Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Kako ulje Kanabisa ubija celije karcinoma?

Prvo pogledajmo šta ćelije raka održava u životu, a onda ćemo se vratiti i ispitati na koji način ih kanabinoidi CBD (kanabidiol) i THC (tetrahidrokanabinol) ubijaju.

 

U svakoj ćeliji postoji porodica interkonvertibilnih sfingolipida koji upravljaju njenim životom i smrću. Profil ovih faktora se naziva „sfingolipidni reostat“. Ako je endogeni keramid ( signalni metabolit sfingozin-1-fosfata ) visok, onda je ćelijska smrt ( apoptoza ) neminovna. Ako je keramid nizak, vitalnost ćelije je jaka.

Vrlo jednostavno –  kada se THC veže na kanabinoidini receptor CB1 ili CB2 na ćeliji raka, on izaziva povećanja sinteze keramida koji pokreće ćelijsku smrt. Normalne, zdrave ćelije ne proizvode keramid u prisustvu THC-a, stoga THC ne utiče na njih.

Ćelija raka umire, ne zbog citotoksičnih hemikalija, već zbog male promene u mitohondrijama. Unutar većine ćelija postoji ćelijsko jezgro, brojne mitohondrije ( od stotina do hiljada ) i razne druge organele u citoplazmi. Svrha mitohondrija je da proizvede energiju ( ATP ) za potrebe ćelije. Kako keramid počinje da se akumulira, uključujući sfingolipidni reostat, on povećava propustljivost pora mitohondrijalne membrane za citohrom C, protein od kritične važnosti za sintezu energije. Citohrom C biva izguran iz mitohondrija i na taj način se ukida izvor energije ćelije.

Keramid takođe izaziva genotoksični stres u ćelijskim jezgrima ćelija raka generišući protein P53 čija je  funkcija da poremeti metabolizam kalcijuma u mitohondrijama. Čak i kad ovo ne bi bilo dovoljno, keramid remeti celularni lizozom, probavni sistem ćelije koji obezbeđuje hranljive materije za sve ćelijske funkcije. Keramid i drugi sfingolipidi aktivno inhibiraju signalne puteve za preživljavanje u ćeliji ne ostavljajući nikakvu mogućnost za opstanak ćelije raka.

Ključ za ovaj proces je akumulacija keramida u sistemu što znači uzimanje terapijskih doza CBD-a i THC-a kontinuirano tokom određenog vremenskog perioda radi održavanja pritiska na ovaj signalni put smrti ćelija raka.

 Kako je ovaj signalni put nastao? Kako to da telo može da uzme jednostavan biljni enzim i iskoristi ga za dubinsko lečenje u mnogim fiziološkim sistemima?

 Ovaj endokanabinoidni sistem postoji u celom životinjskom svetu i samo čeka svoj uparen egzokanabinoidni aktivator. To je interesantno. Naš sopstveni endokanabinoidni sistem pokriva sve ćelije i nerve; on je prenosnik informacija između našeg imunog sistema i centralnog nervnog sistema ( CNS ). Odgovoran je za neuro-protekciju i mikro-upravljanje imunološkog sistema. To je primarni sistem kontrole koji održava homeostazu, odnosno našu dobrobit.

Samo iz radoznalosti, kako ovo izgleda na ćelijskom nivou i gde se u telu proizvode endokanabinoidi? Ovde vidimo da endokanabinoidi imaju svoje poreklo u nervnim ćelijama, tačno na sinapsi. Kada je telo ugroženo zbog bolesti ili povrede, ono uporno poziva endokanabinoidni sistem i usmerava imuni sistem da donese isceljenje. U slučaju da su ovi homeostatskih sistemi oslabljeni ne bi trebalo da bude iznenađenje što egzokanabinoidi deluju terapeutski. Oni pomažu organizmu na najprirodniji mogući način.

7839621_orig

Da bismo videli kako ovo funkcioniše, vizualizujmo kanabinoid kao trodimenzionalni molekul čiji je jedan deo konfigurisan da paše receptoru na nervnoj ili imunoj ćeliji kao ključ bravi. Postoje najmanje dva tipa kanabinoidnih receptora, CB1 ( CNS ) i CB2 ( imuni ). Uopšteno, receptor CB1 aktivira sistem za razmenu poruka u CNS-u, a CB2 aktivira imuni sistem, mada je daleko složenije od toga. THC i anandamid aktiviraju oba receptora. Ostali kanabinoidi aktiviraju jedan ili drugi receptor. Kod sorti kanabisa, C.sativa teži receptoru CB1, a C.indica teži receptoru CB2. Dakle sativa je više neuroaktivna, a indika je više imunoaktivna. Još jedan faktor ovde je što u sativi dominira THC kanabinoid, a indika je pretežno CBD ( kanabidiol ).

