Istorija konoplje

Ritualna upotreba kanabisa – treći dio

Antropološka i povijesna istraživanja otkrivaju kako različita uloga kanabisa u društvu ovisi o kulturnom, klimatskom, povijesnom i političkom kontekstu te kako na taj način ujedno nastaju i kulturološke razlike u upotrebi ove biljke.

Kultura igra veliku ulogu u prihvaćanju ili neprihvaćanju marihuane.

Jamajka

Tek sredinom 19. st., kada su indijski robovi bili prisiljeni od strane britanskih vlasti napustiti Indiju i preseliti se kao radnici na Jamajku, kanabis pronalazi svoj put do tamošnjeg stanovništva i postaje religijskim sakramentom. Pod upravom Velike Britanije, gotovo je cijeli otok pretvoren u veliku plantažu šećera za čije se potrebe uvozilo na tisuće robova. Idućih se 200 godina vlasnici plantaža oslanjaju na afričke robove. Indija se pokazala velikim potencijalom u opskrbljivanju Engleza robovima kao jeftinom radnom snagom. Prvi brod s Kinezima stigao je na Karibe 1837. godine, no zbog nekog nepoznatog razloga, Kinezi nisu bili prikladni za rad na plantaži. Prvi val migranata stigao je na Karibe, na Guyanu i zatim na Jamajku i Trinidad 1845. Brod Blundell Hunter stigao je 10. svibnja 1845. g. s prvim radnicima, koji su ugovorom bili obvezani raditi na plantažama određeno vrijeme prije nego što se mogu vratiti kući. Preko tih indijskih radnika, indijska religija i filozofija doprijele su do jamajkanskog stanovništva. Preko 90% imigranata bili su hinduističke vjere, dok je drugih 10% pripadalo islamu. Većina imigranata došla je iz sela i nije poznavala sadržaj Veda. Među radnicima na otok su došli i hinduistički svećenici, koji su preko noći iščitavali sveta pisma, a vikendima su održavali svečana vjerska slavlja na kojima su s vremenom počeli sudjelovati i Jamajčani. Ubrzo su se metode pušenja raširile i među crnačkom radnom snagom. Antropolozi su uočili kako je konzumiranje marihuane veoma uobičajeno i rasprostranjeno te da stanovnici Jamajke konoplju koriste u religijske i medicinske svrhe. Biljka konoplje cijeni se zbog efektivnog utjecaja na povećanje radne sposobnosti, pogotovo ako se radi o ručnom radu. Također, žene jednako puše konoplju kao i muškarci. Mnoge žene vjeruju kako je pušenje marihuane u trudnoći veoma štetno za plod. No također postoji broj žena koje smatraju kako im pušenje marihuane u trudnoći pomaže razviti sposobnosti za brigu o djetetu. Za neke, marihuana je rješenje problema koje trudnoća nosi sa sobom. Pušenjem marihuane trudnice povećavaju svoj apetit, lakše obavljaju dnevne dužnosti i lakše započinju san.

Rastafarijanci, članovi političko-religijskog pokreta na Jamajci započetog početkom 1930-ih, smatraju marihuanu religijskim sakramentom te i danas vjeruju kako im inhaliranje svete biljke pomaže pri percipiranju sebe kao crnaca bez ikakvih predrasuda uvjetovanih utjecajem kulture bijelaca. Rastafarijanci, članovi jamajkanskog mesijanskog pokreta, vjeruju da je jedini pravi Bog etiopski car Haile Selassie, a Etiopija obećana zemlja, Zion. Crni mesija pojavio se u fizičkom obliku, od krvi i mesa, kako bi spasio sve crnce potlačene od ruku bijelaca. Afriku smatraju spiritualnim domom svih crnih ljudi. Vjeruju kako su i Adam i Isus bili crnci, a marihuana biblijski korov mudrosti.

