Dani Kanabisa

Kanabis MARŠ 2!! Novi Sad 24 septembar 2016

Drugi Kanabis Marš u Srbiji! Istoriju pišemo u NOVOM SADU 24. septembra, od 16,00
na Trgu Slobode!

Skup organizuje humanitarno Udruženje IRKA
( ‘Inicijativa za promenu zakonske regulative Kanabisa’ )

14207868_10153810653783199_3237525186497396927_o

Prisutni će moći da saslušaju kratke govore aktivista udruženja građana “Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa”, kao i bolesnih članova koji se leče kanabisom i proizvođača i uvoznika industrijske konoplje.
Nakon obraćanja i čitanja zahteva povorka ide sledećom trasom: Trg Slobode – Modene – Žarka Zrenjanina – Stražilovska – Maksima Gorkog – Bulevar Oslobođenja (trotoarom) – Jevrejska – Pozorišni trg – Trg Slobode – Njegoševa – Trifkovićev trg – Laze Telečkog – Mite Ružića – Katolička porta – Zmaj Jovina – Dunavska – Dunavski park.

ZA OSLOBAĐANJE NAJKORISNIJE BILJKE NA PLANETI!!!
ZA pravo na IZBOR – ZA pravo na ŽIVOT – ZA pravo na LEK!
KANABIS nije problem – on je rešenje mnogih problema!
U Srbiji po zvaničnoj statistici ima preko 400000 osoba koje koriste Kanabis (6%!). U Srbiji dnevno umre preko 70 osoba od kancera, dok se preko 110 razboli i to uglavnom mladi.
U Srbiji postoji pola miliona dijabetičara. U Srbiji postoji preko pola miliona osoba sa invaliditetom. U Srbiji postoji preko 300000 obolelih od hepatitisa C.
Svima njima Kanabis pomaže ili može pomoći. U svetu se za korišćenje kanabisa ne odgovara krivično, osim možda u par diktatorskih ili islamističkih režima. Srbija jedina krivično kažnjava za posedovanje, dok je u demokratskim državama korišćenje ili legalno ili prekrašajno kažnjivo.

ZNANJE JE MOĆ – KANABIS JE LEK! WEEDIMO SE ♥

Skup organizuje humanitarno Udruženje IRKA ( ‘Inicijativa za promenu zakonske regulative Kanabisa’ ).
Cilj organizovanja skupa je podrška legalizaciji kanabisa za sve namene, posebno za medicinsku i industrijsku upotrebu i informisanje građana o svim koristima legalizacije kanabisa kako za bolesne, tako i za razvoj celokupne privrede republike Srbije.
Skup predstavlja podršku zahtevima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije o dekriminalizaciji zabranjenih psihoaktivnih supstanci i preporukama EU o nauci i ljudskim pravima kao osnovi za zakone o korišćenju Kanabisa.

CILJEVI KANABIS MARŠA
Zaštita osnovnih ljudskih prava:
Zalažemo se za potpuno oslobađanje biljke kao najbolje rešenje za sve, koji bi na najlakši način omogućio lek bolesnima, kao i istraživanja, koji bi eliminisao crno tržište, kriminal, otvorio nova radna mesta, omogućio ekonomski i privredni razvoj Srbije, posebno poljoprivrede, turizma, banjskih lečilišta i novih eko industrija, zasnovanih na obnovivim resursima od biomase kanabisa.
Zakoni koji su trenutno na snazi i regulišu sadnju i upotrebu kanabisa su antihumani, u potpunoj suprotnosti sa naukom, etikom, moralom i ukidaju osnovna ljudska prava na lečenje i slobodan izbor, garantovana Ustavom Srbije i poveljom UN o osnovnim ljudskim pravima.
Danas kada znamo da su kanabinoidi sastavni deo naše fiziologije, a Endokanabinoidni sistem receptora u našem telu najveći i najbitniji za održanje samog života, danas kada je nauka dokazala da fito-kanabinoidi iz cveta kanabisa potpuno i uspešno menjaju naše kada smo bolesni i kada ih naše telo ne luči, svaka dalja zabrana upotrebe kanabisa u medicini za prevenciju i lečenje, kao i za slobodnu sadnju, predstavlja zločin protiv čovečnosti i zdravlja građana.

