Hapšenja obolelih

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

VAŽNO OBAVEŠTENjE! Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN odlukom Ujedinjenih Nacija od 2. 12. 2020. Državna Komisija je dužna da hitno uskladi Listu PKS sa Listom UN koja je obavezujuća kao deo naše zakonske regulative i da skine Kanabis sa liste narkotika opasnih po život i zdravlje.

To praktično znači da sva hapšenja za posedovanje i uzgoj Kanabisa moraju odmah da se prekinu a pritvoreni puste!

Situacija je ozbiljna jer je trenutno najmanje 1000 osoba u pritvoru po ovom osnovu. SKK Beograd, IRKA i Nacionalana asocijacija konopljara Srbije, uputili su zahtev nadležnim institucijama da promptno usklade regulativu i o svemu obaveste javnost. Komisija za PKS već dva meseca ne postupa po dužnosti i time ozbiljno krši zakon, a državu dovodi u tešku situaciju da se suoči sa hiljadama zahteva za obeštećenje. Tekst zahteva Komisiji za psihoaktivne kontrolisane supstance Ministarstva zdravlja, sve objašnjava:

“Poštovani,

Obraćamo Vam se povodom najnovijih dešavanja kojima je Kanabis u Srbiji dekriminalizovan odlukom UN od 2. decembra 2020., tačnije stručnog i nadležnog Odbora Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), koji je uklonio Kanabis sa liste narkotika, odnosno opojnih droga opasnih po život i zdravlje, i doneo odluku da se ubuduće Kanabis tretira samo kao opojna droga koja se koristi u medicinske svrhe i koja ne predstavlja opasnost po zdravlje i život. Odluka Ujedinjenih Nacija je doneta na predlog Svetske Zdravstvene Organizacije i njenih evropskih panadana, a na osnovu detaljne analize dostupnih i relevantnih naučnih i kliničkih studija o Kanabisu, kanabinoidima i endokanabinoidnom sistemu.

Usvojeni zaključak SZO, kao ovlašćene i stručne krovne međunarodne organizacije, bio je da ne postoje naučni dokazi o štetnosti kanabisa. Takođe, na osnovu analiza medicinskih studija doneta je preporuka da se Kanabis nalazi u kategoriji opojnih droga preporučenih u medicinske svrhe i istraživanja.

Ovde želimo da ukažemo na nedoslednosti u terminologiji sa kojima se susrećemo u praksi. SZO, UNODC i naš Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (PKS), pod pojmom ‘opojne droge’ smatra samo jednu od klasa PKS, što jasno proizilazi iz Zakona o PKS, gde se psihoaktivne kontrolisane supstance dele na osnovu načina delovanja na organizam, a ne na osnovu opasnosti po život i zdravlje. Podela ide konkretno na opojne droge, psihotropne supstance i ostalo.

Za razliku od Zakona o PKS, Zakon o krivičnom postupku (ZKP) pod pojmom ‘opojne droge’ smatra narkotike – psihoaktivne kontrolisane supstance opasne po život i zdravlje. Kaznena politika u Srbiji se ne vodi prema klasama supstanci, već samo prema tome da li su supstance opasne po život i zdravlje, što je i svrha i smisao krivičnih sankcija. Da je tako pokazuje i to što se pod nazivom ‘opojne droge’ u krivičnom gonjenju svrstavaju i mnoge psihotropne supstance (amfetamin, metamfetamin, ekstazi…). U suprotnom, svi optuženi za promet psihotropnih supstanci ne bi podlegali Zakonu o krivičnom postupku (član 246. i 247.), koji terminološki iako glasi ‘proizvodnja i promet opojnih droga’ ne pominje ‘psihotropne supstance’, a za koje se u praksi sudi i osuđuje.

Kako je Lista UNODC deo Jedinstvene Konvencije UN iz 1961. godine, koja je ratifikovana u Skupštini bivše Jugoslavije i kao takva postala sastavni deo domaćeg zakonodavstva, Lista Jedinstvene Konvencije UN je zvanična i obavezujuća i za sve organe Republike Srbije. Tako da u Srbiji trenutno postoje dve liste, obe proistekle iz važećih zakona. Sudska praksa obavezuje da se u slučaju postojanja dve regulative, u ovom slučaju liste, primenjuje ona koja je povoljnija za osumnjičenog.