Poznato je da su THC i CBD biominetici anandamida, to jest da telo može koristiti i jedne i druge. Stoga, kada stres, povreda ili bolest zahtevaju više endogenog anandamida nego što telo može da proizvede, uključuju se mimetički egzokanabinoidi. Ako je stres je prolazan, lečenje može biti kratkotrajno. Ukoliko je potražnja održana, kao što je kod raka, onda terapija treba da obezbedi održan pritisak modulirajućeg agensa na homeostatske sisteme.

CBD tipično gravitira ka gusto koncentrisane receptore CB2 u slezini koja je dom imunog sistema. Iz slezine imune ćelije traže i uništavaju ćelije raka. Interesantno je da je pokazano da kanabinoidi THC i CBD imaju sposobnost i da direktno ubijaju ćelije raka bez prolaženja kroz imune posrednike. THC i CBD zauzimaju signalni put lipoksigenaza kako bi direktno inhibirali rast tumora. Takođe, otkriveno je da CBD inhibira preuzimanje anandamida. Tu se vidi da kanabidiol pomaže telu da sačuva svoj prirodni endokanabinoid inhibicijom enzima koji razlaže anandamid.

Ovaj kratak pregled dotiče nekoliko suštinskih koncepata. Oni što bih ja voleo da uvidite je da je priroda dizajnirala savršen lek koji se uklapa tačno u naš imuni sistem receptora i signalnih metabolita kako bi obezbedio brz i kompletan imuni odgovor za sistemski integritet imetaboličku homeostazu.

 

Izvor: http://www.cureyourowncancer.org/how-cannabis-oil-works.html

 

Prevod:

IRKA tim

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

More in Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Studije: AKUPUNKTURA DELUJE TAKO ŠTO AKTIVIRA ENDOKANABINOIDNI SISTEM!

FritzTheCatMarch 20, 2023

Kanabis u terapiji raka dojke, glioma, kože, debelog creva, glave, vrata i dr. studije iz Nemačke, SAD, Kanade, Izraela, Češke iz 2022/23

FritzTheCatFebruary 23, 2023

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

Studija: Zdravlje korisnika kanabisa je bolje od onih koji ne koriste!

FritzTheCatJanuary 28, 2022

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

FritzTheCatDecember 24, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

5 Razloga zašto kanabis na pojedince utiče različito

rundozucoApril 17, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Lečenje bolesti kostiju Kanabisom

BEZ KOSTI U GRLU: Kako kanabis moze da pobedi bolesti kostiju

rundozucoDecember 22, 2017

Izraelski istraživači pokušavaju da izleče autizam kanabisom

rundozucoNovember 18, 2017

Drugi (II) međunarodni seminar: ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 (Video play list)

rundozucoAugust 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Sorte Kanabisa: Podela po dejstvu i sastavu kanabinoida i terpena za medicinu

FritzTheCatNovember 5, 2016

Legalization of cannabis for medicinal purposes in Macedonia – II Symposium (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Dr. Lumír Hanuš – Zbog čega je Kanabis uspešan lek? (video)

rundozucoJuly 14, 2016

Zločin protiv Čovečnosti 2016 ( pismo Dr. Roberta Melameda )

rundozucoJuly 14, 2016

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Razumevanje kanabinoidnih receptora

rundozucoFebruary 14, 2016

Marihuana kao preventivni lek

rundozucoFebruary 3, 2016

Kanabinoidi i imuni sistem: Imuno – kanabinoidna modulacija

rundozucoFebruary 1, 2016

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Naučnik – Dr. Rafael Mešulam i nauka o Kanabisu (dokumentarni film)

FritzTheCatOctober 10, 2015

‘ENTOURAGE EFFECT’ – cela biljka Marihuane je LEK!

FritzTheCatAugust 20, 2015

Kanabinoidni profil tetrahidrokanabivarina (THCv)

rundozucoAugust 6, 2015

Dr. Itan Ruso: Nedostatak endokanabinoida i medicinski kanabis

FritzTheCatJuly 9, 2015

Vodič za početnike o endokanabinoidnom sistemu

rundozucoJune 16, 2015

Demistifikacija kanabisa-medicinska upotreba-dr. Lumír Ondřej Hanuš-Ljubljana – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Vizuelni prikaz endokanabinoidnog sistema receptora i funkcija u telu čoveka

rundozucoJune 3, 2015

Dr. Melamede: genetska modulacija i kanabis na seminaru u Sloveniji 29.05.2015 – (Video)

rundozucoJune 3, 2015

Terpeni iz marihuane i njihova dejstva

rundozucoJune 3, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2