Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

Ulje od cvetova kanabisa može da pomogne i da izleči kancer, kao i mnoge druge bolesti. Kanabis nije ‘magični lek’ i neće uvek i svakoga izlečiti. Za kancer i za neke druge bolesti je jako bitno što pre početi sa terapijom! Hajde da vidimo kako zapravo kanabis leči i pomaže?

Osnovno što svi treba da razumemo je da kanabis zapravo ne leči sam po sebi, ne ubija kao hemija, ne uništava, međutim kanabinoidi iz cveta na najdirektniji način pomažu samom telu da se izbori i izleči bolest, putem molekularno-ćelijskog sistema komandi.

Endokanabinoidni sistem receptora (ECS) u našem telu je osnovni regulatorni i komandni sistem svih bazičnih funkcija organizma. Otkriće ECS krajem 80-ih godina prošlog veka, kao i njegovih funkcija, predstavlja najveće otkriće u istoriji savremene medicine. ECS je najrasprostranjeniji regulatorni sistem receptora u ljudskom telu. Naučnici su predvideli da će ovo otkriće spasiti više života nego što je to učinilo otkriće sterilne hirurgije!

Najjednostavnije pojašnjeno je da ECS i kanabinoidi regulišu kompletnu homeostazu organizma. Homeostaza je ključni element biologije svih živih bića i najlakše ju je opisati kao sposobnost organizma da održi stabilno stanje, ‘ravnotežu’ unutar organizma, neophodnu za preživljavanje.

To znači da kanabinoidi koje telo luči, regulišu i kontrolišu kako funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema, tako i endokrinog sistema, regulišu funkcije imunog sistema, kardiovaskularnog, reproduktivnog, gastro i urinarnog sistema… praktično regulišu funkcije metabolizma, jednostavnim sistemom modulacije i komandi preko CB (kanabinoidnih) receptora na ćelijama. Kanabinoidni receptori predstavljaju najveći i najrasprostranjeniji sistem receptora u našem telu, prisutan u mozgu, svim organima i tkivima.

Smanjenje ili prestanak lučenja endokrinih kanabinoida, znači poremećaj homeostaze i svih funkcija, vodi u bolest, demenciju, slabi imuni sistem i metabolizam se remeti.

Bolest je jednostavno, poremećaj tj neuspeh tela da ostvari homeostazu iz ma kog razloga, što ECS i kanabinoide čini najvažnijiom metom savremene medicine, proučavanja i lečenja.

Unošenjem fito-kanabinoida (Kanabis) vraćamo telo i sve funkcije u ravnotežu (homeostazu) i pokrećemo odbrambene moći organizma, on se uspešno leči. bez pomoći farmako-preparata!

 

ECS2

 

Kod kancera konkretno, kanabinoidi utiču na promene u ćelijama i one ubrzano odumiru: THC, preko receptora na ćelijama kancera ‘naređuje’ apoptozu (samoubistvo) ćelije kancera, izazivajući sitne promene u jezgru ćelije na mitohondrijama i ćelija brzo ugine. CBD sprečava deobu i prenos genetskog materjala ćelija kancera. I to su samo neki primeri i načini na koje deluju kanabinoidi. Postoje najmanje 4 antitumorna dekarboksilovana kanabinoida i 2 bazične kanabinoidne kiseline sa antitumornim dejstvom.

Metabolizam – Kanabinoidi kao agonisti i antagonisti:
Dejstvo kanabinoida je možda najuočljivije u regulisanju osnovnih metaboličkih funkcija kao što su spavanje, apetit, energija, dobro ili loše raspoloženje. Kanabinoidi deluju preko CB receptora (molekula) na membrani ćelija, šaljući signale-komande u jezgro ćelije, što možete zamisliti kao naredbu u kompjuterskom programu. Jednostavnim uključivanjem komande, plus ili minus, da li ste gladni ili osećate sitost, da li vam se spava ili ste razbuđeni, da li ste dobro raspoloženi, sve to zavisi od rada endo-kanabinoida, oni pokreću endokrino lučenje svih žlezda, komanduju im. Lučenje serotonina i endorfina iz hipofize direktno zavisi od lučenja ’anandamida’, endokanabinoida čije je dejstvo praktično istovetno kao što ima THC, takođe reguliše i lučenje ardrenalina, što postavlja dobro izabrane sorte kanabisa kao najbolje medicinsko terapeutsko rešenje za mnoga neurološka, psihosomatska i metabolička obolenja.

