Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Oksidativni stres i prikazivanje kanabiodnih receptora kod pankreasa pacova sa dijabetesom tipa 2 posle tretmana sa delta (9) THC


THC može dosta da pomogne u lečenju dijabetesa

Ciljevi studije bili su da: (a.) odredi promenu ishrane, nivo glukoze i oksidativni stres i (b.) da istražuje ekspresiju i lokalizaciju kanabinoidnih receptora kod pacova sa dijabetesom tipa 2 pankreasa, tretiranih delta (9) tetrahidrokanabinola (Δ(9)THC). Pacovi su nasumično podeljeni u četiri grupe: kontrolna, delta (9) THC, dijabetes i dijabetes plus delta (9) THC grupa. Diabeticni pacovi su tretirani sa jednom dozom Nikotinamida (85 mg / kg) ,15 min pre injekcije Streptozotocina (65 mg/kg). Delta (9) THC je primenjivan intraperitonealno brzine 3 mg/kg/dan za 7 dana.

Telesna težina i nivo šećera u krvi pacova u svim grupama su merene dana 0-og, 7-og, 14-og i 21-og. Na dan 15-i, posle delta (9) THC injekcije, tkivo pankreasa je uklonjeno. Nivoi glukoze u krvi i telesne mase pacova-dijabeticara tretiranih sa delta (9) THC nisu pokazali statistički značajne promene u poređenju sa dijabetesom na životinjama u danima 7-og, 14-og i 21-og. Tretman sa delta (9) THC značajno povećava glutacione nivoe pankreasa, aktivnosti enzima superoksid dismutaze i katalaze u dijabetesu, u poređenju sa netretiranom grupom ispitanika obolelih od dijabetesa. Kanabinoidni receptor 1. je pronađena u ostrvcima, dok je kanabinoidni receptor 2. pronađen u pankreasnim kanalima. Njihova lokalizacija u ćelijama je bila i nuklearna i citoplazmatska.

Možemo sugerisati da delta (9) THC može biti važno sredstvo za lečenje oksidativnih oštećenja izazvanih dijabetesom. Međutim, mora biti podržan sa anti-hiperglikemickim agentima. Dalje, sadašnja studija, po prvi put, naglašava da delta (9) THC može poboljšati rad celije pankreasa preko kanabinoidnih receptora kod šećerne bolesti. Cilj ove studije bio je da se prikupe efekti delta (9) THC, prirodnog kanabinoidnog receptorskog agoniste, na ekspresiju i lokalizaciju kanabinoidnih receptora, i oksidativnog stresa kod pacova sa dijabetesom tipa 2.

Rezultati pokazuju da su kanabinoidni receptori prikazani u oba, i u Langerhans ostrvcima i u regiji kanala. Lekoviti efekti delta (9) THC se mogu javiti preko aktivacije kanabinoidnih receptora kod pacova sa dijabetesom pankreasa. Štaviše, može da obezbedi zaštitni efekat protiv oksidativnog oštećenja indukovanog dijabetesom. Tako, predlaže se da delta (9) THC može biti kandidat za terapeutske alternative za lecenje simptoma dijabetesa.

Izvor: PublMed.gov

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25187240

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Kardiovaskularna obolenja i diabetes

More in Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studija: Δ 9-THC poboljšava ishemiju/reperfuziju srčane disfunkcije i može da posluži kao kardioprotektivni lek!

FritzTheCatApril 27, 2022

Studije pokazuju da upotreba kanabisa smanjuje stopu smrtnosti tokom velikih operacija i hospitalizacije

FritzTheCatMarch 12, 2022

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Ana, Gradimir i Dragan lečenje ms-a i astme Kanabis Marš Beograd (video)

rundozucoNovember 1, 2015

Lečenje DIJABETESA Kanabisom – SVEDOČENJA SRBIJA!

FritzTheCatOctober 27, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Studija pokazala da THC može da ograniči oštečenja izazvana srčanim udarom

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

Izraelsko američki tim se nada da će biti moguće lečenje dijabetesa kanabisom

rundozucoJuly 16, 2015

DANI KANABISA 10-12 jul 2015 Novi Sad, Beograd, Banja Trepča, Banja Luka

FritzTheCatJuly 9, 2015

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

rundozucoJune 29, 2015

Astma – Kanabis: 6 vodećih pozitivnih uticaja kanabisa na astmu

rundozucoJune 29, 2015

Lečenje astme kanabisom

rundozucoJune 29, 2015

AAP (američka akademija za pedijatriju) traži dekriminalizaciju kanabisa

rundozucoFebruary 2, 2015

Dejstvo marihuane može dovesti do poboljšanja kod hronične srčane insuficijencije

rundozucoJanuary 5, 2015

Novo istraživanje: dodavanje semena konoplje ishrani, može da pomogne u prevenciji i lečenju visokog krvnog pritiska

rundozucoDecember 24, 2014

Nova studija sugeriše da marihuana ima isti efekat kao i lekovi, koji se već koriste u prevenciji srčanih oboljenja

Tatjana BajicDecember 18, 2014

Kanabis – sledeći lek za dijabetes?

BuxnaDecember 12, 2014

Zašto marihuana nije loša za astmu

BuxnaJune 25, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2