Legalizacija i Zakoni u Svetu

Legalan Kanabis je stvorio 151.000 radnih mesta i doneo kanadskom budžetu 43,5 milijarde dolara!

Izveštaj je pokazao da „za svaki dolar prihoda ili kapitalnih izdataka, industrija Kanabisa dodaje približno 1,09 dolara kanadskom BDP-u i 1,02 dolara BDP-u Ontarija.

Izveštaj, koji uzima u obzir direktne, indirektne i indukovane ekonomske aktivnosti posle legalizacije kanabisa za punoletne građane, od oktobra 2018. do oktobra 2021, pokazuje da je kanabis doneo ukupno 43 milijarde dolara u budžet i takođe procenjuje da je kanabis industrija otvorila 151.000 radnih mesta na nacionalnom nivou.

U Ontariju je sektor kanabisa dodao 13,3 milijarde dolara pokrajinskom BDP-u u istom periodu i 48.000 radnih mesta.

Izveštaj procenjuje da je industrija kanabisa doprinela sa 15,1 milijardu dolara vladinim poreskim prihodima za Kanadu i 3,0 milijardi dolara poreskih prihoda za Ontario između 2018. i 2021. U celoj zemlji legalna kupovina Kanabisa za ponoletne je donela 2,9 milijardi dolara u vidu poreza na prodaju i akciza. I upravo u periodu korona krize i recesije u većini država, industrija kanabisa doprinela je povećanom rastu zapošljavanja, privrede i ekonomije Kanade.

Izveštaj je takođe identifikovao mogućnosti za poboljšanje u industriji, uključujući raznolikost, jednakost i inkluziju (uključivanje manjina), kao i napore za zaštitu životne sredine.

„Pre legalizacije u oktobru 2018. godine, skoro svih 45 proizvođača kanabisa sa saveznom licencom vodili su muškarci bele rase, od kojih su neki imali prethodno iskustvo na „sivom tržištu“ kanabisa. Situacija se nije mnogo promenila u godinama od legalizacije“, navodi se u izveštaju, pre nego što su se primenili zaključci i preporuke iz 2020. sa Univerziteta u Torontu i Centra za evaluaciju politike o kontrolisanim supstancama.

U tu analizu uključeno je više od 200 organizacija, uključujući 166 licenciranih proizvođača i 56 matičnih kompanija, kao i 700 rukovodilaca i direktora.

Uzgoj klonova u velikoj pokrivenoj uzgajivačnici u Lemingtonu. Kloniranje je osnovni način masovne proizvodnje, gde se od biljaka ‘majki’ i njenih grana dobijaju stotine identičnih biljaka, čime se obezbeđuje ravnomernost u kvalitetu cvetova. Ipak mnogi korisnici biraju nekad skuplje ali sa ljubavlju gajene cvetove malih lokalnih uzgajivačnica. Bez kontrole kvaliteta i konkurencije nema kvalitetnog leka i najpopularnijeg relaksanta.

Utvrđeno je da je ukupno 84 odsto lidera u industriji kanabisa belci. Uzimajući u obzir rasu i pol, studija je pokazala da su beli muškarci, sa 72 odsto, bili najistaknutiji među rukovodiocima i direktorima, a zatim slede rasni muškarci (14 odsto), bele žene (12 odsto) i rasne žene (2 odsto).

Izveštaj navodi nekoliko inicijativa za povećanje uključivanja manjina i siromašnih zajednica (inkluzije) u industriji na saveznom i pokrajinskom nivou, ali poziva sve zainteresovane strane u industriji da „ubrzaju svoje napore u ovoj oblasti“.

„Problemi inkluzije u našoj domaćoj industriji kanabisa neće biti rešeni preko noći. Ali ova pitanja moraju ostati na dnevnom redu za zainteresovane strane“, navodi se u izveštaju. „Prilike za izgradnju raznovrsnije, pravednije i inkluzivnije industrije kanabisa su značajne. Kao i prednosti.”

Što se tiče životne sredine, izveštaj identifikuje osam ključnih oblasti na koje sektor mora da se fokusira dok nastavlja da raste, uključujući korišćenje energije i emisije gasova staklene bašte, upotrebu vode, proizvodnju otpada, kvalitet vazduha, plastičnu ambalažu i nedozvoljenu proizvodnju.

A u svemu tome pomažu upravo paralelne eko industrije koje rastu kako raste proizvoidnja biomase kanabisa, industrije bioplastike, bioenergenata, kono-betona i izolacionih materjala, drvne građe i papira, tekstila i hiljada drugih ekoloških proizvoda.

Preveo i priredio Miloš Simić
IRKA tim

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

Nemačka planira da dozvoli kupovinu i posedovanje do 20 grama kanabisa!

FritzTheCatOctober 21, 2022

Studija: Sposobnost vožnje bicikla na kanabisu!

FritzTheCatOctober 18, 2022

Kanadski zakon o kanabisu

FritzTheCatOctober 12, 2022

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

NEMAČKA: Plan legalizacije Kanabisa donosi 2,4 milijarde € prve godine u budžet!

FritzTheCatMay 18, 2022

GDE JE SVE KANABIS DOZVOLJEN U SVETU (do početka 2022)?

FritzTheCatJanuary 9, 2022

Malta je ipak prva zemlja EU koja je legalizovala kućni uzgoj kanabisa i ličnu upotrebu!

FritzTheCatDecember 14, 2021

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

Represivna politika protiv droga je propala! – Zelena partija Nemačke

FritzTheCatMay 7, 2021

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

FritzTheCatFebruary 6, 2021

KANABIS je i zvanično LEK! Istorijska odluka UN

FritzTheCatDecember 2, 2020

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2