Uopšteno rečeno, kanabinoidi ubrzavaju metabolizam, čišćenje i razgradnju štetnih materija i njihovo izbacivanje, THC i CBD su najjači antioksidanti u prirodi, dok  mnogi kanabinoidi imaju jako antiupalno dejstvo, što kanabis čini odličnim rešenjem za regeneraciju i održavanje vitalnosti organizma. Kanabis je  prava prirodna ’fontana mladosti’, bitan za sprečavanje dijabetesa, kardiovaskularnih i propratnih obolenja, kao i za internističke bolesti, za poboljšanje i korigovanje rada crevnog trakta i urinarnih funkcija.
Ono što iz prakse znamo i svakodnevno vidimo, ljudi koji redovno koriste kanabis praktično ne posećuju lekare, i retko se razbole u prisustvu osoba sa gripom ili nekom bakterijskom infekcijom, čak i ako imaju neko hronično obolenje. Između ostalog THC-a je jedan od najjačih antibiotika, sposoban da uništi i najotpornije bakterije, idealan za tretiranje spoljnih rana i teških infekcija, gde klasični antibiotici ne pomažu.

Kanabinoidi mogu da dejstvuju najčešće kao ’agonisti’ (pokretači) telesnih i metaboličkih funkcija, ali takođe mogu i da blokiraju dejstvo, kao ’antagonisti’ receptora. THC na primer izaziva glad i dobar san, THCV, koga ima u nekim sortama i takođe je psihoaktivan, deluje kao antagonist i blokira i umanjuje osećaj gladi i umora, pa se te sorte smatraju odličnim rešenjem za mnoge kojima je neophodna dijeta i smanjenje apetita, dok anoreksične osobe ne bi trebalo da koriste te sorte. Neka istraživanja su takođe pokazala da velike i male doze jednog kanabinoida, mogu da dejstvuju različito na receptore, pa tako dok manje doze THC-a izazovu glad, dosta visoke doze mogu da dejstvuju kao antagonisti i da prestanete da osećate glad.

Jako je bitno naglasiti da je unošenje kanabinoida prevencija za mnoga obolenja i da bi minimalni dnevni unos dekarboksilovanog ekstrkta cvetova (ulja) i kod dece koja imaju sklonosti za razvoj hroničnih i naslednih obolenja, znatno pomogao da ona ne nastanu.

Dr. Hanuš, jedan od naučnika koji već preko 40 godina proučava kanabinoide i njihovo dejstvo, jedan je od onih koji su ih otkrili, naglašava da postoji samo minoran broj ljudi kod kojih kanabinoidi neće imati lekovito dejstvo, kao i da postoji minoran broj onih kod kojih kanabinoidi mogu da uzrokuju neko genetsko psihičko obolenje. Razlog je najverovatnije u njihovom različitom metabolizmu i Endokanabinoidnom sistemu, koji je nefunkcionalan ili genetski oštećen.

Grafički prikaz funkcija ECS i CB1 receptora na membrani neurona:

ENDOKANABINOIDNIsistem

Ukupni – ‘Entorurage’ efekat kanabisa:
Cela biljka Marihuane je LEK! Ono što postaje sve jasnije u savremenoj medicini i praksi je da skup jedinjenja iz jedne biljke na primer, dejstvuje daleko bolje nego samo jedno ili dva jedinjenja, jače nego zbir pojdeinačnog lekovitog efekta svih jedinjenja.
To se naziva ‘Entourage’- ukupni efekat celog cveta kanabisa, svih kanabinoida, terpena, flavinida i ostalih jedinjenja. Terpeni iz cveta kanabisa takođe dejstvuju putem Endokanabinoidnog sitema u čoveku i njihov učinak u sinergiji sa kanabinoidima je zapravo LEK. Pojedinačni ekstrakti kanabinoida ili dva kao što je u ‘sativex-u’ gde je pola-pola THC i CBD (2,7ml THC i 2,5 mlCBD) u spreju ili soluciji, jednostavno dejstvuju daleko slabije nego obično medicinsko inhaliranje cveta kanabisa.

Jedino pun dekarboksilovani ekstrakt cveta kanabisa sa visokim procentom THC, preko 90% uz ostale kanabinoide i terpene iz cveta je zaista lek i može ozbiljno da pomogne kod praktično svih obolenja.
Kod multiple skleroze, raznih reuma, artritisa, epilepsije, neuroloških obolenja, metaboličkih poremećaja, najbolje je koristiti sorte ili ulja koja u sebi sadrže dosta CBD-a i dr kanabinoida. Zavisno od bolesti, same osobe, koriste se ulja sa 50:50% odnosom za THC i CBD, do odnosa 80:20% za THCCBD. U praksi smo videli dosta analiziranih ulja sa procentom THC-a od oko 70% i CBD-a do 14-20%, koja su se pokazala kao odlična u lečenju ovih obolenja u Srbiji, bar po iskustvima samih pacijenata.

