Medicinska marihuana postiže potpuno povlačenje Kronove bolesti

Lek poboljšava apetit i spavanje, nema sporednih efekata Molekuli iz trave ubijaju bakterije i inhibiraju formiranje priona, proteina koji može da izazove neurodegenerativna oboljenja. Kronova bolest, jedna od nekoliko bolesti zapaljenja creva, je potpuno izlečena kod skoro polovine subjekata u jednom istraživanju, gde su subjekti pušili medicinsku marihuanu svakodnevno. Objavljeno u Žurnalu Kliničke Gastroenterologije i … Continue reading Medicinska marihuana postiže potpuno povlačenje Kronove bolesti