Legalizacija i Zakoni u Svetu

Javna rasprava o zakonu o medicinskoj upotrebi kanabisa – Naši predlozi

A sad o ZAKONU o medicinskoj upotrebi Kanabisa u Srbiji! Predlog rešenja izmena zakona i uredbi, koje je Ministarstvu u februaru predao dr. Savić, nije bio na javnoj raspravi, međutim kako saznajemo, sve je dogovoreno oko ‘Agencije za konoplju i mak’ i biće usvojen, ali loš po bolesne, restriktivan, bez većine ovih bitnih stavki, o kojima smo prošle jeseni razgovarali sa piscima zakona i davali savete, u očekivanju brzog donošenja.


POKREĆEMO JAVNU RASPRAVU. Ovo su najbitniji članovi i naši konkretni predlozi za podzakonska akta, zakona koji treba da služi pacijentima, a ne farmaciji! Ceo predlog izmena Zakona i objašnjenje bitnih predloga i pogodnosti za pacijente Udruženja IRKA, možete nači u članku na našem sajtu o neophodnosti javne rasprave (novembar 2014): https://irka.org.rs/sadi-sam-javna-rasprava-o-zakonu-o-medicinskoj-upotrebi-kanabisa-marihuane-konoplje/

KMRD2312

Da bude svima jasno – izmene koje je predao dr. Savić nisu novi zakon o lečenju, već izmene Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama, koji uvodi novinu – ‘Agenciju za konoplju i mak’ koja će imati sve nadležnosti da dalje donosi predloge svih uredbi i podzakonske akte i uredbe za primenu zakona za medicinu. Vrlo monopolistički, ali i praktično, pod uslovom ako bi u UO Agencije sedeli pravi predstavnici bolesnih i pošteni ljudi.
Jedan od naših zahteva je, da ako se Agencija ozakoni naši predstavnici treba da budu u njoj, kako bi se interesi bolesnih ostvarili na najbolji način.
IRKA priprema pravi predlog zakona o lečenju Kanabisom i njegovim ekstraktima i nerednih dana ćemo objavljivati bitne članove. I dalje nam je potrebna pomoć na usaglašavanju sa svim ostalim zakonima u Srbiji. Javite se.

Članovi u predlogu izmenjena ZAKONA o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama, koji bi uz uredbe ovako izgledali:

1. Predvđjene su dozvole za sadnju za manje i veće uzgajivace i njihov broj ne bi bio ograničen ničim osim potrebama! Uslovi će biti strogi i država će ih propisati i kontrolisati.

2. Predviđena je proizvodnja u medicinske svrhe, kao i klinička i naučna istraživanja. Otkup, prerada i proizvodnja ulja od cvetova kanabisa je obaveza države, kao i dalja distribucija do obolelih, klinika i apoteka, kao i prodaja.

3. Industrijska konoplja treba da bude oslobođena svih dodatnih zakonskih stega i njen razvoj će ići paralelno sa razvojem medicinske upotrebe. Predviđjeno je brisanje ”dozvoljenog procenta THC-a”, što bi našu privredu vinulo u red država za najveća ulaganja u eko industrije ( sorte sa nešto višim % THCa u cvetu od uobičajenih sorti za industriju, daju daleko više bio mase po ha, a trenutno su zbog pogrešnog zakona zabranjene ).

Naši predlozi koji nude rešenja i mogućnost pravog izbora za sve bolesne koji žele da se leče kanabisom, a lekarima ostavlja slobodu u dodeljivanju medicinskih dozvola:

1. Mogućnost za sve obolele da kupe i sade licencirano seme proverenog kvaliteta. Najmanje koliko je predviđeno da bude sadeno u jednom ciklusu je 16 biljaka zavisno od bolesti. (To da bolje pojasnimo, ne znači 16 biljaka u istom trenutku, nego u cikličlnim periodima sadnje po 2 u razmaku od 10-ak dana, kako bi bolesna osoba mogla stalno da ima dovoljnu dozu leka. Trajenje jednog ciklusa uzgoja tj. berbe kanabisa za lečenje je oko 3 meseca.). Zavisno od bolesti i potrebe lekar bi mogao da dozvoli i sadnju većeg broja sadnica.

2. Mogućnost sadnje i pravljenja ulja od cvetova kanabisa pod kontrolisanim tehnološkim uslovima u Socijalnim Kanabis Klubovima za bolesne, čime bi se uposlili mladi tehnolozi iz cele Srbije, a bolesnim članovima bio omogućen jednostavan pristup i nabavka ulja besplatno.

3. Dekriminalizacija mora da prati donošenje Zakona o medicinskoj primeni kanabisa. Bolesni i ostali koji lično korsite kanabis ne smeju više da se tretiraju kao kriminalci, da se proganjaju i hapse.

4. Oni koji sade bez dozvole za lično korišcenje plaćaju paušalnu mesečnu nadoknadu. Time bi uštedeli finansiije i veliki broj radnih sati policije i istražnih organa, besmislene procese, dok bi lokalne opštine dobile značajan prihod. Stopa kriminala bi znatno opala, kao i nasilje.

5. Registrovanje licenciranih humanitarnih uzgajivaca, što je prilika za organsku privredu, po modelu i rezultatima iz Izraela i Španije gde postoji jako puno malih uzgajivača, gde je omogućen najkvalitetniji razvoj medicinskih sorti.

11996909_861593440622368_1715920237191858330_n


IRKA se zalaže za potpuno oslobađanje biljke kao najbolje rešenje za sve, koji bi na najlakši način omogućio lek bolesnima, kao i istraživanja, koji bi eliminisao crno tržište, kriminal, otvorio nova radna mesta, omogućio ekonomski i privredni razvoj Srbije, posebno poljoprivrede, turizma, banjskih lečilišta i novih eko industrija, zasnovanih na obnovivim resursima od biomase kanabisa.
https://irka.org.rs/

 

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

Nemačka planira da dozvoli kupovinu i posedovanje do 20 grama kanabisa!

FritzTheCatOctober 21, 2022

Studija: Sposobnost vožnje bicikla na kanabisu!

FritzTheCatOctober 18, 2022

Kanadski zakon o kanabisu

FritzTheCatOctober 12, 2022

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

NEMAČKA: Plan legalizacije Kanabisa donosi 2,4 milijarde € prve godine u budžet!

FritzTheCatMay 18, 2022

Legalan Kanabis je stvorio 151.000 radnih mesta i doneo kanadskom budžetu 43,5 milijarde dolara!

FritzTheCatMarch 24, 2022

GDE JE SVE KANABIS DOZVOLJEN U SVETU (do početka 2022)?

FritzTheCatJanuary 9, 2022

Malta je ipak prva zemlja EU koja je legalizovala kućni uzgoj kanabisa i ličnu upotrebu!

FritzTheCatDecember 14, 2021

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

Represivna politika protiv droga je propala! – Zelena partija Nemačke

FritzTheCatMay 7, 2021

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

FritzTheCatFebruary 6, 2021

KANABIS je i zvanično LEK! Istorijska odluka UN

FritzTheCatDecember 2, 2020

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2