Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

I-04: OPOJNA DROGA

Iako se mnogi neće složiti sa samim izrazom, danas ternin rekreativne upotrebe droga najbolje opisuje upotrebu supstanci_koje_menjaju_svest, bez nadzora lekara. Pod pojmom rekreativne upotrebe droga ne podrazumeva se upotreba_droga_u_svrhe_duhovnog_istraživanja_ i_napretka iako razlika među ova dva načina upotrebe nije uvek jasna. Većina ljudskih društava je kroz istoriju praktikovala upotrebu rekreativnih droga u različitim formama. Verovatno najpoznatiji primer rekreativne droge je alkohol , koji se u različitim formama proizvodi u različitim kulturama. Kao što je slučaj sa drogama uopšte, neke od rekreativnih droga stvaraju zavisnost, neke su štetne za zdravlje, a neke su ilegalne u većini modernih društava. Najpopularnija rekreativna droga modernog društva je kofein koja je prihvaćena u gotovo svim društvima današnjice. Veoma populatne rekreativne droge su alkohol i nikotin u formi duvana. Uprkos svojoj istorijski skorijoj kategorizaciji kao ilegalne droge u većem delu sveta, marihuana je zadržala svoju istorijsku popularnost. Mnoge druge supstance su u sirovoj i prirodnoj formi bile propisivane kao lekovi i rekreativne droge (npr. upotreba opijuma u Kini do 19. veka kada dolazi u Evropu, iili upotreba biljke kokaina) i bile su čak i patentirani lekovi u 19. i početkom 20. veka, ali su razvojem ilegalnog tržišta i svojih hemijskih derivata postale ilicitne (ilegalne) droge.

 

Rekreativna upotreba kanabisa

 

Kanabis se koristi u nekoliko formi.

 

  • Osušeni listovi
  • Osušeni cvetovi, znatno potentniji od listova
  • Hašiš (“Haš”) koji je skeret biljke, osušen u kockice, i ispresovan u komade koji se u Indiji nazivaju”charas”.

 

  • Ulje_hašiša“) koje se dobija hemijskim procesom od hašiša i sadrži najveći % THC-a

 

Najčešće se konzumira motanjem u marihuana cigareta “džointe” ili “spliff“-ove. “Blunt” je najčešći naziv za industrijsku cigaretu kod koje se duvan zamenjuje marihuanom. Ipak, najčešće se mešaju marihuana i duvan.

 

Drugi načini konzumiranja su pušenje lulama tzv. “bong“-ovima (tzv. Voter pajpovi) kojima se hladi dim kanabisa i uklanjaju neke od kancerogenih supstanci u dimu. Takođe se od hašiša priprema i biće koje se naziva bhang.

 

Kanabis se može kuvati u hranu kao što su kolači Alice B. Toklas brownies, “space cake”, “pot pie,” i “hash brownies”. Ipak efekti indigesteranog kanabisa počinju obično posle 30 minuta (često i duže), čineći težim za korisnike da regulišu konzumiranje.

 

Seme kanabisa se jede i peče, i koristi za pravljenje ulja. Nekoliko specijalizovanih restorana koristi ulje kanabisa,sa orijenracijom na klijentelu iz različitih kultura. Semenke kanabisa sadrže malo THC-a.

 

Drugi metod unošenja je vaporizacija (isparavanje). Vaporizacija dozvolja THC-u di drugim kanabinoidima da se zagrevanjem pretvore u paru – gorenjem biljke. Prednos vaporizacije je što se mnoge teksične supstance u dimu kanabisa i duvana smanjuju kao nusproizvodi sagorevanja. Kada se kanabis zagreje do 190 °C njegovi rezini se pretvaraju u paru koja koja može biti inhalirana.

 

THC je mast, tako dase kanabi smožes spremati kao dodatak začinima. Tako pripremljen se naziva “bhang” što je tradicionalan metod konzumiranja na Indijskom podkontinentu.

 

KAKVA JE KANABIS DROGA?

 

Kanabis je prirodna droga, biljka koja raste na zemlji, uz pomoć sunca i vode. Laka je za proizvodnju kao i svaka poljoprivredna biljka, a kako se kao droga koriste listovi i cvetovi ženske biljke, dobija se srazmerno velika količina po biljci.

