AIDS, Hepatitis i autoimuna oboljenja

Kanabis i bolna senzorna neuropatija povezana sa HIV-om

Neuropatski bol
Neuropatski bol može nastati zbog povrede nerva ili bolesti, koja pogađa periferni ili centralni somatosenzorni nervni sistem.

Definicija
• Senzorna neuropatija povezana sa HIV-om (HIV-SN) je distalna simetrična polineuropatija, koja se razvija kod osoba inficiranih sa virusom humane imunodeficijencije (HIV). Ova neuropatija najčešće je bolna.
• Termini, distalna simetrična polineuropatija povezana sa HIV-om (HIV – DSP) i antiretroviralna toksična neuropatija (ATN) ponekad se upotrebljavaju, kada se odnose na HIV-SN. HIV-DSP opisuje neuropatiju, koja se razvija pre izlaganja neurotoksičnim antiretroviralnim lekovima. ATN opisuje neuropatiju, koja koindicira sa početkom antiretroviralne terapije i podrazumeva se da je ona odgovorna za početak ovog bolnog događaja. Ne postoje jasne razlike u kliničkim nalazima između ATN i HIV-DSP.

Klinički nalazi
• Između 40% i 90% pacijenata imaju bol, koji je često “pekućeg” karaktera.
• Drugi česti simptomi uključuju utrnutost i parestezije (tj. bockanje i peckanje)
• Simptomi, koji se tipično doživljavaju kod distalne simetrične polineuropatije, najčešće su u stopalima, a ponekad u rukama.
• Klinički pregled tipično otkriva bilateralno prisustvo jednog ili više znakova u distribuciji “zokni i rukavica”: promenjena senzacija na ubod iglom (pin prick), odsutni ili sniženi duboki tetivni refleksi i odsutan ili smanjen osećaj vibracije.

Epidemiologija
• HIV-SN je najčešći uzrok periferne nervne disfunkcije kod HIV inficiranih osoba.
• Neuropatija pogađa 30% i 60% pokretnih HIV-pozitivnih osoba, a procenjuje se da 10.5 do 21 milion osoba imaju neuropatiju i visoki rizik od bola.
• Povećanje starosti i visine, izlaganje neurotoksičnim antiretroviralnim lekovima (stavudine i didanosine) i pogoršanje infekcije u osoba, koje nisu na antiretroviralnoj terapiji, identifikuju se kao kao konzistentni faktori rizika za razvoj neuropatije.
• Uprkos jakoj povezanosti između HIV-SN i neurotoksične antiretroviralne upotrebe , neuropatija pogađa oko 45% osoba, koje su ikada bile izložene novijim terapijama.
• Drugi mogući faktori rizika uključuju izloženost drugim uzrocima periferne neuropatije (tj. diabetes mellitus ili isoniazid terapija kod tuberkuloze), ženski pol i upotreba inhibitora proteaza.
• Značajni faktori rizika za razvoj bolne HIV-SN, uključuju postojanje asimptomatske HIV-SN, izlaganje neurotoksičnim antiretroviralnim lekovima i postojanje depresije.
• Velika količina virusa, smanjena intraepidermalna gustina nervnih vlakana, povezani su velikim intenzitetom bola kod osoba sa bolnom HIV-SN.

Impakt
• Bolna HIV-SN povezana je sa nižim kvalitetom života , nižim stepenom nezavisnosti u aktivnostima dnevnog života i povećanim rizikom od nastanka depresije.
• Jačina bola je u pozitivnoj korelaciji sa lošim kvalitetom života, većom zavisnošću, nezaposlenošću i depresivnim simptomima.

Patogeneza
• Patogeneza HIV-SN još uvek treba da bude potpuno objašnjena.
• HIV-DSP je verovatno rezultat interakcije između HIV, hemokinu-sličnih molekula i imunih ćelija domaćina (naročito makrofaga), koji oslobađaju neurotoksične citokine. Krajnja posledica ovog procesa je “die-back” aksonopatija.
• ATN je verovatno rezultat prekida mitohondrijalne funkcije zbog neurotoksičnih antiretroviralnih lekova, koji imaju udeo u razvoju neuropatije u podložnih osoba. Dijagnoza ATN ne isključuje mogućnost prepostojećeg ili koegzistirajućeg oštećenja nervnih vlakana mehanizmima, za koje se smatra da su odgovorni za HIV-DSP.
• Genetičke studije podržavaju ulogu mitohondrijalne disfunkcije i inflamacije u patogenezi HIV-SN.