Zakonska obaveza Komisije za PKS je da primeni i uskladi svoju Listu sa Listom Jedinstvene Konvencije UN, što je i sama Komisija više puta u prethodnom periodu isticala kao svoju obavezu, a koja proizilazi iz zakonske regulative kojom je Komisija osnovana. Dosadašnja praksa Komisije bila je da, bez rasprave, koriguje domaću Listu sa Listom Konvencije, kada god bi ta Lista bila promenjena. Kako je Kanabis skinut sa Liste narkotika, odnosno opojnih droga opasnih po život i zdravlje, na osnovu stručnih i naučnih dokaza prihvaćenih od relevantnih međunarodnih organizacija, vaša je obaveza da Kanabis uklonite sa liste narkotika.

Bilo kakav pokušaj kasnijeg vraćanja kanabisa na Listu narkotika, uslovljen je prilaganjem novih naučnih dokaza koji pobijaju tvrdnje SZO i odluku UN. Posebno želimo da ukažemo na presudu Suda Evropske Unije br. C-663/18, koji je u slučaju drugog kanabinoida iz Kanabisa, odlučio da Nacionalni sud (organ) mora da oceni dostupne naučne podatke, kako bi se uverio da se navodna “stvarna opasnost po javno zdravlje” ne temelji na čisto hipotetičkim razmatranjima. U praksi to znači da ni jedan državni organ ne može po svojoj volji bez jakih naučnih dokaza da traži ili stavi kanabis na Listu opojnih droga opasnih po život i zdravlje.

Postojanje dve liste, stvara pravnu nesigurnost i omogućava zloupotrebu tumačenja Zakona u krivičnim postupcima. Zbog nesporne činjenice da Lista Komisije proističe iz Liste Konvencije UN pozivamo Vas da promptno uskladite Listu Komisije, zbog velikog broja krivičnih postupaka koji se vode za dela vezana za Kanabis. Očekujemo da o navedenim promenama odmah po donošenju obavestite sve nadležne državne organe.

Tražimo da u skladu sa svojim obavezama date nedvosmisleno zvanično Mišljenje komisije o tome da se Kanabis više ne nalazi na spisku narkotika – opojnih droga opasnih po život i zdravlje, već samo na spisku kontrolisanih supstanci za medicinsko naučnu namenu.”

IRKA: Obaveštavamo javnost da je Komisija za PKS Ministarstva zdravlja, na čelu sa predsedavajućom dr Danicom Grujičić, u međuvremenu zasedala i nije postupila po zakonskoj obavezi da uskladi svoju Listu sa obavezujućom Listom UN. Time je zakon već prekršen, a prava mnogih sugrađana grubo zgažena.

IRKA tim

More in Hapšenja obolelih

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

“Moja deca će živeti u hodniku suda” – silovanje pravde i nemoćnih u Srbiji

FritzTheCatJanuary 20, 2021

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Ličnosti legalizacije: Huanito Luksetić

rundozucoDecember 5, 2017

Tri i po meseca pritvora za teško bolesnog aktivistu zbog uzgoja leka za sebe!

FritzTheCatSeptember 21, 2017

Da li je oduzimanje leka namenjenog detetu i teško bolesnom KRIVIČNO DELO i takođe akt fašizma? – 4

rundozucoSeptember 20, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Dobro došli u Fašističku Republiku Srbiju – 3

rundozucoSeptember 15, 2017

Slovenija: ISTORIJSKA oslobađajuća presuda za aktiviste za uzgoj, prodaju i pomoć u lečenju Kanabisom!

FritzTheCatSeptember 1, 2017

Još jedna SKANDALOZNA PRESUDA bolesnom ocu za malo trave!

rundozucoMay 8, 2017

U IME NARODA! Protest bolesnih i članova porodica ispred zgrade Vlade Srbije

rundozucoFebruary 12, 2017

Još jedan rođendan bez slavlja

rundozucoJanuary 30, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

#SlobodaZaDragana Dean Herenda (Slovenija): U ime HUMANOSTI

FritzTheCatJanuary 9, 2017
irka

Izjava UG IRKA o PROCESU protiv Dragana Alargića

rundozucoDecember 31, 2016

KVAKA 22 za Travu – kako obesmisliti i iskoristiti Zakon u Srbiji!

FritzTheCatDecember 17, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Zvanično saopštenje povodom sramne presude za lečenje Kanabisom

rundozucoNovember 23, 2016

Tribina Zrenjanin – Video play list

rundozucoOctober 12, 2016

Uhapšena je još jedna osoba samo zato što hoće da se leči – Tatjana Bajić

rundozucoJuly 15, 2016

Odbačena optužnica protiv supruge Saše Mićića

rundozucoJune 18, 2016

PAŽNJA!!! Upravo je UHAPŠENA ANA ANTIĆ MAJKA 3 PREDIVNA DETETA OBOLELA OD MS-a

FritzTheCatMay 5, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2