 

Ova prirodna svojstva kanabisa ga čine jevtinim i dostupnim (čak i na crnom tržištu) i njegovi relaksacioni efekti, uticali su da po svojoj kriminalizaciji 30-ih godina 20. veka on postane najrasprostrajenija i najkorišćenija ilegalna droga na svetu. Broj njegovih korusnika može se porediti

 

 

17

 

jedino sa brojem korisnika legalnih droga poput alkohola i nikotina, odnosno legalnih droga – sintetičkih lekova relaksanata (npr. popularni bensedini ili Amerilčki prozak).

 

Ono što treba istaći je da kanabis nije halucinogena droga u smislu u kome su to LSD-25, inhalirani lepak ili meskalin . On menja svest u smislu izmenjene percepcije, i podstiče fascinaciju zvukom i bojama. Međutim ne izaziva potpune halucinacije, već izaziva kratkotrajne iskrivljene doživljaje stvarnosti (posebno osećaj prostora i vremena). Istina je da zavisno od prethodnog raspoloženja i okruženja, kanabis može izazvati osećaje paranoje i anskioznosti. U smislu kontrolisane upotrebe kanabisa, retko može izazvati paničnu paranoju, tako da nerealno i preterano izgledaju izjave o samoubistvima usled upotrebe kanabisa.

 

Zbog ovakvih efekata kanabis nije poželjno davati deci (maloletnicima), osobama u stanju straha i osobama sa istorijatom mentalnih bolesti.

 

Kanabis je droga koja relaksira a ne izaziva agresivnost. Besmisleno je govoriti da kanabis podstiče agresivno raspoloženje. Kriminalci ga ponekada koriste kako bi se osećali opuštenije pri svojim (ne)delima, ali on nije uzročnik njihove uvežbane agresivnosti.

 

Uzimanje kanabisa nema dugotrajan „high“ efekat. Efekat traje nekoliko sati i neminovno vodi opuštanju mišića, lošijoj koordinaciji pokreta, usporavanju intelektualnih operacija i na kraju, snu. Dakle kanabis se ne preporučuje osobama kojima predstoji dugotrajan fizički i intelektualni napor ili u poslovima u kojima je potrebna velika pažnja – vožnja, učenje, precizan rad. Pre svega ga treba posmatrati kao „socijalnu i relaksacionu drogu“.

 

Smrtni slučajevi pod dejstvom kanabisa najčešći su u saobračaju i na radu, a najveću štetu od hronične upotrebe kanabisa imaju deca i mladi školskog uzrasta.

 

Tolerancija na kanabis razvija se samo ukoliko se svakodnevno koristii, i tada je potrebna veća količina da bi se postigao isti efekat. Međutim, sam kanabis ne izaziva fizičku zavisnost – potrebu tela za

 

THC-om, za razliku od većina sintetičkih ilegalnih i legalnih droga – uključujući alkohol ili duvan.

 

Nepobitno postoji granica posle koje kod svake osobe kanabis ima blago ili nikakvo dejstvo, te nema ni želje za daljim uzimanjem ili je ona iracionalna. Štaviše, iskusni korisnici kanabisa tempiraju vreme uzimanja i znaju koliku količinu (npr. pola ili jedan džoint) optimalno treba koristiti, kao i samu tehniku efikasnog pušenja i pripreme kanabisa. Oni kanabis koriste sa što manje rizika paranoičnog ponašanja i rekreativno. Želja (prevashodno psihička) koja rezultira čestim uzimanjem kanabisa najčešće se javlja kod osoba sa nesređenim i stresnim životom kao neumeren i svakodnevno prepuštaju relaksaciji kako bi se izbegle ili lakše preživele kritične ili bolne životne situacije.

 

Kanabis je blaga euforična droga i po svojim efektima (i rizicima, štetnosti po zdravlje) se ne može porediti sa drugim sintetičkim drogama koje imaju tu namenu – npr. ekstazi, kokain ili amfetamini.

 

Efekti kanabisa – posebno početak efekata i njihovo trajanje variraju od nekoliko faktora: samog korisnika (fizičkog i psihičkog stanja pre uzimanja, okruženja i očekivanja) i vrste kanabisa i načina na koji se konzumira (da li je slab ili jak list kanabisa, da li je u pitanju hašiš, da li se koristi u hrani, čaju i li puši) i drugih faktora.

II-01: EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

More in Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

II-02 KANABIS VODI DROGAMA

BuxnaJuly 12, 2015

II-03. LOŠA DECA I KRIMINALCI

BuxnaJuly 12, 2015

II-01: EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA

BuxnaJuly 12, 2015

I-03: MEDICINSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-02: INDUSTRIJSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-01: ŠTA JE TO KANABIS?

BuxnaJuly 12, 2015

Sadržaj

BuxnaJuly 12, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2