Literatura

Korporativna medicina i zabrana kanabisa u službi depopulacije

Autor teksta: Sale Kolarević

“Čovek bolestan, teško bolestan a glup! Zaista nema ništa žalosnije nego kada se sjedini ovo dvoje – biti teško bolestan i biti glup.” – Tomas Man

Sve nam se nekako čini da je faza masovnog zaglupljivanja iza nas, na scenu stupa faza eksterminacije čovečanstva kao rezultat prethodne. Dok metode masovnog zaglupljivanja mogu biti kroz sistem (ne)obrazovanja, putem mas-medija, zatim hemijske metode (npr visokom fluoridizacijom gradske vode), biohemijske (npr. hemiktrejlrsima), neuro-lingvističke (npr neprestano mantranje terminima i brojkama koje ništa ne znače), farmakološke (npr. nekim sredstvima protiv bolova se smanjuje broj neurona u mozgu)… itd., za poprište eksterminacije izabrana je korporativna medicina.

Prethodno je perfidno sprovedena kriminalizacija kanabisa. Jedan od odlučujućih činilaca za uspešnost masovnog zatupljivanja je što se narodu zabranilo lečenje produktima kanabisa. Ova biljka regenerišuće deluje, između ostalog, na čovekov neuro-vegetativni sistem, pa je i nosilac glavne opasnosti po učinkovitost metoda masovnog zaglupljivanja. Stoga je „na vreme” kriminalizovana; što recimo nije slučaj s alkoholom, koji utiče na smanjenje broja neurona u mozgu. Svejedno i što kanabis ne izaziva zavisnost pa može da se konzumira neograničeno, ne izazivajući štetne nuspojave.
Polje (korporativne) medicine odavno je izabrano da bude poprište finalizacije porobljavanja čitavog čovečanstva.

Nadbiljka

Na arheološkim lokalitetima Vinče, Starčeva i Lepenskog Vira pronađene su malene lule čudnog dizajna koje su pripadale našim praprecima. Ekstraktom nekih trava punile su se lulice i to se onda koristilo u svrhe inhaliranja, odn. opšteprihvaćenim rečnikom pušilo se, pućkalo. Čime su preci današnjih Srba u Podunavlju punili te lulice i inhalirali se? Koja biljka je u pitanju ako se zna da ne može biti (hašiš iz Azije ili) duvan iz Amerike? Neka trava, neka korov-biljka… koja?

Paleo-lingvisti znaju da dve reči za jednu istu biljku – konoplja, kanabis – imaju svoj koren u starom (drevnom) jeziku Srba. Još dok naši preci iz Podunavlja i Pomoravlja nisu počeli da se raseljavaju i nastanjuju po mnogim delovima evroazijskih kontinentalnih i primorskih prostranstava. Iskopine iz Podunavlja sa nađenim keramičkim lulicama za pušenje ove korov-biljke datiraju iz doba neolita. Naučno je dokazano da je drevna vinčanska, ili kako je neki nazivaju dunavska civilizacija, bila izuzetno napredna i u svakom pogledu miroljubiva i prosvetljena.

Staroj srpskoj reči konop dat je naziv po biljci konoplja. Od konopljinih vlakana pravili su se jaki i neraskidivi konopci, kanapi. Otud i kanabis od kanab, kanap, jer je poznato da jednačenjem suglasnika po zvučnosti, tokom vremena, glas B na kraju neke imenice govorno prelazi u glas P. Kod prajezika srpskog roda kao direktnih naslednika civilizacije Vinče i Lepensog Vira.

Konoplja ili kanabis, predstavljala je kod Srba višenamensku i kultnu biljku kojoj su se pripisivala nadprirodna svojstva. Sličan kultni odnos prema konoplji nalazimo i u civilizaciji starih Sumera, između reka Tigar i Eufrat. Biljka se uzgajala zarad čišćenja zemljišta, šivenja odeće i obuće, za pravljenje nekih alatki, u lekovite svrhe i radi užitka te opuštanja i poboljšanja raspoloženja. Poznato je da drevni Vinčanci nisu ni s kim ratovali preko dve hiljade godina, što karakteriše njihovu tradicionalnu miroljubivost. Šta mislite zašto? Kasnije civilizacije, kada su došle u dodir sa civilizacijom Podunavlja, prihvatile su široko uzgajanje konoplje i suočile se sa izuzetnom multifunkcionalnošću ove biljke, čija dvopolnost je nešto jedinstveno u svetu biljaka. Otkriće američkog kontinenta i od ostatka sveta prihvatanje uzgajanja duvana, krompira, kukuruza, paradajza, itd., po svome revolucionarnom značaju za život ljudske vrste ne može se niukoliko porediti sa značajem širenja i kultivisanja konoplje po svetu iz pradavnih vremena. Koren i stablo konoplje, produkti lista, cvetova, semena, sve je hiljadama godina korišćeno u široke, u najšire namene i svrhe za dobrobit čoveka i njegovog zdravlja.

