Legalizacija i Zakoni u Svetu

Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinski Cannabis!

„Amerikanci za siguran pristup leku“ (u daljem tekstu ASA,  izvor: http://www.safeaccessnow.org/major_international_victory_for_medical_cannabis)

Unapređujući legalnu upotrebu  Medicinske marihuane za terapijske svrhe i istraživanja, rezultat je: Najveća Internacionalna Pobeda za Medicinsku upotrebu Kanabis!

VELIKA POBEDA ZA MEDICINSKU KLASIFIKACIJU KANABISA!!!
U odgovoru na proteste ASA (Američke asocijacije za bezbedan pristup lečenju) i IMCPC (Internacionalnog udruženja pacijenata koji koriste kanabis) Ekspertski Komitet za zavisnosti od droga (ECDD) Svetske zdravstvene organizacije, je na zasedanju održanom od 14 to 18 novembra 2016 u sedištu SZO u Ženevi , najavio promenu klasifikacije Kanabisa iz kategorije ‘droga’ u kategoriju leka. U roku od 18 meseci održaće se konferencija UN, gde će se Kanabis re-klasifikovati na INTERNACIONALNOM NIVOU! ( Preuzmite dokument ECDD: Commission on Narcotic Drugs Reconvened fifty ninth session ECN72016_CRP13_V1610192 preporuke za kanabis )
MOLIMO članove radne grupe Ministarstva zdravlja za promenu zakona o psihoaktivnim supstancama, da u ime humanosti i pacijenta, već sada kao i mnoge države EU i sveta dozvole upotrebu Kanabisa u svrhe lečenja i naučno-kliničkih istraživanja.

NE ČEKAJTE DOK NAM IZ SVETA NE NAREDE!!! Ne čekajte da pomru mnogi kojima je Kanabis može da pomogne! Prihvatite pametne primere iz država okruženja, a najbolje je iskoristiti model koji ima Izrael, koji se i nudu da pomogne tehnologijom i ZNANJEM!

Udruženja IRKA i SKK Beograd su članice IMCPC.

ASA

(ASA) je upravo saznala da je Ekspertski komitet za borbu protiv zavisnosti od droga, Svetske Zdravstvene Organizacije (ECDD) upravo odlučio da učini korak napred sa procesom legalizacije, koji  može reklasificirati medicinski kanabis prema Međunarodnom zakonu, iz “droge” u lek. Debatu oko Medicinske marihuane godinama su odugovlačili zaposleni ECDD-a, ali uporno pritiskanje od strane ASA članova, međunarodnih saveznika i ostalih nevladinih organizacija, udruženja građana i dr., rezultirao je istorijskim kretanjem ka reprogramiranju. U narednih18 meseci,  Glavni komitet održaće specijalnu sednicu, kako bi se diskutovalo  o upotrebi medicinske marihuane za lečenje i dalje istraživanje.

ECDD- ove preporuke su ključne u promeni klasifikacije Medicinske marihuane iz  Jedinstvene Konvencije o opojnim drogama, koja pod okriljem Sjedinjenih Država (UN), datira još iz 1961. godine-  a izmenjena i dopunjena Protokolom iz 1972. godine ( “UN Single Convection”).  185 nacija je potpisalo ovu Konvenciju, što su mnogi političari smatrali savršenom preprekom ka federalnoj  reformi u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.  

Ovaj proces reklasifikacije medicinskog kanabisa iz kategorije “droga”  u kategoriju leka bi značio da je na putu fundamentalna promena u odnosu na to kako Sjedinjene Države i druge zemlje “tretiraju” pacijente, istraživanja i propise koji koriste medicinski kanabis u bilo kom obliku- promene koje neće moći da poništi nijedna zemlja, niti nova Američka predsednička administracija.