SAMO DEKARBOKSILOVANI kanabinoidi dejstvuju preko Endokanabinoidnog sistema receptora! Bazične kanabinoidne kiseline koje se nalaze u svežem cvetu, koje su sve nepsihoaktivne, ne dejstvuju preko ECS, ali dejstvuju lekovito i preventivno na mnoge druge načine. Zagrevanjem na temperaturama od 105-155°C kanabinoidi iz stanja bazičnih karboksilnih kanabinoidnih kiselina, prelaze u dekarboksilovane, to se dešava kad pušimo-inhaliramo ili kad napravimo ekstrakt cveta (‘ulje’) na potrebnim temperaturama.

Još nešto treba napomenuti, kako su nam i organizmi i metabolizmi različiti, tako i kod istog ili sličnog obolenja različitim osobama mogu pomoći različete sorte Kanabisa, upravo zbog malih razlika u odnosima kanabinoida. Tako će nekom bolje dejstvovati jedna sorta, dok drugoj osobi sličnih zdravstvenih problema može pomoći različita sorta, sa nešto drugačijim odnosom kanabinoida u cvetu.
Svako može da nađe sortu koja njemu idealno prija i odgovara njegovom metabolizmu.

Zato je neophodno da se i u Srbiji bolesnima omogući izbor, kao na primer u Izraelu, Španiji, Kanadi, Češkoj, gde bolesni i korisnici mogu da dođu do velikog izbora različitih organski gajenih sorti Kanabisa. U tim državama postoji puno ovlašćenih humanitarnih uzgajivača koji bolesnima neprofitno uzgajaju Kanabis i mogućnost izbora uz medicinsku dozvolu je veliki. Jedno od najboljih rešenja pored humanitarnih uzgajivača su Socijalni Kanabis klubovi, gde bolesni smeju zajedno da uzgajaju i gde se lek daje besplatno svim članovima koji nemaju sredstava i ne mogu da učestvuju u zajedničkim troškovima.

Prikaz CB1 i CB2 receptora u telu:

10173778_10152172148093753_3159425553043279047_n

Budućnost medicine i lečenja kanabisom:
Dr. Lumir Hanuš: “Kanabis je jako bezbedan i efikasan lek, kanabinoidi iz cveta kanabisa su prirodna zamena za endogene kanabinoide, savršeno se uklapaju i koriste jedinstveni i najrasprostranjeniji regulatorni sistem receptora ljudskog tela.”
Dr. Rafael Mešulam: “Po svemu što smo do sad saznali i naučili iz istraživanja, izgleda da je Endokanabinoidni sistem receptora povezan sa svakim obolenjem i bolesti kod čoveka i ostalih sisara. To će budućim istraživanjima biti potvrđeno.”

Korišćenje kanabisa u medicini koje će biti sve veće i obimnije, predstavlja već pravu revoluciju u načinu lečenja i pristupa kao i shvatanju procesa na koji bolest nastaje, postavlja se obiljem dokaza iz nauke I prakse, kao najbolje i najprirodnije rešenje, koji ne leči posledice, nago je prevencija, reguliše one bazične procese koji nas održavaju u životu, i regeneriše ih, jer kako smo videli, kanabinoidi iz cveta kanabisa su potpuno kompatibilni sa našim Endokanabinoidnim sitemom receptora, i savršeno zamenjuju i upotpunjuju se sa našim endokanabidnoidima.

Kanabinoidi već imaju ogroman potencijal ne samo u lečenju, prevenciji, molekularnoj biologiji, međutim najviše obećavaju – u genetici, u prevenciji naslednih obolenja, genetskim modulovanjem degenerativnih genetskih promena i bolesti, kako kod novorođenčadi tako i pre rođenja u majčinoj utorbi. Da pojasnimo, ne radi se o genetskom-inženjeringu (GM), menjanju i dodavanju, nago o modulaciji hromozoma, koja se stalno dešava i u našem organizmu tokom odrastanja i posle. Nove naučne studije na laboratorijskim životinjama su to i potvrdile. Moći će da se otklone nasledni dijabetes, sklonost za kancer i mnoga druga nasledna genetska obolenja.

Studije su potvrdile da kanabinoidi iz cveta kanabisa, osim što čuvaju nerve, mozak i regulišu funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema, mogu da izazovu i neurogenezu na mozgu odraslih sisara, iz stem ćelija mozga koje se nalaze u hipotalamusu.

