Legalizacija i Zakoni u Svetu

Kanadski zakon o kanabisu

KANABIS – može i mora da se reguliše, kako u drugim državama tako i u Srbiji. Legalan Kanabis predstavlja i omogućava borbu protiv mafije, kao i zaštitu mladih i punoletnih korisnika. Kanabis je super hranljiva, lekovita biljka, neophodna za očuvanje i spas prirode i sela. Sa hiljadama korisnih primena. Svaka država do danas, rešila je legalizaciju biljke na drugačiji način, pa pogledajmo kanadski koji je odličan uzor i koji bi verujemo svi razumni u Srbiji prihvatili i potpisali.

LEGALIZACIJA I REGULACIJA KANABISA U KANADI:

Kanabis je sada legalan. Zakon o kanabisu stvara strog pravni okvir za kontrolu proizvodnje, distribucije, prodaje i posedovanja kanabisa širom Kanade.

Zakon namerava ostvarenje 3 cilja:

1. Zaštita mladih!
2. Uklanjanje profita iz džepova kriminalaca!
3. Zaštita javnog zdravlja i bezbednosti, dozvoljavajući odraslima pristup legalnom kanabisu!

Legalization and Regulation- a comprehensive look at the Cannabis Act

ŠTA JE LEGALNO (U KANADI) OD 17. OKTOBRA 2019:

Podložno pokrajinskim ili teritorijalnim ograničenjima, odrasli koji imaju 18 godina ili više imaju zakonsku mogućnost:
– posedovanja do 30 grama legalnog kanabisa, sušenog ili ekvivalentnog u nesušenom obliku u javnosti
– da podeli (pokloni) do 30 grama legalnog kanabisa drugim odraslim osobama
– da kupe sušeni ili svež kanabis i ulje kanabisa od prodavaca sa licencom u pokrajini
– u provincijama i teritorijama bez regulisanog maloprodajnog okvira, pojedinci mogu da kupuju kanabis na društvenim mrežama od proizvođača sa saveznom licencom
– da uzgajaju, iz licenciranog semena ili sadnica, do 4 biljke kanabisa po prebivalištu za ličnu upotrebu (kad poseku, mogu ponovo)
– da prave proizvode od kanabisa, kao što su hrana i piće, kod kuće sve dok se organski rastvarači ne koriste za stvaranje koncentrovanih proizvoda (ne može privatna laboratorija za ekstrakciju, ali može u lokalnoj)
– Od 17. oktobra 2019. jestivi proizvodi i koncentrati kanabisa su legalni za prodaju.

Ograničenja posedovanja proizvoda od kanabisa:
Ograničenja posedovanja u Zakonu o kanabisu su zasnovana na sušenom kanabisu. Razvijeni su ekvivalenti za druge proizvode od kanabisa da bi se utvrdilo kolika bi bila granica njihovog posedovanja.

Jedan (1) gram sušenog kanabisa je jednak:
5 grama svežeg kanabisa
15 grama jestivog proizvoda
70 grama tečnog proizvoda
0,25 grama koncentrata (čvrstih ili tečnih)
1 seme biljke kanabisa

To znači, na primer, da odrasla osoba koja ima 18 godina ili starija može legalno da poseduje 150 grama svežeg kanabisa.

Kanabis u medicinske svrhe:
Trenutni režim za medicinski kanabis nastaviće da dozvoljava pristup kanabisu ljudima koji imaju ovlašćenje svog lekara.

ZAŠTITA OMLADINE:
Zakon o kanabisu ima nekoliko mera koje sprečavaju mlade da pristupe kanabisu. To uključuje i starosna ograničenja i ograničavanje promocije kanabisa.

Starosna ograničenja
Nijedna osoba ne može prodavati ili davati kanabis bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godina.
Postoje 2 krivična dela koja se odnose na davanje kanabisa mladima, sa maksimalnim kaznama od 14 godina zatvora:
– davanje ili prodaja kanabisa omladini
– korišćenje omladine za izvršenje krivičnog dela u vezi sa kanabisom

Ograničavanje promocije i mamljenja
Zakon o kanabisu pomaže u obeshrabrivanju upotrebe kanabisa kod mladih tako što zabranjuje:
– proizvode koji su privlačni mladima – pakovanje ili označavanje kanabisa na način koji ga čini privlačnim mladima – prodaju kanabisa putem samouslužnih displeja ili automata
– promovisanje kanabisa, osim u uskim okolnostima gde mladi nisu mogli da vide promociju Kazne za kršenje ovih zabrana uključuju novčanu kaznu do 5 miliona dolara ili 3 godine zatvora.

ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA:
Zakon štiti javno zdravlje kroz stvaranje strogih propisa o bezbednosti i kvalitetu. Pored toga, trenutno su u toku napori u obrazovanju javnosti kako bi se podigla svest o bezbednosnim merama i svim potencijalnim zdravstvenim rizicima. Stroga regulacija Savezne, pokrajinske i teritorijalne vlade dele odgovornost za nadgledanje sistema regulacije kanabisa.

