Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

Bolesti koje uzrokuju trenutnu alergijsku reakciju ili takozvane atopijeske bolesti (astma je jedna od najčešćih takvih oboljenja) danas pogadaju 20% stanovnika razvijenh zemalja.

Naučnici su tražćei rešenje ovog dugotrajnog zdravstvenog problema, sproveli niz testova koji uključuju upotrebu kanabidiola (CBD). Iako sprovedena na pacovima istraživanja pokazuju ohrabrujuće rezutate. Rana istraživanja pokazuju da je CBD efikasan tretman za smanivanje upale prisutne kod ljudi koji pate od astme.

Studija

Uz odobrenje Etičkog komiteta Brazilskog Universidade do Ektremo Sul Catarinense, a u saradnji sa NIH “Uputstvo za održavanje i upotrebu laboratorijskih životinja”, naučnci su sproveli studiju koristeći 8 nedelja stare pacove namenjene za parenje. Po pet pacova je smešteno u svakom kavezu i izloženo ciklusima svetla u trajanu od po 12 sati. Pacovi su na raspolaganje dobijali hranu i vodu.

Pacovi su dobili injekcije jedino sa pilećim ovalbuminom (OVA) ili u kombinaciji sa aluminijum hidroksidom. OVA je atipična za životnu sredinu i poznata kao uzrocnik TP i Th2. Za OVA koristen je aluminijum-hidroksid koji je davan 14 dana kasnije. Nakon nedelju dana, pacovima je davan erosol koristeći slani rastvor ili slično. Tokom poslednja dva dana studije, 21 pacov je podeljen u 3 grupe: kontrolnu grupu, astme grupe (ubrizgani sa OVA), i astma -tretman grupu (ubrizgani sa OVA i CBD).

Pacovima koji su bili u grupi pod tretmanom su jednom dnevno davane injekcije rastvora CBD i TVEENⓇ80 (pripremljene neposredno pre administracije i držane van domasaja svetlosti). Nakon 24h uzeti su uzorci krvi pacova a potom poslati na analizu da bi se utvrdio nivo citokina. Citokini su mali proteini koji se oslobađaju od strane ćelija koje imaju specifične efekte na interakciju i komunikaciju između ćelija i na ponašanja ćelija.

Rezultati

Studija je pokazala da pacovi tretirani sa CBD imaju smanjenje dve vrste citokina; poznatih kao TP i Th2. Osim sto CBD lečenje efikasno smanjenjuje nivo citokina, studija pokazuje da CBD može uticati na smanjenje glavnih stimulansa hiper-izlučivanja mukusa, koji je drugi istaknuti simptom astme.

Rezultati ove studije su bile u skladu sa rezultatima tzv. Ribero studije, koja pokazuje da CBD poseduje potentna imunosupresivna i anti-upalna svojstva. Navodi se, međutim, da se upala povezana sa astmom kod pokusnih pacova unekoliko razlikuje od LPS indukovane upale kod pokusnih miševa koristenih za proučavanje smanjenjenja inflamacije kod povreda pluća.

Ograničenja

Iako studija na eksperimentalnim pacovima pokazuje dobrar broj podataka za tumačenje, ipak nije bez ograničenja. Jedno ograničenje je činjenica da naučnici nisu bili u mogućnosti da preispitaju solidne dokaze kod zapaljenja disajnih puteva, jer nisu bili u mogućnosti da pravilno procene uticaja CBD na bronhoalveolarni nivo tečnih citokina.Takode nisu uspeli izmeriti funkciju pluća, tako da je nepoznato kako CBD utiče na protok vazduha i prisutnih opstrukcija.

Uprkos ograničenjima, ova studija kao i mnoge druge slične studije, demonstriraju potrebu za efikasnijim, rigoroznijim i blagovremenim studijama, a naročito za studijama sa većim brojem ljudi.

Dok većina podržavaju legalizaciju kanabisa, malo se njih slaže u tome šta predstavlja efikasan tretman. Glavni razlog za to je nedostatak naučnih istraživanja. Da bi istinski razumeli i dokumentovali potpuni uticaj biljke kanabisa i njenih jedinjena, neophodno je potrebno poboljšanje u istraživačkim tehnologijama i tehnikama prikupljanja podataka.

Prevela: Suzana Savatovic Sabljic i IRKA tim

Izvor: http://www.medicaljane.com/…/research-suggests…/

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Kardiovaskularna obolenja i diabetes

More in Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studija: Δ 9-THC poboljšava ishemiju/reperfuziju srčane disfunkcije i može da posluži kao kardioprotektivni lek!

FritzTheCatApril 27, 2022

Studije pokazuju da upotreba kanabisa smanjuje stopu smrtnosti tokom velikih operacija i hospitalizacije

FritzTheCatMarch 12, 2022

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Ana, Gradimir i Dragan lečenje ms-a i astme Kanabis Marš Beograd (video)

rundozucoNovember 1, 2015

Lečenje DIJABETESA Kanabisom – SVEDOČENJA SRBIJA!

FritzTheCatOctober 27, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Studija pokazala da THC može da ograniči oštečenja izazvana srčanim udarom

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

Izraelsko američki tim se nada da će biti moguće lečenje dijabetesa kanabisom

rundozucoJuly 16, 2015

DANI KANABISA 10-12 jul 2015 Novi Sad, Beograd, Banja Trepča, Banja Luka

FritzTheCatJuly 9, 2015

Astma – Kanabis: 6 vodećih pozitivnih uticaja kanabisa na astmu

rundozucoJune 29, 2015

Lečenje astme kanabisom

rundozucoJune 29, 2015

AAP (američka akademija za pedijatriju) traži dekriminalizaciju kanabisa

rundozucoFebruary 2, 2015

Dejstvo marihuane može dovesti do poboljšanja kod hronične srčane insuficijencije

rundozucoJanuary 5, 2015

Novo istraživanje: dodavanje semena konoplje ishrani, može da pomogne u prevenciji i lečenju visokog krvnog pritiska

rundozucoDecember 24, 2014

Nova studija sugeriše da marihuana ima isti efekat kao i lekovi, koji se već koriste u prevenciji srčanih oboljenja

Tatjana BajicDecember 18, 2014

Kanabis – sledeći lek za dijabetes?

BuxnaDecember 12, 2014

Oksidativni stres i prikazivanje kanabiodnih receptora kod pankreasa pacova sa dijabetesom tipa 2 posle tretmana sa delta (9) THC

BuxnaDecember 10, 2014

Zašto marihuana nije loša za astmu

BuxnaJune 25, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2