Bol, terapija Kanabisom

NAUKA: DUGOTRAJNO KORIŠĆENJE ULJA CVETOVA KANABISA JE BEZBEDNO I EFIKASNO!

Rezultati velike australijske longitudalne studije na klinikama sa 3961 pacijentom (51% žene) iz oktobra 2022. pokazali su dugotrajnu bezbednost korišćenja i efikasnost ulja cvetova Kanabisa u periodu od 2 godine.

Kliničke indikacije su bile za: hronični bol (72%), psihijatrijske (15%), neurološke (2%) i druge dijagnoze (11%). Srednja ukupna oralna dnevna doza bila je 10 mg za THC i 22,5 mg za CBD. Statistički značajna poboljšanja u svim ishodima održala su se tokom dve godine, uključujući: klinički opšti utisak, smetnje i jačinu bola, mentalno zdravlje, nesanicu i zdravstveni status.

Zaključci studije: “Pokazalo se da je oralna primena Kanabisa u medicini bezbedna i da se dobro podnosi tokom dužeg perioda u velikoj kompleksnoj kohorti multimorbidnih (sa više bolesti) pacijenata sa polifarmacijom (korišćenje više farmako preparata). Došlo je do značajnog poboljšanja svih izmerenih kliničkih rezultata duže od dve godine.

Rezultati studije: U ovu analizu je uključen 3.961 pacijent (srednja starost 56,07 godina [SD 19,08], 51,0% žena) sa multimorbiditetom (srednja dijagnoza 5,14 [SD 4,08]) i polifarmacijom (srednja vrednost 6,26 lekova [SD 4,61]). Kliničke indikacije su bile za: hronični bol (71,9%), psihijatrijske (15,4%), neurološke (2,1%) i druge dijagnoze (10,7%). Srednja ukupna oralna dnevna doza bila je 10 mg za D9-tetrahidrokanabinol (THC) i 22,5 mg za kanabidiol (CBD). Stabilna doza je primećena više od dve godine. 37,3% imalo je neželjene efekte povezane sa lečenjem. To su bili blagi (67%), umereni (31%), teški (<2%, n = 23) i dva (0,1%) ozbiljnija neželjena efekta.

Statistički značajna poboljšanja pri vrednosti p od <0,001 za sve ishode održala su se više od dve godine, uključujući:
– klinički_globalni_utisak (CGI-E) +39%: (CGI-I) +52%,
– smetnje i ozbiljnost bola (BPI) 26,1% i 22,2%,
– mentalno_zdravlje (DASS-21):
– depresija 24,5%,
– anksioznost 25,5%,
– stres 27,7%,
– nesanica (ISI) 35,0%,
– i opšte zdravstveno_stanje (RAND SF36): fizička_funkcija, 34,4%: emocionalno_blagostanje, 37,3%.

Prosečan broj istovremenih lekova nije se značajno promenio tokom 2 godine (p = 0,481).”

Postavka studije: Oralni medicinski kanabis (MC) se sve više propisuje za širok spektar kliničkih stanja od 2016. Uprkos eksponencijalnom porastu broja recepata i publikacija, nedostaju visokokvalitetne kliničke studije efikasnosti i bezbednosti. Predstavljeni su rezultati velike kohorte australijskog kliničkog elektronskog registra.

Metode: Prospektivna kohorta pacijenata koji (pre) nisu koristili kanabis, kojima je prepisan oralni oblik kanabisa (pun ekstrakt u tinkturi), učestvovala je u tekućem longitudinalnom registru u mreži specijalizovanih klinika. Podaci o dozi MC pacijenata, bezbednosti i validiranim rezultatima redovno su prikupljani tokom dve godine i analizirani.

Studija, novembar 2022.: “A large Australian longitudinal cohort registry demonstrates sustained safety and efficacy of oral medicinal cannabis for at least two years”

The Health Benefits of Marijuana. Infographic. Medical Marijuana Product.  Marijuana Legalization. Cannabis Organic Hemp. Stock Vector - Illustration  of drug, benefits: 211856629

IRKA: Kako bi rezultati bili jasniji, 10mg THC dnevno je onoliko koliko se unese pušenjem 2 grama kvalitetnog THC cveta (20-23%), jer se inhalacijom unese maksimum 25% (15-25%) sastava cveta (kanabinoida, terpena, flavonida). Prosečan dnevni unos CBD-a u ovoj studiji (22,5mg) je još veći izražen u iskorišćenim cvetovima, odnosno bar 4-6 cvetova sa dominantnim procentom CBD.

Vreme je da medicina u Srbiji ozbiljno i odgovorno prouči sve dosadašnje dokaze o bezbednosti korišćenja Kanabisa, i proveri ih ako ne veruje svetskoj nauci, umesto što javno i dogmatski veruje u mitove i obmane prohibicionista. Jer ne postoji bezbedniji pa još i prirodni lek, koji se oduvek koristio upravo u Srbiji i to sve do sredine šezdesetih godina prošlog veka, kada je bez dokaza biljka osuđena i zabranjena, i zatim prebrisana iz srpskih i jugoslovenskih farmakopeja i medicinskih udžbenika.