U bilo kom vidu konoplja se kod naroda percipirala kao božanska Biljka, ili su joj davani božanski atributi. Zato što nijedna biljka na Zemlji nema tako široku primenu u svim sferama ljudskog života; nijedna kao kanabis. Milenijumima … sve do projave nekih novih sistema vrednosti u svetu, što će izmeniti kolektivnu percepciju kod savremene civilizacije.

Krajem devetnaestog veka stvoren je naftni kartel, a ista naftno-bankarska elita koja stoji iza naftnog stala je i iza farmaceutskog kartela. I iza pamučnog kartela. Tihi progon konoplje je otpočeo, prvo u severnoj Americi pa se proširio na ceo svet. Srpska farmakopeja beleži da su proizvodi kanabisa imali široku rasprostranjenost u sastavu kod lekova za mnoge bolesti. Interesantno je i da jugoslovenska međuratna farmakopeja zna za poznate fitoterapijske preparate koji su se pravili od konopljinih produkata a koristili se u službenoj farmako-medicini za lečenje plućnih bolesti, astme, epilepsije ali i karcinoma, upalnih, neuro-degenerativnih i mnogih drugih teških obolenja. Kako su se sistemski potiskivali lekovi na bazi kanabisa tako se u svetu i sistemski potiskivala proizvodnja same biljke kanabis. Mada, Jugoslavija je tokom šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog veka bila u svetu vodeća zemlja u pogledu proizvodnje industrijske konoplje, jedna od četiri na svetu uz Rusiju i Kinu kojima je dozvoljen uzgoj posle 1961. U deceniji posle toga se i u Jugoslaviji prestala uzgajati konoplja za širu primenu, a njena indijska sorta (Cannabis Indica) je skoro u svim državama zabranjena za uzgoj.

Psihoaktivni sastojak iz cveta indijske konoplje (THC) na globalnom nivou je proglašen za nedozvoljen, iako je THC bitan činilac u izlečenju mnogih teških obolenja, na čiji račun korporativna medicina enormno zarađuje. Možemo se legalno lečiti samo ‘Rokfelerovim’ lekovima njegove hemijsko-farmaceutske industrije, napravljenim najčešće na bazi produkata njegove nafte, njegove petro-hemijske industrije. Mogu nas lečiti samo pitomci njegovih škola i akademija u belim mantilima; doktorski stalež dobija posebno istaknut status u društvu.

Posledice korporativne medicine

Početkom dvadesetog veka, Rokfeler fondacija upumpava ogroman novac u razvitak infrastrukture moderne alopatske medicine, u podizanje i razvoj medicinskih škola i ustanova. Naporedo sa ekspanzijom hemijske industrije. Lagano je potisnuta tradicionalna holistička medicina i otpočela ekspanzija korporativnog pristupa u farmceutskoj industriji. Podižu se ogromna farmaceutska postrojenja širom kapitalističkog sveta. U SAD-u i dan danji zapadnu medicinu zovu Rokfelerovom medicinom. Stasavaju i kadrovi obrazovanja stečenog na temeljima korporativne farmako-medicine. Nakon Drugog svetskog rata dolazi do opšte uniformizacije i unifikacije zaposlenih u farma-medicinskom sektoru. Hemijska industrija se zahuktava i na njenim stubovima razvija moderna farmacija.

Međutim, sami Rokfeleri i dalje primenjuju metode prirodne medicine u sopstvene zdravstvene potrebe. Kanabis, koji se već tako žestoko progoni u svetu, ostaje kao glavno sredstvo lečenja unutar najbogatijih naftno-bankarskih porodica.