Ciljevi Inicijative za promenu zakonske regulative kanabisa
Donošenje Zakona o medicinskoj primeni biljaka iz roda Cannabis (Indica, Sativa, Ruderalis) u Srbiji za sve obolele kojima je takvo lekovito sredstvo potrebno.
Donošenje Zakona o samolečenju (prava pacijenta na korišćenje prirodnih alternativnih tretmana na račun zdravstvenog osiguranja – na recept).
Promena zakona koji se tiču zakonske regulative kanabisa, dekriminalizacija kanabisa za ličnu upotrebu (što podrazumeva sadnju određene količine za ličnu upotrebu obolelog tj svih osoba starijih od 18 godina)
Promena postojećeg zakona o proizvodnji industrijske konoplje i maksimalno pojednostavljivanje procedure dobijanja dozvola za gajenje, kupovine semena, proizvodnje i trgovine prozivodima od industrijske konoplje.
Jednostavno dobijanje dozvola za sadnju za manje i veće uzgajivace, a njihov broj ne bi bio ograničen ničim osim potrebama medicinskog uzgoja. Uslovi za oranski uzgoj za medicinsku upotrebu će biti strogi i država će ih propisati i kontrolisati.
Industrijska konoplja treba da bude oslobođena svih dodatnih zakonskih stega i njen razvoj treba da se odvija paralelno sa razvojem medicinske upotrebe. Neophodno je brisanje dosadašnjeg zakosnki dozvoljenog procenta THC-a (kao što je danas u Makedoniji), što bi našu privredu vinulo u red država za najveća ulaganja u eko industrije ( sorte sa nešto višim % THCa u cvetu od uobičajenih sorti za industriju, daju daleko više bio mase po ha, postoje u novosadskom institute za seme, a trenutno su zbog pogrešnog zakona zabranjene ).

Industrijska sadnja kanabisa za sve eko namene treba da bude subvencionisana od strane države i pomognuta razvojnim programima u lokalu, za proizvodnju papira, kono-beton i građevinskog materjala, plastike, biodizela, biogasa, čvrstih goriva, i razvoj samoodrživih eko industrija.

Kanabis, njegova proizvodnja i proizvodi, računajući i energente su 100% ekološki, biorazgradivi i obezbeđuju negativnu karbonsku emisiju, smanjenje efekata stakne bašte i trenutnih klimatskih promena.

Uz organsku proizvodnju za ishranu i medicinu, kanabis treba da se iskoristi i za čišćenje i detoksiukaciju radioaktivnog i hemijski zagađenog zemljišta, kao i zasejavanje jalovišta rudnika i industrijskih energetskih postrojenja, koja su danas ogroman ekološki problem za žitelje okolnih naselja i svih vodotokova.

PREDLOZI I REŠENJA:
Praktični i konkretni predlozi koji nude rešenja i mogućnost pravog izbora za sve bolesne koji žele da se leče kanabisom, lekarima se ostavlja sloboda u dodeljivanju medicinskih dozvola i omogućavaju se klinička istraživanja i nova medicinska saznanja:
1. Mogućnost za sve obolele da kupe i sade licencirano seme proverenog kvaliteta. Najmanje koliko je predviđeno da bude sadeno u jednom ciklusu je 12 – 16 biljaka zavisno od bolesti. (To da bolje pojasnimo, ne znači 12 biljaka u istom trenutku, nego u cikličlnim periodima sadnje po 2 u razmaku od 10-ak dana, kako bi bolesna osoba mogla stalno da ima dovoljnu dozu leka. Trajanje jednog ciklusa uzgoja tj. berbe kanabisa za lečenje je oko 3 meseca.). Zavisno od bolesti i potrebe lekar bi mogao da dozvoli i sadnju većeg broja sadnica.
2. Mogućnost sadnje i pravljenja ulja od cvetova kanabisa pod kontrolisanim tehnološkim uslovima u medicinskim i faremaceutskim ustanovama, kao i u Socijalnim Kanabis klubovima za bolesne, čime bi se uposlili mladi tehnolozi iz cele Srbije, a bolesnim članovima bio omogućen jednostavan pristup i nabavka ulja besplatno.
• 3. Dekriminalizacija mora da prati donošenje Zakona o medicinskoj primeni kanabisa. Bolesni i ostali koji lično korsite kanabis ne smeju više da se tretiraju kao kriminalci, da se proganjaju i hapse. Bez dekriminalizacije nemoguće je obezbediti potpuno lečenje Kanabisom i medicinska i naučna istraživanja.
• 4. Oni koji sade bez dozvole za lično korišcenje plaćaju paušalnu mesečnu nadoknadu opštinama. Time bi uštedeli finansiije i veliki broj radnih sati policije i istražnih organa, besmislene procese, dok bi lokalne opštine dobile značajan prihod. Stopa kriminala bi znatno opala, kao i nasilje.
( Rešenja iz tačaka 3. i 4. bi se odnosila samo na prvi period, dok se svi zakone ne promene i najkorisnija biljka na planeti, kao i ljudi oslobode zakonskih stega ).
• 5. Registrovanje licenciranih humanitarnih uzgajivača, što je prilika za organsku privredu i naučna istraživanja, po modelu i rezultatima iz Izraela, Kanade i Španije gde postoji puno malih uzgajivača, i gde je omogućen najkvalitetniji razvoj medicinskih sorti.
• 6. Razvoj domaće farmaceutske industrije i medicine, banjskih lečilišta i medicinskih dispanzera, baziran na prirodnim proizvodima od Kanabisa proizvodnja u medicinske svrhe, kao i klinička i naucna istraživanja.
Otkup, prerada i proizvodnja ulja od cvetova kanabisa je obaveza države, kao i dalja distribucija do obolelih, klinika i apoteka, kao i prodaja. Druga varijanta je da država samo kontroliše.
• 7. Kao posebnu bijlku, sa tolikim brojem korisnih primena država bi trebalo da subvencioniše sadnju kanabisa.