Izučavanje endo i fito kanabinoida, svih njihovih funkcija i mogućnosti će još dugo da traje, jer se još uvek otkrivaju novi humani kanabinoidi, do sada ih je 9 otkriveno, kao što se mnogi iz cveta kanabisa istražuju. Samo jednom delu kanabinoida je otkrivena funkcija, znamo za funkcije oko dvadeset kanabinoida iz cveta, a postoje stotine i pretpostavlja se da skoro svi imaju svoje određeno i različito lekovito dejstvo, kao i terpeni i flavonoidi.

Do sada je objavljeno preko 150000 naučno-medicinskih radova i studija o kanabisu, Endokanabinoidnom sistemu i kanabinoidima, koje potvrđuju njihova mnogobrojna lekovita dejstva, daleko više nego za ma koji drugi farmako lek koji je u upotrebi! Najveći broj studija je bio na životinjama i u laboratorijskim uslovima, dok tek poslednjih godina imamo više kliničkih studija i na ljudima, iz razloga što je još uvek u velikom broju država istraživanje kanabisa na ljudima ZABRANJENO.

Dr. Robert Melamede o evoluciji: “Ako želimo da nastavimo da evoluiramo (i postojimo), moramo da pojačamo endokanabinoidnu aktivnost, moramo da koristimo više kanabisa.”

Znanje je moć. Pridruži se i nauči još: https://irka.org.rs/clanstvo/

11402426_10153380755918724_4032074096409149853_o_resize

Tekst: Miloš Simić

Tabela sa prikazom lekovitih dejstava kanabinoida iz cveta kanabisa:
Spektralna-PrednjaASpektralna-PrednjaB

More in Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Studije: AKUPUNKTURA DELUJE TAKO ŠTO AKTIVIRA ENDOKANABINOIDNI SISTEM!

FritzTheCatMarch 20, 2023

Kanabis u terapiji raka dojke, glioma, kože, debelog creva, glave, vrata i dr. studije iz Nemačke, SAD, Kanade, Izraela, Češke iz 2022/23

FritzTheCatFebruary 23, 2023

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

Studija: Zdravlje korisnika kanabisa je bolje od onih koji ne koriste!

FritzTheCatJanuary 28, 2022

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

FritzTheCatDecember 24, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

5 Razloga zašto kanabis na pojedince utiče različito

rundozucoApril 17, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Lečenje bolesti kostiju Kanabisom

BEZ KOSTI U GRLU: Kako kanabis moze da pobedi bolesti kostiju

rundozucoDecember 22, 2017

Izraelski istraživači pokušavaju da izleče autizam kanabisom

rundozucoNovember 18, 2017

Drugi (II) međunarodni seminar: ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 (Video play list)

rundozucoAugust 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Sorte Kanabisa: Podela po dejstvu i sastavu kanabinoida i terpena za medicinu

FritzTheCatNovember 5, 2016

Legalization of cannabis for medicinal purposes in Macedonia – II Symposium (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Dr. Lumír Hanuš – Zbog čega je Kanabis uspešan lek? (video)

rundozucoJuly 14, 2016

Zločin protiv Čovečnosti 2016 ( pismo Dr. Roberta Melameda )

rundozucoJuly 14, 2016

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Razumevanje kanabinoidnih receptora

rundozucoFebruary 14, 2016

Marihuana kao preventivni lek

rundozucoFebruary 3, 2016

Kanabinoidi i imuni sistem: Imuno – kanabinoidna modulacija

rundozucoFebruary 1, 2016

Naučnik – Dr. Rafael Mešulam i nauka o Kanabisu (dokumentarni film)

FritzTheCatOctober 10, 2015

‘ENTOURAGE EFFECT’ – cela biljka Marihuane je LEK!

FritzTheCatAugust 20, 2015

Kanabinoidni profil tetrahidrokanabivarina (THCv)

rundozucoAugust 6, 2015

Dr. Itan Ruso: Nedostatak endokanabinoida i medicinski kanabis

FritzTheCatJuly 9, 2015

Vodič za početnike o endokanabinoidnom sistemu

rundozucoJune 16, 2015

Demistifikacija kanabisa-medicinska upotreba-dr. Lumír Ondřej Hanuš-Ljubljana – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Vizuelni prikaz endokanabinoidnog sistema receptora i funkcija u telu čoveka

rundozucoJune 3, 2015

Dr. Melamede: genetska modulacija i kanabis na seminaru u Sloveniji 29.05.2015 – (Video)

rundozucoJune 3, 2015

Terpeni iz marihuane i njihova dejstva

rundozucoJune 3, 2015

Razumevanje medicinskog kanabisa i nastanak kanabinoida

rundozucoMarch 19, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2