Za ovih 10 godina preveli smo i objavili stotine studija koje objašnjavaju korist i bezbednost korišćenja biljke, a desetine podneli Ministarstvu zdravlja i Komisiji za PKS kao osnov za medicinsku legalizaciju Kanabisa. 10 godina čekamo makar jednu studiju koja će pokazati da korišćenje Kanabisa nije bezbedno i korisno po zdravlje, i ni jedna do sad. Retki i uglavnom blagi sporedni efekti, koji ne traju dugotajno je jedino što je do sada zabeleženo. Milon ljudi u Srbiji redovno ili povremeno koristi Kanabis i jako je mali procenat onih koji imaju neko neželjeno dejstvo (i pored masovnog korišćenja Kanabisa nepoznatog uzgoja, sastava i kvaliteta prošvercovanog iz Albanije i sa KiM). Kao i desetine miliona u Evropi i stotine miliona ljudi širom sveta koji godinama bezbedno koriste biljku koja im pomaže.

Osim mitova i medijskih laži prohibicionista, nigde ne postoji istraživanje koje pokazuje nebezbednost ili neefikasnost biljke, pa još jednom pozivamo sve lekare, članove lekarske komore, profesore sa fakulteta i druge stručnjake da javno obznane ako takve relevantne studije postoje.
Pa da ih ukrstimo sa ovih 4300 recenziranih naučnih studija o Kanabisu, kanabinoidima i endokanabinoidnom sistemu iz 2022. godine, sa onih 4000 iz 2021., 3700 studija iz 2020…. i jasnim stavovima Svetske zdravstvene organizacije, na koje je zvanična medicina u Srbiji ostala nema okrenuvši leđa nauci.

Prevod i priprema: Miloš Simić

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Bol, terapija Kanabisom

Studije: AKUPUNKTURA DELUJE TAKO ŠTO AKTIVIRA ENDOKANABINOIDNI SISTEM!

FritzTheCatMarch 20, 2023

Studija je pokazala znatno veću terapijsku korist delta 9 THC u odnosu na CBD

FritzTheCatMarch 31, 2022

Studija: 73% pacijenata sa hroničnim bolom prestalo je da uzima opioide ili benzedine nakon terapije kanabisom!

FritzTheCatMarch 9, 2022

Studija: Koje lekove pacijenti masovno zamenjuju kanabisom i zašto?

FritzTheCatMarch 6, 2022

Studija: Kanabis je bezbedan i efikasan kod lečenja starijih osoba!

FritzTheCatOctober 26, 2019
Lečenje bolesti kostiju Kanabisom

BEZ KOSTI U GRLU: Kako kanabis moze da pobedi bolesti kostiju

rundozucoDecember 22, 2017

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Lečenje opijatske zavisnosti Kanabisom – svedočenje iz Srbije

FritzTheCatFebruary 17, 2016

Širenje kancera – STOP morfijumu

rundozucoFebruary 8, 2016

Studija: Marihuana je bezbedna, efikasna kod bola i popravlja raspoloženje!

FritzTheCatOctober 5, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Nova studija je otkrila da marihuana može da obezbedi olakšanje za pacijente koji pate od migrena

rundozucoAugust 29, 2015

Studija: Pristup medicinskoj marihuani smanjuje zloupotrebu lekova protiv bolova

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

THC pomaže laboratorijskim pacovima da se oslobode morfinske zavisnosti

rundozucoJune 20, 2015

Kanabis i bolna senzorna neuropatija povezana sa HIV-om

rundozucoJune 12, 2015

Delotvornost kanabinoida u suzbijanju hroničnih nemalignih neuropatskih bolova

rundozucoMarch 2, 2015

Švajcarska: Kanabis kao analgetik umesto sintetičkih

rundozucoMarch 1, 2015

Skoro jednoglasno: 92% pacijenata kažu da medicinska marihuana funkcioniše

rundozucoFebruary 9, 2015

Marihuana i bol

rundozucoJanuary 19, 2015

Marihuana pomaže kod bola izazvanog artritisom

rundozucoJanuary 13, 2015

Studija : CBD može da umanji bol i uspori bolest kod pacijenata sa tumorom dojke!

rundozucoJanuary 1, 2015

Marihuana ocenjena kao najbolja u lecenju fibromijalgije

rundozucoDecember 24, 2014

Medicinska Marihuana, za olakšavanje simptoma kod Fridrajhove ataksije

rundozucoDecember 20, 2014

DA li MARIHUANA POMAŽE KOD ARTRITISA?

rundozucoDecember 17, 2014

Upotreba kanabisa u cilju prekida zavisnosti od narkotika

BuxnaDecember 14, 2014

SVEDOČENJA: Lečenje Marihuanom Kronove bolesti, Reumatoidnog artitisa, HIV, depresije i teške zavisnosti u Srbiji

FritzTheCatOctober 4, 2014

Isparavanje (vaporizacija) marihuane smanjuje bol, nova klinička studija otkriva

BuxnaSeptember 11, 2014

Vupi Goldberg: Zaboravite advil, marihuana je bolja!

BuxnaJune 13, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2