Za ECDD- ovu odluku saznali smo iz izveštaja koji je dostavljen Komisiji o opojnim drogama, na sastanku održanom od 30. novembra do 2. decembra 2016. godine u Beču, a koji je nedavno postavljen “online”. Deo izveštaja:  “Izvod iz izveštaja 38. Stručne komisije za zavisnost od droga, koja je trajala od 14. do 18 novembra 2016. godine” delom kaže:

“Komitet je prepoznao:

Pojava novih farmaceutskih preparata kanabisa, vezanih za terapijsku upotrebu kanabisa, nikada pre nije bila predmet formalne pre-revizije ili kritičkog osvrta od strane ECDD (??!). Komitet je zatražio da Sekretarijat pripremi relevantnu dokumentaciju pregleda o psihoaktivnim supstancama za Međunarodnu kontrolu, koja se slaže sa upustvom Svetske zdravstvene organizacije, te da se sprovedu ponovni pregled za sledeće supstance:

  • Kanabis biljke i kanabis smole
  • Ekstrakte i tinkture kanabisa
  • Delta 9- tetrahidrokanabinol (THC)
  • Kanabidiol (CBD)
  • Stereoizomere THC-a

Komitet je preporučio da ovi ponovni pregledi budu procenjeni na posebnom sastanku ECDD-a, posvećenom kanabisu i njegovim komponentnim supstancama, koji će se održati u narednih 18 meseci od 38. sastanka. Svrha ponovnih pregleda je da se utvrdi da li trenutne informacije kojima raspolaže Ekspertski komitet, opravdava njihov kritički osvrt.  Kategorije informacija za procenu supstance u ponovnom pregledu su identične onima koji su korišćeni u kritičnim pregledima. Ponovni pregled je preliminarna analiza, i otkrića u ovoj fazi ne treba da utvrde da li kontrolni status supstance treba biti menjan. “

ECDD odluka obelodanjena u CND memorandumu, započeće proces koji ultimativno može da vodi do fundamentalne promene u Međunarodnom zakonu. Zaposleni u Komitetu će pripremiti seriju pregledanih dokumenata pre kritike na posebnoj Sednici o kanabisu koja će biti održana kroz 18 meseci. Nakon sastanka, ECDD može da obezbedi prvu novu naučnu smernicu o politici kanabisa za UN još od 1935. godine.

Menjanje Američke Jedinstvene Konvencije:

Kanabis, uključujući i Medicinski kanabis trenutno je klasifikovan kao prilog I i IV u Američkoj Jedinstvenoj Konvenciji. Ova klasifikacija znači da je kanabis zloupotrebiva droga, a ne lek, što je utvrđeno i zasnovano po izveštaju Zdravstvenog Komiteta Odbora lige naroda 1935. godine. Generalna Skupština Sjedinjenih Država  mora da ima preporuke Komisije za opojne droge ( u daljen tekstu CND) Sjedinjenih Država, kako bi promenila klasifikaciju kanabisa. Komisija UN-a za opojne droge donosi odluke o klasifikaciji supstance, zasnovane na prepruci ECDD-a.

 Komisija za opojne droge usvojila je Rezoluciju 52/5, zahtevajući od ECDD-a ažuriranje pregleda o istraživanjima i primeni Medicinskog kanabisa još 2009. godine. Godišnji izveštaji međunarodnih odbora za kontrolu narkotika, pozivajući Svetsku Zdravstvenu Organizaciju ( uključujući i Ekspertski komitet za borbu protiv zavisnosti od droga- ECDD) , da se pridržavaju svoje obaveze Jedinstvene Konvencije UN-a i procene “potencijalni medicinski uticaj kanabisa i njegovih ekstrakata, koji deluje opasno po ljudsko zdravlje…” još 2013. godine. Uprkos silnim zvaničnim zahtevima, ECDD je uporno odbijala da “ažurira” informacije o medicinskom kanabisu, ili pogleda na razvoj nauke, ili uzme u obzir evoluirajuće zakone i politike u desetinama zemalja koje su potpisale Jedinstvenu Konvenciju UN-a.

Delovanje članova “Amerikanaca za bezbedan pristup leku” ( ASA) :

IMCPC

“Amerikanci za bezbedan pristup leku” su od 2015. godine  su-osnovači Međunarodne Koalicije pacijenata koji se leče medicinskim kanabisom (IMCPC),u kojoj se advokati pacijenata iz svih 42 zemlje sastaju o odvažuju da promene Međunarodnu politiku kanabisa. Na 37.sastanku  ECDD-a održanom iste godine, članovi  ASA i IMCPC su se obratili komitetu u Ženevi, pozivajući članove da deluju po pitanju preporuke Komisiji za opojne droge UN-a, kako bi moglo da se ide korak dalje do potrebnog ponovnog pretresa dokumenata sa kritičkim osvrtom. Članovi- pacijenti ASA i IMCPC-a su držali međunarodne prezentacije unutar SZO i Ujedinjenih Nacija, a poslali su i hiljade pisama Ambasadorima Amerike  (iz 70 zemalja širom sveta), pozivajući ih na preispitivanje odluka o reklasifikaciji kanabisa.