Ukidanjem holističke medicine, gde se čoveku pristupalo kao celovitom biću, smisao moderne medicine počinje da se zasniva na profitu kao osnovnoj pokretačkoj sili. U periodu nakon WW2 diskretno iščezava iz upotrebe termin lečenje, u medicinu se uvodi termin medicinski tretman. Reč tretman znači postupak. Smisao korporativne farma-medicine i nije u izlečenju pacijenta, već u lečenju bez konačnog iscelenja. Kao i u skupoj dijagnostičkoj opremi, bez koje se moderna medicina ne može ni zamisliti. Opremaoci velikih medicinskih kompleksa su najčešće i finansijeri naručenih medicinskih istraživanja u službi transnacionalnih korporacija, u službi profita.

Smisao moderne medicine ne zasniva se na praćenju prirodnih procesa, na osluškivanju prirode u svakom čoveku, nego se zasniva na beskonačnoj hemikalizaciji ljudskog organizma. Lečenjem jedne bolesti stvaraju se druge, kao „kolateralni efekti”. Male doze otrova uneti da bi se organizam, kao, oslobodio većih otrova u sebi. Radijaciji se izložiti da bi se ubile maligne ćelije obolelih od raka. Hemioterapija se preko sto godina koristi u “lečenju” od raka kao konvencionalna metoda, pa opet u 97 % slučajeva pacijent umre ne izlečen od raka (kada se posmatra četiri i više godina od terapije). Predstavnici velikih farmako korporacija iznose da su citostatici i hemioterapija za farmako-biznis jedan od najunosnijih oblika “lečenja”, donoseći im preko 160 milijardi dolara zarade godišnje. Najvećima to predstavlja čak 80% ukupne zarade.

Šta je korporativna medicina? Medicina za koju su prirodni procesi čišćenja organizma od toksina, kašalj, slinenje, kijanje, povišena temperatura – znaci za paljenje alarma. Međutim, navedenim procesima upravo se odvija čišćenje organizma na prirodan način. Dakle, ovi procesi su odraz prirodne detoksikacije a ne inficiransti organizma. Oduvek se govorilo „na zdravlje” ili „istina” za nekoga ko kihne, a danas „pazi, korona!”. Ekstrakt cveta indijske konoplje je za korporativnu medicinu „narkotik“, dok je vakcina „lek“. Dok je podizanje duha i euforično dejstvo kanabisa na psihu bolesnih (i zdravih) proglašeno za štetno..??

Dehumanizacija vodi ka kiborgizaciji, a ovo ide ka transhumanizmu. I sve u službi depopulacije, koja je eufemizam za genocid. Tako se završnica porobljavanja čovečanstva i realizacija mračnih eugeničkih planova odvija na polju alopatske (korporativne) medicine. Ništa nije slučajno. Kada odvedete dete kod doktora, ono ispoljava manji ili veći strah. Nema deteta koje se ne plaši doktorske ordinacije. Ovaj strah moderna medicina tretira kao iracionalan. No, ako pođemo od toga da je dečija duša apsolutno čista, anđelski čista, onda se zapitajmo zbog čega se razvija otpor u detetu pri kontaktu sa doktorom. Još kad mu priđe sa vakcinom… dete vrišti. Otkud u detetu toliki strah od alopatske (korporativne) medicine? Posmatrajmo kako deca reaguju i sve će nam biti jasno.

NadLEK

Istraživanja o dejstvima kanabisa poslednjih decenija prošlog veka dovela su do velikog otkrića. Pronađen je signalni molekukarni homeostatski sistem u telu i nazvan ENDOKANABINOIDNI SISTEM receptora i kanabinoida (po biljci kanabis). Ljudsko telo u sebi proizvodi kanabinoide i njihovi receptori najviše se nalaze u mozgu, kičmenoj moždini i polnim ćelijama; ima ih i u majčinom mleku i regulišu osnovne fiziološke procese u organizmu. Činjenica da postoji sistem u našem organizmu koji proizvodi kanabinoide i specijalno je dizajniran, tako dizajniran da prihvata samo fitokanabinoide (iz cveta kanabisa), treba da bude ogroman dokaz efikasnosti kanabisa kao leka!