Odgovornosti savezne vlade su da odredi:
– stroge zahteve za proizvođače koji uzgajaju i proizvode kanabis pravila i standardi širom industrije, uključujući: – vrste proizvoda od kanabisa dostupnih za prodaju
– zahteve za pakovanje i obeležavanje proizvoda
– standardizovane veličine porcija i potenciju
– zabrane upotrebe određenih sastojaka
– dobre proizvodne prakse
– praćenje zahteva za kanabisom od semena do prodaje kako bi se sprečilo da dođe na ilegalno tržište
– ograničenja promotivnih aktivnosti

Pokrajine i teritorije su odgovorne za razvoj, primenu, održavanje i sprovođenje sistema za nadgledanje distribucije i prodaje kanabisa. Oni takođe mogu da dodaju sopstvene mere bezbednosti, kao što su:
– povećanje minimalne starosti u svojoj pokrajini ili teritoriji (ali ne i smanjenje)
– snižavanje granice ličnog poseda u njihovoj nadležnosti
– stvaranje dodatnih pravila za uzgoj kanabisa kod kuće, kao što je smanjenje broja biljaka po prebovalištu
– ograničavajući gde odrasli mogu da konzumiraju kanabis, na primer u javnosti ili u vozilima

Javno obrazovanje
Vlada Kanade je izdvojila blizu 46 miliona dolara u narednih pet godina za javno obrazovanje i aktivnosti podizanja svesti o kanabisu. Oni treba da informišu Kanađane, posebno mlade, o zdravstvenim i bezbednosnim rizicima konzumiranja kanabisa.

SMANJENJE KRIMINALNIH AKTIVNOSTI:
Statistički zavod Kanade izveštava da je u 2017. policiji prijavljeno skoro 48.000 krivičnih dela vezanih za drogu u vezi sa kanabisom. Većina njih (80%) su bili prekršaji posedovanja. Krivični dosije koji je rezultat krivičnog dela kanabisa, čak i manja optužba za posedovanje, može imati ozbiljne i doživotne implikacije za osobu koja je optužena.

Dopuštajući proizvodnju i posedovanje legalnog kanabisa za odrasle, Zakon pomaže da se Kanađani koji konzumiraju kanabis zadrže van sistema krivičnog pravosuđa, smanjujući teret na sudovima.

Krivične kazne:
Prekršaji kanabisa su usmereni na one koji deluju van pravnog okvira, kao što je organizovani kriminal. Kazne se određuju srazmerno težini prekršaja. Sankcije se kreću od opomena i kazni za manje prekršaje do krivičnog gonjenja i zatvorske kazne za teža krivična dela (čak do 14 godina).
Neke od kazni za koje je moguće dobiti do 14 godina su posebno usmerene na ljude koji stavljaju kanabis na raspolaganje mladima i njihovo uključivanje u nelagalne radnje! Lista kazni je u linku zakona ispod.

Dalje kazne u vezi sa vožnjom pod kanabisom takođe su uključene u kanadsko zakonodavstvo o smanjenoj dozvoli za vožnju, u skladu sa pravilima kao za druge lekove kao što su: lsd, heroin. kokain, psilocibin (‘magične’ pečurke).

Kanadski zakon (The Cannabis Act): https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/

Where can I smoke cannabis in BC? - Vancouver Criminal Lawyers

IRKA: Naš stav je jasan i poznat:
Naša tradicionalna biljka treba da bude u potpunosti oslobođena svih zakonskih stega, osim što za komercijalnu namenu (prodaju, trgovinu, privredu) i naročito medicinu+nsku primenu, mora da pistoji stroga kontrola prirodnog uzgoja i kvaliteta (kontrola bakterija, buđi, toksičnih materija).

Svaki dalji izgovor za nastavak prohibicije najkorisnije biljke poznate čoveku je besmislen jer jasno je kome i čemu služi. I nikakve medijske laži i eksperti koji ne znaju ni šta je to endokanabinoidni sistem, kamoli koja mu je uloga u našem telu, to ne mogu više da zamute. Ljudima je jasno, svima koji koriste mozak. A nas koji koristimo biljku je više od milion i danas smo najveća obespravljena manjina u Srbiji. Zakon koji više od milion ljudi tretira kao kriminalce je kriminalan i suprotan Ustavu.

Prevod zakona i priprema članka: Miloš Simić

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

Nemačka planira da dozvoli kupovinu i posedovanje do 20 grama kanabisa!

FritzTheCatOctober 21, 2022

Studija: Sposobnost vožnje bicikla na kanabisu!

FritzTheCatOctober 18, 2022

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

NEMAČKA: Plan legalizacije Kanabisa donosi 2,4 milijarde € prve godine u budžet!

FritzTheCatMay 18, 2022

Legalan Kanabis je stvorio 151.000 radnih mesta i doneo kanadskom budžetu 43,5 milijarde dolara!

FritzTheCatMarch 24, 2022

GDE JE SVE KANABIS DOZVOLJEN U SVETU (do početka 2022)?

FritzTheCatJanuary 9, 2022

Malta je ipak prva zemlja EU koja je legalizovala kućni uzgoj kanabisa i ličnu upotrebu!

FritzTheCatDecember 14, 2021

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

Represivna politika protiv droga je propala! – Zelena partija Nemačke

FritzTheCatMay 7, 2021

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

FritzTheCatFebruary 6, 2021

KANABIS je i zvanično LEK! Istorijska odluka UN

FritzTheCatDecember 2, 2020

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2