Postoji nekoliko verzija o nastanku rastafarijanstva. Jedna teorija smatra kako je rastafarijanizam nastao kao mješavina kršćanstva i judaizma, dok druga smatra kako je postojao utjecaj hinduizma na rastafarijanstvo. Hinduizam je bio prisutan na Jamajci gotovo cijelo jedno stoljeće prije dolaska budućeg cara Haile Selassiea na vlast. Iako najvjerojatnije na Jamajci nikada nije postojala veća populacija Saddhija, njihova je prisutnost potvrđena jednom slikom iz 1910. godine. Indijski Saddhi su lutajući prosjaci, koji ili žive u zajednicama ili se pak izoliraju od ostatka svijeta. Oni naravno uživaju čari konoplje, a poznati su i po kosi ispletenoj u dreadove. Ovakvo izdvajanje od sistema kasti, bilo da se radi o samotnjačkom životu ili životu u zajednici, te još povrh svega upotreba kanabisa i posebna frizura, znakovi su odstupanja od mainstream društva. Ove elemente pronalazimo i u rastafarijanaca. Njihov je cilj udaljiti se od Babilona, mainstream društva. Babilon najčešće referira na ropstvo. I u Jamajčana kosa složena u dreadove vrlo je česta. Za dreadlockse se smatralo kako potiču strah u Babilonu. U počecima rastafarijanstva, raste nisu nosili dreadove, no njihovo integriranje u svakodnevicu pobornika rastafarijanstva javilo se s potrebom odvajanja od društva, odvajanja od Babilona. Porijeklo dreadova i dalje je predmetom rasprave jer ga ne možemo sa sigurnošću dokazati. Rastafarijanci također znaju živjeti u zajednici. Neke zajednice nastale su iz solidarnosti društva prema pojedincu te kako bi se uspjelo zaštititi interese osobe. Pokušaji jamajkanske vlade vezane uz potiskivanje upotrebe kanabisa shvaćeni su kao daljnji pokušaj Babilona u tlačenju ljudi te su tako samo uzrokovali uzdizanje te biljke. Kako bi izbjegli pojedinačno hapšenje pojedinaca u posjedovanju konoplje, poticali su zajedničko korištenje.

Kao što je već naglašeno, konzumacija marihuane od velikog je značaja za rastafarijance. Za njih je kanabis ključ razumijevanja samih sebe, svemira i Boga. Stoga, rastafarijanci koriste marihuanu u mnogim ritualima. Osim što im pomaže u postizanju meditativnog stanja, a time i dubljeg razumijevanja istine, marihuana ih približava Bogu, kojeg zovu Jah. Inače, se za riječ Jah smatra kako ima biblijsko porijeklo, te da je to ime samo skraćena forma od Jehovah ili Jahve. No, treba ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost kako ime Jah može originalno proizlaziti iz hinduističkog termina Jai što znači pobjeda. Štovanje božanstava hinduisti rade putem puja, svečanih rituala ili molitva, što variraju u svojoj formi. Puja se često odnosi na oblik žrtvovanja. Žrtva se može prinijeti u obliku hrane, ili pak može uključivati žrtvovanje putem ritualnog pušenja marihuane. Za uzvrat, sudionici puje primaju milost božanstva. Nakon manje od jednog desetljeća pri stupanju u kontakt s marihuanom, ona zauzima mjesto koje zauzima već stoljećima u Indiji. Na marihuanu se gleda kao na prirodni produkt zemlje; kao dar Božji. I Rastafarijanci puše kanabis kako bi prinijeli žrtvu. Svako pušenje trave smatra se oblikom štovanja. Prije molitve rasta će skinuti sve što ima na glavi. Ovaj čin podsjeća na indijske mantre izgovarane prije pušenja chilluma.

