije bila ekstremno popularna. Jedini protivnik zakona The Marihuana Tax Act, bili su predstavnici Američke_medicinske_asocijacije.

 

Kasnije tokom veka, istraživači su tokom istraživanja testova za otkrivanje intoksinacije marihuanom otkrili da smanjuje očni pritisak, kloji izaziva slepilo kod pacijenata obolelih od glaukome. Mnogi lekari su smatrali da njena upotreba može zaustaviti slepilo.

 

Veterani Vijetnamskog rata koji su pušili marihuanu radi relaksacije, verovali su da može opustiti zatezanje mišića koja nastaje povredama kičme u borbama. Dalja ispitivanja su se uglavnom odnosila na ulogu kanabisa u prevenciji sindroma gubitka apetita usled hemoterapije i SIDE, kao i da može pomoći u poremećako,a mišića i skeleta. Ređe je kanabis korišćen u tretmanu alkoholizma i zavisnosti od droga poput heroina kao i u prevenciji migrena.

 

 1. Tod H. Mikuriya, M.D. ponovo je započeo debatu o marihuani kao leku objavljivanjem “Marijuana Medical Papers 1839-1972”.

 

U poznim 1970-im THC primarni aktivni sastojak kanabisa, sintetizovan je u lek Marinol. Korisnici su prijavili nekoliko problema sa lekom i često su napuštali pilulu da bi nastavili da puše biljku. Pacijenti su se žalili na mučninu koja je činila gutanje pilula otežanim. Popušena marihuana uzimala je efekat odmah i time se lakše dozirala. Mnogi pacijenti su retko popušili dovoljno da osete mentalne efekte, i mnogi su se žalili da je marinol potentniji nego što je potrebno i da njegovi mentalni efekti čine dnevno funkcionisanje nemogućim. Marinol je takođe bio skuplji, sa cenom od nekoliko stotina dolara godišnje, dok se kanabis za pušenje mogao lako uzgajati. Mnogi korisnici su smatrali da je Marinol manje efektan i da su medicinski efekti bili katastrofalniji-

 

 

Tokom 70-ih i 80-ih šest Američkih država je sprovelo studije o korisnosti medicinske marihuane koje se danas smatraju najkorisnijim i pionirskim studijama o temi.

 

Rane studije o efikasnosti

 

Novi Meksiko

 

Studija je odobrena od strane Administracije_za_hranu i lekove, i uključila je 250 pacijenata, upoređujući pušenje kanabisa i oralnu upotrebu THC-a. Svi pacijenti su pregledani redovno i nisu imali nusefekte mučnine. Pacijenti su sami birali između pušenja kanabisa i THC pilula. Višestruki subjektivni i objektivni standardi su korišćeni u određivanju efektivnosti.

 

 • Zaključak: Marihuana je superiornija od najboljeg sličnog leka Compazine, i pušenje marihuane je očigledno superiornije od upotrebe sintetičkog leka. “Više od 90% pacijenata koji su dobijali marihuanu prijavilo je značajno ili potpuno olakšanje od mučnine i povraćanja. “. Nije bilo ozbiljnih nusefekata izuzev onih koji nisu uključivali samo upotrebu marihuane. Izveštaj se može pogledati na prateći_ovaj_link

 

(Radi konciznosti, priređivač preskače slične rezultate u državama Nju Jork, Tenesi, Kalifornija, Mičigen, Džordžija koje možete pogledati na Internetu)

 

Linkovi

 

Citati modernih medicinskih izveštaja o marihuani na Internetu

 

 • report on and index of marijuana medical studies by Todd Mikuriya, M.D.
 • Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr., “Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base,” Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine (Washington, DC: National Academy Press, 1999).

 

o “The accumulated data indicate a potential therapeutic value for cannabinoid drugs, particularly for symptoms such as pain relief, control of nausea and vomiting, and appetite stimulation.” and “”At this point there are no convincing data to support (the concern that medical marijuana would lead to an increase in recreational use). The existing data are consistent with the idea that this would not be a problem if the medical use of marijuana were as closely regulated as other medications with abuse potential.”