SAŽETAK

Predmet: Utvrđivanje efekata pušenja kanabisa na neuropatske bolove izazvane senzornom neuropatijom koja je povezana sa HIV-om i eksperimentalni model bola.

Metode: Dalekovidno randomizirano ispitivanje sa placebo kontrolnom grupom provedeno nad bolničkim pacijentima Opšteg kliničkog istraživačkog centra (General Clinical Research Center) između Maja 2003. i Maja 2005. godine koje je uključivalo odrasle osobe sa bolnom senzornom neuropatijom povezanom sa HIV-om. Pacijenti su nasimično raspoređeni da puše ili kanabis (3.56% tetrahidrokanabinola) ili identične placebo cigarete iz kojih su odstranjeni kanabinoidi tri puta dnevno u periodu od pet dana.

Primarna merenja ishoda uključivala su ocenjivanje hroničnog bola i postignutog umanjenja u intezitetu bola koje bi prevazilazilo 30%. Akutni analgetski i antihiperalgesični efekti popušenog kanabisa procenjivani su korišćenjem procedure simulacije zagrevanja kože na osnovu modela vrućina-količina kapsaicina.

Rezultati: Pedeset pacijenata je završilo kompletno ispitivanje. U grupi pušača kanabisa umanjenje dnevnih bolova iskusilo je 34% ispitanika, nasuprot 17% iz grupe koja je uzimala placebo. Umanjenje bolova veće od 30% je prijavljeno od strane 52% učesnika iz kanabis grupe i 24% učesnika placebo grupe. Prva cigareta kanabisa umanjivala je hronični bol u proseku za 72%, nasuprot 15% u placebo grupi. Kanabis je umanjio eksperimentalno induciranu hiperalgesiju ali je imao jako malo uticaja na bol izazvan jakom stimulacijom toplotom.

Zaključak: Pušenje kanabisa se dobro podnosilo i efikasno je olakšavalo hronični bol izazvan senzornom neuropatijom koja je povezana sa HIV-om. Nalazi su uporedivi sa medikamentima koji se oralno uzimaju za lečenje hroničnih neuropatskih bolova.

Prevod: Slobodan Petrović i IRKA tim
06. 06. 2015.

Izvor: http://www.neurology.org/content/68/7/515.short

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

AIDS, Hepatitis i autoimuna oboljenja

More in AIDS, Hepatitis i autoimuna oboljenja

NAUKA: Kanabis u lečenju multiple skleroze

FritzTheCatOctober 14, 2022

Sa multiplom sklerozom u Srbiji: Na nama eksperimentišu, a Kanabis mi je vratio život!

FritzTheCatMay 30, 2021

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

FritzTheCatDecember 24, 2020

HVALA DRŽAVI ŠTO MI NE DA DA SE LEČIM ONIM ŠTO MI POMAŽE – Lubica Mirković

rundozucoJanuary 29, 2018

Đorđe: Pobedio sam Kronovu bolest i Hočkinov limfom Kanabisom!

rundozucoDecember 5, 2017

Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav – Šejla

rundozucoNovember 6, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Najvažnija dobrobit uzgoja za lične potrebe lečenja, leži u samoj aktivnosti uzgoja.

rundozucoMarch 10, 2016

Kanabis i kronova bolest Dr Zoran Milenković (VMA) diskusija sa pacijentima (video)

FritzTheCatJanuary 13, 2016

РТС: Борба за легализацију канабиса не јењава у Србији! СКК Београд (видео)

FritzTheCatOctober 15, 2015

Istraživači sa Harvarda objašnjavaju kako kanabinoidi štite mozak od HIV-a

rundozucoAugust 6, 2015

Kanabis pomaže u uspešnosti lečenja Hepatitisa C

FritzTheCatJuly 22, 2015

Marihuana bi zapravo mogla da izleči HIV infekciju

rundozucoJuly 16, 2015

Medicinska marihuana postiže potpuno povlačenje Kronove bolesti

rundozucoFebruary 17, 2015

THC iz medicinske Marihuane pomaže u sprečavanju širenja HIV/AIDS-a

rundozucoDecember 20, 2014

ISTRAŽIVANJA DOKAZUJU DA JE MARIHUANA DOBRA ZA LEČENJE KRONOVE BOLESTI

BuxnaJuly 28, 2014

Svetska zdravstvena organizacija poziva na dekriminalizaciju korišćenja droge

BuxnaJuly 20, 2014

Prema medicinskoj studiji marihuana može pomoći u borbi protiv virusa HIVa

milosradovanovicJune 18, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2