Rane rastafarijanske molitve sadržavale su mnogo izraza hinduskog jezika (poput npr. termina ganja), a vjerojatno su se pjevale u indijskom stilu. Chillam se u krugu proslijeđuje osobi na lijevoj strani (isto kao i na Jamajci).
Smatra se da je i prehrana Indijaca utjecala na Jamajkance koji su usvojili vegetarijanstvo pod hinduističkim utjecajem. Iako nisu svi rastafarijanci vegetarijanci, dio njih drži se stroge dijete u prehrani. I-tal hrana potpuno je prirodna, a uključuje svježe voće i povrće. Mnogi rastafarijanci neće piti alkohol niti kavu i neće jesti svinjetinu te soliti hranu. Isto tako i većina Indijaca teži vegetarijanstvu. Većina saddhija suzdržava se od jedenja mesa, ribe i jaja.

Pretpostavlja se da Jamajkanci nisu gledali na Indijce kao prijetnju svome društvu. Indijci se nisu previše pokušavali prilagoditi Jamajkancima. Zbog toga su se pomalo indijski kulturološki elementi (poput hrane i odjeće) utkali u jamajkansko društvo. Smatramo da je najvažnije što su preuzeli od Indijaca poimanje emocije ljubavi. Hinduistički pojam ljubavi razlikuje se od onog kakvim ga percipiraju pripadnici zapadnjačke kulture. No, treba primijetiti kako elemente marihuane, dreadova, ljubavi i zajednice pronalazimo i u afričkim plemenima.

Južna Amerika

Na području Brazila postoji crkva Santo Daime – crkva koja propagira ljubav, istinu, sklad i pravdu. Daime referira na ayahuascu, napitak posebnog djelovanja o kojem će biti više govora kasnije. U vrijeme 1990-ih ova se spiritualna praksa širi po cijelom svijetu. Pjesme Santo Daime spiritualne prakse hvale božanska načela. Smrt majstora Irineua 1971. godine rezultirala je diverzifikacijom unutar zajednice Santo Daime. U tom pogledu, najznačajnije je bilo djelovanje Sebastiao Mota de Mela, znanog i kao otac Sebastiao. Otac Sebastiao vjerovao je kako je marihuana (Santa Maria ili u doslovnom prijevodu Sveta Marija) biljka – učiteljica života, s čim se drugi nisu slagali. U svojim učenjima, otac Sebastiao, marihuanu koristi u ceremonijama, no u zadnjih je nekoliko godina konzumacija konoplje zabranjena u crkvi. Santa Maria odgovara ženskoj spiritualnoj snazi Djevice Marije i protuteža je muškoj spiritualnoj sili Daime, koja odgovara Bogu Ocu.

Starija Sjeverna Amerika

Pojedini teoretičari smatraju kako je kanabis vjerojatno postojao u Sjevernoj Americi puno prije nego što su ju naselili Europljani, dok drugi smatraju da su ga prekooceanskim migracijama proširili europski i afrički doseljenici. Oni su ga uzgajali za proizvodnju užadi i papira, a crno stanovništvo iz Afrike ga je, pretvoreno u roblje, nastavilo koristiti u medicinske i ritualne svrhe. Što se tiče ritualne svrhe, neki smatraju kako nema dovoljno dokaza kako bi se poduprla ta tvrdnja.

Moderna Sjeverna Amerika

THC ministarstvo, koje smatra kanabis sakramentom, osnovao je Roger Christie na Havajima. Kanabis, kao originalni sakrament židova, kršćana, muslimana, hinduista, budista, rastafarijanaca i mnogih drugih, ispunjava proročanstvo hranjenja svih naših gladi. Pobornici THC ministarstva smatraju kako je kultivacija i uživanje sakramenta kanabisa temeljno ljudsko pravo dano od Boga i zaštićeno ustavom. Za kanabis se vjeruje kako pomaže razvoju duše na njezinom spiritualnom putu. Pojedinac se ujedinjuje s unutarnjim ja i formira duhovnu vezu sa svemirom. Dijeljenje sakramenta pridonosi formiranju prisne veze s drugima, praksa koja vodi otkrivanju i formiranju duhovnog puta pojedinca. Uzgoj marihuane potiče stvaranje mira jer smatraju kako se pri njezinom njegovanju ulijeva poštovanje, strpljenje, tišina, mir, meditacija, spiritualna svjesnost, prosvjetljenje i spoznaja životne energije. Dakle, uzgoj marihuane ima terapeutski učinak i razvija kolektivnu ljudsku duhovnost. Branje i konzumacija kanabisa utječu na razvoj postojeće mašte i duhovne receptivnosti. Kanabis također služi čovječanstvu kao učinkovit lijek.

