Naucni Radovi

Japanska studija pokazuje da kanabinoidi inhibiraju rast tumora

Istraživanja sugerišu hemopreventive prednosti kanabisa

U nedavnom istraživanju objavljenom u avgustovskom izdanju časopisa za farmaciju i farmakologiju , Japanski naučnici su ustanovili da su kanabinoidi korisni u borbi protiv kancerogenih tumora .

Studija je sprovedena iniciranjem rasta tumora kod miševa koji je tretiran sintetičkim kanabinoidima .

Sintetički kanabinoidi se razlikuju od fito – kanabinoida (koji se nalaze u biljkama, kao što je kanabis) po tome što su puni agonista. Tetrahidrokanabinol (THC), koji nalazimo u kanabisu, je samo parcijalni agonist. To može izgledati kao beznаčajna razlika, ali ova dva se veoma različito ponašaju u ljudskom telu.

Agonist nakon vezivanja za ćeliju aktivira receptore koji proizvode efekat . Supstance mogu da imitiraju prirodne agoniste . Oni se mogu klasifikovati kao delimični ili potpuni agonisti na osnovu težine reakcija koje izazivaju . JVH- 018 je kompletan agonist CB1 receptora.

Džon V. Hafman je stvorio niz sintetičkih kanabinoida . On sintetizuje molekule slične tetrahidrokanabinolu (THC) , glavnu komponentu kanabisa , da bi kreirao JVH-018 i njegove rođake .

Veća doza potpunih agonista , veća je ozbiljnost efekata; receptori su stalno aktivirani i stvaraju više određenih neurotransmitera ( endorfin , serotonin , dopamina, itd) u mozgu. Neki primeri uključuju metadon , kodein, oksikodon, morfijum , i heroin

Parcijalni agonist, s druge strane , aktivira receptore i promoviše proizvodnju neurotransmitera u manjoj meri. Kada se povećava doza delimičnog agonista , postoji samo mali porast u proizvodnji neurotransmitera , ako ih ima .

Nemačko istraživanje iz 1992 godine, navodi da poptuni agonisti , kao što je morfijum , imaju visok stepen zavisnosti u odnosu na parcijalne agoniste . Takođe je utvrđeno da izazivaju ozbiljne simptome  odvikavanja . Mnogo je teže zloupotrebiti parcijalne agoniste nego poptoune.

U slučajevima kanabinoidnih receptora, potpuni agonisti mogu biti opasni . JVH – 018 i drugi sinteticki kanabinoidi su zabranjeni u zemljama širom sveta , uključujući i SAD. To je bilo nakon što su otkriveni ’’ mirisni ’’ sadrzaji proizvoda , kao sto su začin i K2 koji su  između ostalih  stanja povezani sa psihozom i konvulzijama

Kako je otkriveno da su kanabinoidi efikasni u borbi protiv raka ?

Istraživači su prvo izazvali tumor kod miševa kroz proces koji se  zove Karcinogenezis. Miševima je ubrizgan 7,12 – dimethilbenz(a)antracena ( DMBA ) kako bi se pokrenuo rast tumora . 12-O-Tetradekanoilforbol-13-acetat ( TPA ) je supstanca koja se koristi da izazove zapaljenje i ubrza rast tumora.

Fitokanabinoidi izvedeni iz kanabisa su obično efikasniji od sintetičkih kanabinoida u kliničkim ispitivanjima za lečenje. Sintetički kanabinoidi ( JVH- 018 , JVH-122 , JVH-210 ) su posmatrani radi njihove sposobnosti u suzbijanju raka kože izazvanog putem TPA . Prema studiji , kanabinoidi su pokazali superiorne inhibitorne efekte protiv zapaljenja izazvanog putem TPA. Takođe suzbijaju i rast tumora.

Ovi rezultati pokazuju ulogu kanabinoida u prevenciji i lečenju raka . Iako je trenutna studija fokusirana na sintetičke kanabinoide, oni su smatrani nesigurnim. Zbog ovoga, dvostruka studija o efikasnosti izvedeih kanabinoida bi bila korisna.

Izvor http://www.medicaljane.com/2013/07/27/study-shows-cannabinoids-inhibit-tumor-growth/

 

 

 

 

 

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Naucni Radovi

More in Naucni Radovi

Kanabis u terapiji raka dojke, glioma, kože, debelog creva, glave, vrata i dr. studije iz Nemačke, SAD, Kanade, Izraela, Češke iz 2022/23

FritzTheCatFebruary 23, 2023

Studija: Šest puta efikasnije lečenje raka dojke uz pun ekstrakt cveta Kanabisa!

FritzTheCatOctober 19, 2022

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

Studija: Konoplja je najisplativiji zasad za biogorivo i eko industrije!

FritzTheCatMarch 14, 2022

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

FritzTheCatDecember 24, 2020

Studija: Kanabis je bezbedan i efikasan kod lečenja starijih osoba!

FritzTheCatOctober 26, 2019

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS (video play list)

rundozucoJanuary 19, 2017

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Naučnik – Dr. Rafael Mešulam i nauka o Kanabisu (dokumentarni film)

FritzTheCatOctober 10, 2015

‘ENTOURAGE EFFECT’ – cela biljka Marihuane je LEK!

FritzTheCatAugust 20, 2015

Nova studija kaže da se kanabis pokazao kao efikasan u lečenju Kronove bolesti

rundozucoAugust 6, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – treći dio

rundozucoAugust 2, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – drugi dio

rundozucoAugust 2, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – prvi dio

rundozucoAugust 2, 2015

Kanabis pomaže u uspešnosti lečenja Hepatitisa C

FritzTheCatJuly 22, 2015

Marihuana bi zapravo mogla da izleči HIV infekciju

rundozucoJuly 16, 2015

Fakultet Medicinskih Nauka – Tema: Medicinska Marihuana

BuxnaJuly 10, 2015

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

rundozucoJune 29, 2015

Demistifikacija kanabisa-medicinska upotreba-dr. Lumír Ondřej Hanuš-Ljubljana – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Vizuelni prikaz endokanabinoidnog sistema receptora i funkcija u telu čoveka

rundozucoJune 3, 2015

Terpeni iz marihuane i njihova dejstva

rundozucoJune 3, 2015

Efikasnije dejstvo kompletnog ekstrakta cvetova kanabisa u odnosu na izdvojen kanabidiol (CBD)

rundozucoJune 2, 2015

Preporuka radnoj grupi. Gde se “kriju” naučni dokazi o kanabisu?

rundozucoApril 25, 2015

Proapoptotički efekat endokanabinoida na ćelije raka prostate

rundozucoMarch 2, 2015

Mehanizmi antitumornog dejstva kanabinoida: Apoptoza i Autofagija

rundozucoFebruary 19, 2015

Medicinska marihuana postiže potpuno povlačenje Kronove bolesti

rundozucoFebruary 17, 2015

Istraživanje: kanabis može suzbiti gene povezane sa epilepsijom

rundozucoFebruary 5, 2015

Ogroman napredak u borbi protiv tumora delovanjem kanabinoida na hepatocelularni karcinom

rundozucoJanuary 28, 2015

Klinička istraživanja Delta 9-THC kod pacijenata sa povratnom glioblastoma multiformom

rundozucoDecember 26, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2