Ovi ozbiljni razvojni projekti garantuju budućnost srpskoj privredi i ekonomiji.

JEDNO SEME, JEDNA IDEJA, JEDNA BORBA! SOLIDARNO ZA SLOBODAN BALKANABIS!
ONE Love

SKK Novi Sad i IRKA tim

14_image2

Sa prošlogodišnjeg Kanabis marša održanog u Beogradu:

Kanabis Marš Beograd zahtevi ZA legalizaciju i svedočenja 4. 09. 2015 (video)

IRKA tim

More in Dani Kanabisa

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Mark Emeri u Beogradu – Kolarac ‘2018 LibertyCon’ (Foto-Video)

rundozucoApril 17, 2018
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017

3 Kanabis Marš!! 30 septembar 2017 Beograd, Skupština Srbije

rundozucoSeptember 16, 2017

Drugi (II) međunarodni seminar: ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 (Video play list)

rundozucoAugust 3, 2017

Kanabis u medicini i praksi Beograd II međunarodni seminar – Tribina u KC Rex, 23.06.2017. (Foto-Video)

rundozucoAugust 2, 2017

Kanabis u medicini i praksi Beograd II međunarodni seminar – radionica sa dr Bobom 22.06.2017 Boatel Charlie (Foto)

rundozucoAugust 2, 2017

Program i učesnici Međunarodnog seminara o Kanabisu Beograd 2017

FritzTheCatJune 12, 2017

Tribina u Somboru održana 30.05.2017. (foto)

rundozucoJune 7, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2017 gost Dr Melamed (SAD) 23 jun KC REX

FritzTheCatJune 3, 2017

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

FritzTheCatJune 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 Ada Ciganlija (foto i video)

rundozucoMay 10, 2017

DOBRODOŠLI: 6. maj Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 – Ada Ciganlija

FritzTheCatApril 28, 2017

Radionica o pravilnoj primeni Kanabisa i ekstrakata – SKK Beograd IRKA KC REX

FritzTheCatNovember 6, 2016

Kanabis je naš LEK Ana i Jovan – Kanabis Marš#2 (Video)

rundozucoOctober 6, 2016

Kanabis Marš#2 – ZA pravo na izbor! Novi Sad 24.09.2016. (Video)

rundozucoSeptember 30, 2016

Kanabis Marš #2 – Gradimirova poruka odgovornima – Novi Sad (Video)

rundozucoSeptember 30, 2016

Kanabis Marš 2016 Kada je kanabis slobodan! (Video)

rundozucoSeptember 30, 2016

Kanabis Marš #2 – Novi Sad – 24.09.2016. (Foto)

rundozucoSeptember 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Milijana (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Stefan (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Bane (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Katarina (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Brankica (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Snežana (Video)

rundozucoApril 26, 2016

SVETSKI DAN KANABISA BEOGRAD – HEROJI SRBIJE ♥ – Foto

rundozucoApril 25, 2016

Svetski Dan Kanabisa Beograd 2016 – Kanabis Manifest 4:20 (video)

FritzTheCatApril 24, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2