 

 • index of studies involving marijuana and multiple sclerosis
 • Doblin et al., Marijuana as Antiemetic Medicine: A Survey of Oncologists’ Experiences and Attitudes,” Journal of Clinical Oncology, Vol. 9, No. 7, July 1991.
 • A random survey of oncologists found that 44% had illegally recommended marijuana for the control of vomiting and that 48% would do so if it were legal — a total of 92% would recommend it; 54% thought it should be available by prescription

 

 • Vinciguerra et al., Inhalation Marijuana as an Antiemetic for Cancer Chemotherapy,” The New York State Journal of Medicine , pgs., 525-527, October 1988

 

o 56 patients who had achieved no success with other antiemetics; 72% found success — the study also concluded that smoked marijuana was more effective than oral THC pills

 • Chang et al., Delta-9-Tetrahydrocannabinol as an Antiemetic in Cancer Patients Receiving High Dose Methotrexate; Annals of Internal Medicine , Volume 91, Number 6, pg. 819-824, December 1979

 

o A double-blind controlled study found a 72% reduction in nausea and vomiting; the study also concluded that smoked marijuana was more effective than oral THC

 

 • Foltin, R.W., Brady, J.V. and Fischman, M.W. 1986. Behavioral analysis of marijuana effects on food intake in humans. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. 25: 577-582; and Foltin, R.W. et al., 1988 Effects of Smoked Marijuana on Food Intake and Body Weight of Humans Living in a Residential Laboratory,” Appetite 11:1-14; Greenberg, et al. 1976 Effects of Marijuana use on Body Weight and Caloric Intake in Humans; Psychopharmacology 49: 79-84.

 

o These three studies concluded that marijuana increases appetite

 • Sallan, S.E., Zinberg, N.E. and Frei, D., Antiemetic Effect of Delta-9-tetrahydrocannabinol in Patients Receiving Cancer Chemotherapy; New England Journal of Medicine, 293(16): 795-797 (1975).

 

o Study concluded that smoked marijuana was more beneficial than synthetic THC for some patients

 

 

 • Donald P. Tashkin, MD, “Effects of Smoked Marijuana on the Lung and Its Immune Defenses: Implications for Medicinal Use in HIV-Infected Patients”; Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 1, No. 3/4, 2001, pp. 87-102

 

o “Frequent marijuana use can cause airway injury, lung inflammation and impaired pulmonary defense against infection. The major potential pulmonary consequences of habitual marijuana use of particular relevance to patients with AIDS is superimposed pulmonary infection, which could be life threatening in the seriously immonocompromised patient. In view of the immonosuppressive effect of THC, the possibility that regular marijuana use could enhance progression of HIV infection itself needs to be considered, although this possibility remains unexplored to date.”

 • Guy A. Cabral, PhD, “Marijuana and Cannabinoids: Effects on Infections, Immunity, and AIDS”;

Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 1, No. 3/4, 2001, pp. 61-85

o “However, few controlled longitudinal epidemiological and immunological studies have been undertaken to correlate the immunosuppressive effects of marijuana smoke or cannabinoids on the incidence of infections or viral disease in humans. Clearly, additional investigation to resolve the long-term immunological consequences of cannabinoid and marijuana use as they relate to resistance to infections in humans is warranted.”

 • Ekert, H., et al. “Amelioration of Cancer Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting by Delta-9-Tetrahydrocannabinol.” The Medical Journal of Australia. 1979.

 

 • Sallan, Stephen E., et al. “Antiemetics in Patients Receiving Chemotherapy for Cancer.” The New England Journal of Medicine. 1980. 302(3): 135-138.

 

See also

 

 • Ed Rosenthal

 

External Links

 

 • National (Australian) Drug and Alcohol Research Centre Prepared for the National Task Force on Cannabis

 

 • pharmacological information on Marinol

 

 • History of medical marijuana

 

 • United States Drug Enforcement Agency Judge Francis Young’s conclusions based on two years of testimony – “Marijuana, in its natural form, is one of the safest therapeutically active substances known”
 • American Public Health Administration report on medical marijuana

 

 • National (US) Institute of Health report on medical marijuana

 

 • the text of Hitzig v. Canada is available here; this court declared Canada’s Medical Marijuana Access Regulations unconstitutional “in not allowing seriously ill Canadians to use marijuana because there is no legal source of supply of the drug.”
 • Overview of human studies on medical marijuana (note: this report was prepared for the National Organization for the Reform of Marijuana Laws, an advocacy group)

 

 • Overview of medical, physical and psychological effects by the Veterans Administration Medical Center and Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California

 

 • THC shrinks tumors, says 2000 Madrid study

 

I-04: OPOJNA DROGA

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

More in Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

II-02 KANABIS VODI DROGAMA

BuxnaJuly 12, 2015

II-03. LOŠA DECA I KRIMINALCI

BuxnaJuly 12, 2015

II-01: EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA

BuxnaJuly 12, 2015

I-04: OPOJNA DROGA

BuxnaJuly 12, 2015

I-02: INDUSTRIJSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-01: ŠTA JE TO KANABIS?

BuxnaJuly 12, 2015

Sadržaj

BuxnaJuly 12, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2