U Crkvi Svemira (Church of the Universe), koju je 1969. osnovao Walter Tucker u Ontariu, Kanada, kanabisu je također pripisana sakramentalna uloga. Vjernike se potiče da puše marihuanu i koriste druge njezine proizvode. Ova crkva promiče golotinju, pozivajući se na nju kao prvotno stanje čovjeka u smislu prikaza ljudske iskrenosti. Mnoge Crkve Svemira ne prakticiraju više golotinju. No, ipak, članovima je naloženo da pokrivaju svoje glave na službenim prigodama ili u interakciji s vladom. I članovi Hrama 420 (Temple 420) smatraju kanabis sakramentom (jer se spominje i u Starom i Novom zavjetu), danim od Boga te slijede 10 Božjih zapovijedi. Vjeruju kako biljka kanabisa pruža utočište ljudima od grijeha i kako je ona potrebna za ozdravljenje svih nacija. Zanimljivo je kako članovi ove sekte ne koriste uobičajenu pisanu riječ za ime Boga (God). Oni ime Boga pišu G-d, jer ne žele spominjati Njegovo ime u kontekstima u kojima ono može biti diskreditirano ili izbrisano (npr. na računalu). Pišući ime Boga kao G-d smatraju da mu na taj način iskazuju poštovanje.

Godine 1991. u Arizoni, SAD, osnovana je još jedna crkva u nizu onih koje promiču sakralnu upotrebu kanabisa. Danuel i Mary Quaintance osnovali su Crkvu Spoznaje (the Church of Cognizance). Hramovi ove crkve smješteni su u domovima članova koji vjeruju kako pravilna upotreba kanabisa pomaže čovjeku. Smatraju kako se u kanabisu nalazi sve potrebno za vođenje ugodnog, zdravog i produktivnog života. Marihuanu smatraju drevnom učiteljicom mudrosti, suosjećanja, koji nadilazi ljudski ego i koja gradi put k carstvu blaženstva. U marihuani su utjelovljena tri elementa: ona je učiteljica, zaštitnica i opskrbljivač čovječanstva.

Poveznica sa svakodnevnicom

Tradicionalni oblici upotrebe marihuane održali su se i do danas. Na taj način podsjećamo se na mnogobrojnost obrazaca ili značenja i njihova ponovnog prihvaćanja i šireg etabliranja u suvremenim uvjetima (Usp; Dubreta 2005, str. 7).
„Joint koji kruži simbolički predstavlja isto ono što je navedeno u brojnim interpretacijama njegova kruženja koje su govorile kako o „navođenju na drogu“ tako i o simbolu „sjedinjenja“, „bliskosti“, „dijeljenja zajedničkog dobra“ i sl.“ (Goode 1970, prema Dubreta 2005, str. 299)
Struktura kruga netaknuta je još od iscjeliteljskih ceremonija. U centru kruga i danas se koji put zna naći vatra, no iako ta vatra nedostaje, simbolika goruće smjese marihuane i duhana je jasna. Preferira se ambijent s malo rasvjete, a često se sluša i glazba. Nerijetko se radi o glazbi koja u svojem sastavu ima bubnjeve – npr. moderna dub muzika sadrži zvukove djembea, afričkog instrumenta, kao bitnu komponentu. Ritmičko udaranje djembea i danas igra veliku ulogu u spiritualnom životu stanovnika Afrike. Na taj način razvija se i duhovnost, a osoba se može lakše povezati s drugima u svojoj okolini. Ponekad se radi o ritualu ceremonijalnog karaktera gdje je nezaobilazna komponenta sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima – plesu i meditaciji.