Važan deo reklasifikacije supstance, koja je pod okriljem Jedinstvene Konvencije UN-a je  dokument koji se naziva “kritički osvrt”, pripremljen od strane stručnjaka iz oblasti i kritikovan za sadržaj i tačnost u procesu koji se zove “ponovni pregled”. Na “ASA Međunarodnoj konfererenciji za usklađivanje globalnih politika kanabisa” , koja se održala  od 18. do 23. marta 2016. godine u Vašingtonu, učesnici su ponovo pregledali pripremljeni dokument sa “kritičkim osvrtom” na kanabis i kanabisovu smolu. Ovaj veoma važan papir napravili su međunarodni kanabis stručnjaci, uključujući Jahan Marcu Ph.D, Tjaling Erkelens, Maria de los Angeles Lobos, Ph.D., Ethan Russo, MD, Roy Upton, Mahmoud Elsohly, Ph.D., Pavel Kubu, MD, Ethan Russo, MD, Pavel Pachta, Ph.D, Jason Schechter, Ph.D., and Phil Robson, Ph.D….

Funkcije Endokanabinoidnog sistema receptora, i endogenih kanabinoida predstavljaju ciljne oblasti za terapiju i istraživanja Kanabisa i jedinjenja iz cveta, kanabinoida, terpena, flavinida i ostalih, koja deluju sinergijski

Koristeći preko 300 referenci, dokument detaljno razmatra opsežno istraživanje o terapeutskoj vrednosti kanabisa, tačne podatke o toksikologiji  i s tim u vezi brigama u odnosu na ljudsko zdravlje. Izveštaj takođe uključuje rezime različitih načina na koji se kanabis  kontroliše na nacionalnom i na međunarodnom nivou i politike koje su potrebne da bi se napravio bezbedan i zakonit pristup medicinskom kanabisu i da bi se isti stavio na raspolaganje svim pacijentima koji će imati koristi od toga. ASA je dostavila rad  i propratno pismo CND-u, Stejt departmentu SAD i ECDD- u poslednjeg  dana naše nacionalne konferencije.

Uprkos našim naporima, dnevni red za sastanak ECDD-a u novembru ove godine je sadržao kratko „ažuriranje“ podataka o kanabisu:

SZO je obezbedila ažuriranje podataka o kanabisu 2014., 2015. godine i ponovo će podeliti ažurirane dokaze  2016. godine na sastanku Stručne komisije za zavisnost od droge 14.-18. novembra. Do sada, materijal za formalno razmatranje statusa kanabisa kao kontrolisane supstanca je ili nedovoljan ili nepotpun. SZO će nastaviti da razmatra sve raspoložive naučne dokaze kako bi se utvrdilo da li trenutni status kontrole treba da se promeni.

Mi smo smatrali da je ovakva reakcija potpuno neadekvatna imajući u vidu obim novih informacijama koje su dostavljene komisiji. ASA i naši partneri u Međunarodnoj koaliciji pacijenata koji koriste kanabis u medicinske svrhe (International MedicalCannabisPatientsCoalitin – IMCPC) su odmah poslali pismo kao odgovor na dnevni red ECDD-a koje glasi u delovima ovako:

