Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS (video play list)

Javna rasprava o izmenama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama je trajala od 26.12. 2016 – 18.01. 2017. Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! ( pogledati dokaze/studije na stranici VAŽNI LINKOVI ) Činjenice: Javnoj raspravi nisu prisutvovali mediji, niti je javnost bila informisana o toku trajanja Javne rasprave o ovom i još 5 bitnih zakona … Continue reading Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS (video play list)