Kod svih obolelih od kancera je uočen veliki manjak kanabinoida i njihovih receptora, posebno u napadnutim organima. Jednostavnim unosom koncentrovanog ulja od cvetova konoplje s visokim % THC-a dolazi do povećanja broja kanabinoida, kojima se onemogućava reprodukcija kanceroznih ćelija. Ujedno dovodi do regeneracije prethodno kancerom oštećenih delova tkiva. Zato što THC (TetraHidroKanabinol) iz cveta kanabisa deluje na obnovu i deobu ćelija. Kanabinoid kanabidiol (CBD) iz koncentrovanog ulja cvetova industrijskog kanabisa ima dokazano i provereno visoko lekovite osobenosti. CBD je odličan anti-spazmatik i regulator fizioloških procesa te se s pravom smatra lekom budućnosti. Uopšte, THC i CBD, obzirom na dokazan i proveren široki spektar mogućnosti po ljudsko zdravlje, s pravom su dobili epitet NadLeka.

Za kraj ostavljamo jednu specifičnost, objedinjujući sve gore navedene činjenice u ovom tekstu. Teško autoimuno obolenje multipla skleroza (MS) nastaje po pravilu u nekom zrelom uzrastu. Recimo da korporativna medicina ima lekove kojima se može usporiti ili zaustaviti dalja demijelinizacija kod obolelih od MS, bez utvrđivanja uzroka bolesti, ali na žalost pacijenata nema efikasne lekove i ne zna kako bolest nastaje. (A uzrok bolesti je otkriven i njega ne priznaje korporativna (konvencionalna) medicina. To je vakcinacija! Naime, nedavno je pronađena uzročno-posledična veza između vakcine protiv hepatitisa-B i kasnijeg obolevanja od MS-a. Naučnu studiju o tome je prezentovala i dr Jovana Stojković po i-net sajtovima. Ta vakcina, inače, spada u kalendar obaveznih vakcinacija kod dece… nije otkriven uzrok i medicina nema nikakav lek kojimzaustavlja bolest, a ne bih da povezujemo sa vakcinama, objasnio sam gore). Ipak, mijelinski omotač CNS-a i PNS-a moguće je zanoviti. Jedina tvar u prirodi koja ima sposobnost da obnovi oštećeni mijelin je THC ulje. U sinergiji sa CBD uljem. Dokazano naučnim studijama, provereno i potvrđeno u praksi, a u Srbiji i na Balkanu su pacijenti uz pomoć aktivista napravili ogroman napredak u zaustavljanju napredovanja bolesti o čemu mediji i zvanična medicina ćute.

Da li nam sada postaje malo jasnije otkud tolika kriminalizacija Biljke..? Korporativna farmako-medicina mora od nečeg da živi, makar i na račun ljudskih života. Obnovu oslobođene i preporođene Srbije svakako će mnogo pomoći masovni uzgoj NadBiljke i proizvodnja NadLeka za oporavak namučenog stanovništva. “

Literatura

More in Literatura

Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

Захтев Министарству здравља, Скупштини Р. Србије, Влади Р. Србије за јавну расправу о ЗКПС-у

rundozucoDecember 26, 2016

Kako je Kanabis postao zabranjen i zašto?

rundozucoOctober 13, 2016

Dr. Lumír Hanuš – Zbog čega je Kanabis uspešan lek? (video)

rundozucoJuly 14, 2016

Zločin protiv Čovečnosti 2016 ( pismo Dr. Roberta Melameda )

rundozucoJuly 14, 2016

Kanabis kroz milenijume kod Srba, Slovena i na Balkanu. I šta su Vinčanci pušili u ovim svojim lulicama?

rundozucoJuly 10, 2016

OPŠTI ZAKONI KANABINOLOGIJE (nauka o Kanabisu i kanabinoidima)

rundozucoJune 23, 2016
Seme Konoplje

Prednosti upotrebe celog semena Konoplje

rundozucoJune 10, 2016

Ideju čije je vreme došlo je nemoguće sprečiti!

FritzTheCatJanuary 31, 2016

II-02 KANABIS VODI DROGAMA

BuxnaJuly 12, 2015

II-03. LOŠA DECA I KRIMINALCI

BuxnaJuly 12, 2015

II-01: EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA

BuxnaJuly 12, 2015

I-03: MEDICINSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-04: OPOJNA DROGA

BuxnaJuly 12, 2015

I-02: INDUSTRIJSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-01: ŠTA JE TO KANABIS?

BuxnaJuly 12, 2015

Sadržaj

BuxnaJuly 12, 2015

OTROV RAZUMA ILI IZLEČENJE NACIJE – Vojin Vidanović

BuxnaJuly 11, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2