„Pišem vam da bih izrazio/la svoju zabrinutost i razočaranje zbog privremenog dnevnog  reda za 38. sastanak  Stručne komisije za zavisnost od droge (ExpertCommittee on Drug Dependence – ECDD). Jedina referenca na kanabis i na smolu kanabisa je „ažuriranje“ podataka.  U aprilu sam vam se obratio/la  zbog uloge Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i njenogECDD-a, koji oni imaju u  medicinskoj i naučnoj evaluaciji psihoaktivnih supstanci  na javno zdravlje prema međunarodnim sporazumima za kontrolnu droge  i ukazao na hitnu potrebu za kritičkim osvrtom na kanabis od strane ove Komisije. Da bi ECDD mogao da daje savete u vezi sa budućim statusom kontrole kanabisa, Komisija mora da napravi kritički osvrt na kanabis. Verujemo da će ECDD biti u mogućnosti da preporuči CND-u, kao minimum, da se kanabis isključi iz Priloga IV Konvencije iz 1961. godine. Međutim, da bismo krenuli napred, ECDD mora da uključi prethodnu reviziju kanabisa u dnevni red 38. sastanka u nadi da će  članovi ECDD-a izmeniti dnevni red svog 38. sastanka shodno tome.“
I oni su to i uradili …!

Napredak, konačno:

Naša upornost se isplatila. Kao odgovor na kritički osvrtASA-e na pismo protesta IMCPC-a, ECDD se složio da otpočne sa procesom prethodne revizije i da diskutuje o nauci i politikama koje se odnose na medicinski kanabis na posebnoj sednici za osamnaest meseci. Osoblje komisije će razmotriti nove informacije vezane za biljku kanabis, smolu, ekstrakte i tinkture. Osoblje će takođe razmotriti najnovija naučna dostignuća koja se odnose na THC i CBD. Prethodna revizija predstavlja prvi korak ka formalnom kritičkom osvrtu koji će izazvati preporuku da CND izvrši ponovnu klasifikaciju  medicinskog kanabisa prema jedinstvenoj konvencije UN.

Ovo je dug proces, i ASA se opredelila da istraje u tome.  Međunarodno pravo može da izgleda strano pacijentima koji se bore da ostvare ili da odbrane bezbedan i zakonit  pristup medicinskom  kanabisu u Sjedinjenim Državama, kao i u drugim državama sveta. Američki političari često navode međunarodne sporazume  kao razlog što Kongres i Administracija ne mogu da idu napred. Ovaj proces može definitivno da ukloni prepreku i da pokaže put prema racionalnijoj saveznoj politici koja ima razumevanja.
Države SAD već idu svojim različitim putevima legalizacije Kanabisa, ne čekajući sporu državnu administraciju, vršeći dalja istraživanja i gurajući ceo proces legalizacije unapred.Isto to rade mnoge druge daleko naprednije ali i neke od Srbije ‘manje razvijene’ države Evrope i sveta. Ali znatno HUMANIJE.

Ono što zakonodavci u Srbiji isto stalno pominju kao izgovor su iste ove klasivikacije i Konvencija UN iz 1961, kada se ni sastav kanabisa nije znao, a lekovita svojstva kanabisa, esktrakti i doziranja, izbrisana iz udžbenika medicine pod pritiskom farmacije. Vreme je da Srbija takođe pođe napred, da omogući pacijentima slobodan i bezbedan pristup najboljem prirodnom leku, KANABISU.

Program radionica za pacijente i lekare ASA za 2016-2017

Ivana Mikloši i IRKA tim

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

Nemačka planira da dozvoli kupovinu i posedovanje do 20 grama kanabisa!

FritzTheCatOctober 21, 2022

Studija: Sposobnost vožnje bicikla na kanabisu!

FritzTheCatOctober 18, 2022

Kanadski zakon o kanabisu

FritzTheCatOctober 12, 2022

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

NEMAČKA: Plan legalizacije Kanabisa donosi 2,4 milijarde € prve godine u budžet!

FritzTheCatMay 18, 2022

Legalan Kanabis je stvorio 151.000 radnih mesta i doneo kanadskom budžetu 43,5 milijarde dolara!

FritzTheCatMarch 24, 2022

GDE JE SVE KANABIS DOZVOLJEN U SVETU (do početka 2022)?

FritzTheCatJanuary 9, 2022

Malta je ipak prva zemlja EU koja je legalizovala kućni uzgoj kanabisa i ličnu upotrebu!

FritzTheCatDecember 14, 2021

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

Represivna politika protiv droga je propala! – Zelena partija Nemačke

FritzTheCatMay 7, 2021

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

FritzTheCatFebruary 6, 2021

KANABIS je i zvanično LEK! Istorijska odluka UN

FritzTheCatDecember 2, 2020

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2