Dok medicina 21. stoljeća preporuča upotrebu umjetno proizvedenih lijekova, koji sadrže mnoge spojeve štetne po čovjekovo zdravlje, upotreba kanabisa u zapadnjačkoj kulturi (bilo da se radi o medicinskoj ili spiritualnoj upotrebi) zakonom se zabranjuje. Ističu se negativni aspekti djelovanja ove droge, koji zapravo i nisu negativni, nego se radi o pojedinčevoj nesposobnosti da ih iskoristi. Korisni aspekti marihuane, poput poticanja kreativnosti i otvaranja ljudskog uma, razrješavanja od predrasuda te uviđanja i osjećanja ljudi u našoj okolini, u našem društvu, nažalost bivaju zanemareni.

Izvori

1. Dubreta, Nikša. (2005) „Društvo i odnos prema drogama: Sociokulturni kontekst upotrebe kanabisa“, Hrvatska Sveučilišna naklada, Pučko otvoreno učilište (Zagreb),
2. Parker, R. C. and Lux. (2008) „Psychoactive Plants in Tantric Buddhism – Cannabis and Datura Use in Indo-Tibetan Esoteric Buddhism“,
3. Plečko, Drago. (1997) „Droge-bič novog doba“, K-2 (Samobor),
4. Spicer, Leah. (2002) „Historical and Cultural Uses of Cannabis and the Canadian „Marijuana Clash“. Prepared For The Senate Special Committee On Illegal Drugs.“ (Library of Parliament),
5. http://digital.nls.uk/dcn6/7443/74435762.6.pdf,
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Cognizance,
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Universe,
8.http://en.wikipedia.org/wiki/THC_Ministry“>http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_spiritual_use_of_cannabis,
http://en.wikipedia.org/wiki/THC_Ministry“>9.http://en.wikipedia.org/wiki/THC_Ministry,
10. https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/28443/Vincent_Bur?sequence=1,
11. http://swilhite.weebly.com/history-of-psychoactive-drug-use.html,
12. http://www.marijuana.nl/?loc=religion,
13. http://www.temple420.org/,
14. http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/110866/Nemoguca-misija-uzgoj-konoplje-u-Hrvatskoj.html#.UQZwsfL8mSo.

 

Tekst:   Mirna Petak

Izvor: http://www.reggae.hr/ganja/item/993-ritualna-upotreba-kanabisa-treci-dio

Istorija konoplje

More in Istorija konoplje

Ko se plaši biljke još? Geniji ne, njima Trava pomaže

FritzTheCatSeptember 17, 2019

Kako je Kanabis postao zabranjen i zašto?

rundozucoOctober 13, 2016

Kanabis kroz milenijume kod Srba, Slovena i na Balkanu. I šta su Vinčanci pušili u ovim svojim lulicama?

rundozucoJuly 10, 2016

Kanabis je uvek bio LEK – Srpska farmakopeja

rundozucoApril 11, 2016

Religijska upotreba konoplje

rundozucoFebruary 15, 2016

Kanabis kroz istoriju kao lek i duhovna hrana

rundozucoFebruary 8, 2016

Ritualna upotreba kanabisa – drugi dio

rundozucoAugust 2, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – prvi dio

rundozucoAugust 2, 2015

Potpuna legalizacija kanabisa 2/2

rundozucoJuly 2, 2015

Potpuna legalizacija kanabisa 1/2

rundozucoJuly 1, 2015

Fiorello Laguardia o prohibiciji marihuane

rundozucoMarch 18, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2