Industrijska konoplja

SADI SAM: Javna rasprava o Zakonu o medicinskoj upotrebi Kanabisa (Marihuane, konoplje)

O predlogu i potrebi hitnog donošenja novog Zakona o medicinskoj primeni kanabisa u Srbiji:

Pošto zakonodavci i Skupština ne pokreću javnu raspravu, a predlog zakona, pod zakonskih akata i izmena sadašnjeg postoji i čeka, smatramo kao našu obavezu prema stotinama hiljada obolelih u Srbiji od teških i hroničnih bolesti kojima ova dragocena biljka može da pomogne i da ih leči da je pokrenemo preko društvenih mreža imedija i molimo ih da se uključe u raspravu i  da nam pomognu zarad dobrobiti svih.
Zato počinjemo javno da govorimo o predlogu novog Zakona koji smo čitali, kao i o našim korisnim predlozima i mogućim boljim rešenjima. Uključite se.

U medijima se odavno govori i prikazuju svedočenja obolelih iz Srbije koji se leče kanabisom i njegovim ekstraktima, među kojima ima dosta roditelja i dece, koji su prinuđeni da ga nabavljaju na crno, neproverenog kvaliteta i po raznim cenama. Često se ulje od cvetova nabavlja u inostranstvu, što povećava troškove i odvlači devize iz Srbije. Za sve to vreme oboleli, članovi porodice i prijatelji koji im pomažu se osećaju kao kriminalci i preti im hapšenje i zatvor, samo zato što se leče onim što im pomaže. Sam stres oko nabavke i straha vrlo otežava lečenje, jačajući bolest.

Trenutno se u Srbiji hiljade ljudi leče kanabisom i njegovim ekstraktima, a više stotina, među kojima ima dosta dece, od najtežih oblika kancera, na žalost najčešće onda kad medicina digne ruke od njih.
Po poslednjoj zvaničnoj statistici iz 2010 u Srbiji umre preko 21000 obolelih od kancera godišnje, uglavnom mladih, dok preko 33000 oboli od raznih vidova karcinoma.

A to ne mora biti tako! Naprotiv Srbija poseduje sve uslove i finansijske mogućnosti bez ulaganja sa strane da sama proizvodi najkvalitetniji medicinski kanabis, kao i njegove ekstrakte. Uštede u zdravstvu bi bile ogromne, razvila bi se domaća proizvodnja i sve ostale industrije vezane za uzgoj i preradu kanabisa. Banjska lečilišta kao i cele regije bi bile obnovljene, uz proizvodnju organske hrane, sa novim eko tehnologijama i industrijama.

Dokazi iz zemalja koje su krenule u širu legalizaciju i korišćenje svih prednosti kanabisa nam to pokazuju. Obimne studije tokom 20 poslednjih godina nas uveravaju da nema negativnih posledica ni po mlade, naprotiv criminal, nasilje, saobraćajne nesreće, kao I broj zavisnika od droga i alkohola je u znatnom padu.

Naučno medicinski dokazi, kao i zakoni o medicinskoj upotrebi kanabisa u 12 najrazvijenijih država u Evropi, 27 SAD, Kanadi, Izraelu i 5-6 u centralnoj i južnoj Americi, pokazuju da Srbija znatno kasni u shvatanju primeni kanabisa kao leka, dok istovremeno zvanično već drugu godinu imamo najgore zdravstvene usluge i zaštitu u Evropi.

Screen-Shot-2013-11-05-at-10.48.43-AM-750x396

O svemu ovome detaljno kasnije i u sledećim tekstovima, a hajde sad da se vratimo na sam predlog novog Zakona i bitne detalje (Predlog koji je u Ministarstvu zdravlja je zakačen na dnu teksta i možete ga skinuti i pogledati):

1 – Predviđene su dozvole za sadnju za manje i veće uzgajivače i njihov broj ne bi bio ograničen ničim osim potrebama. Uslovi će biti strogi i država će ih prepisati i kontrolisati preko Agencije za konoplju ili nekog drugog tela.
2 – Predviđena je proizvodnja u medicinske svrhe, kao i klinička i naučna istraživanja ( postoji i u sadašnjem ZPKS čl 12, ali ne postoje uredbe i krivični zakon nije promenjen). Otkup, prerada i proizvodnja ulja od cvetova je obaveza (i monopol) države, kao i dalja distribucija do obolelih, klinika, apoteka, kao i prodaja.
3 – Industrijska konoplja treba da bude oslobođena svih zakonskih stega i njen razvoj će ići paralelno sa razvojem medicinske upotrebe. Predviđeno je brisanje ‘dozvoljenog % THC’, što bi našu privredu vinulo u red država za najveća ulaganja u eko industrije.

IRKA: Treba podsetiti da Srbija poseduje skoro 2 miliona Ha neobrađenih poljoprivrednih površina, a da konoplja raste na svakom zemljištu obogaćujući ga, a zahteva samo vodu. Propisi su trenutno strogi a seme je skoro nemoguće nabaviti.

Ukratko iako Zakon propisuje dosta kontrole, predviđeno je postojanje tela, agencije u kojoj bi učestvovali i predstavnici obolelih udruženja građana, tako i ministarstava i zaiteresovanih industrija. Zakon je zato pisan dosta ’široko’ da se ne bi morao menjati dok su podzakonska akta i urednbe ono što bi Agencija prepisivala i podnosila Vladi na usvajanje, bez nepotrebnioh rasprava i odloganja za primene novih potrebnih uredbi. Tako da je zapravo dosta fleksibilan za sva poboljšanja zarad obolelih.

BITNE UREDBE I PODZAKONSKA AKTA:
Uz ovaj zakon moraće da se menjaju i zakonkse odredbe, posebno krivičnog zakona i predviđena je ‘dekriminalizacija’ korišćenja i posedovanja Kanabisa van lekarski dozvoljene medicinske upotrebe.

IRKA: Koliko znamo i sve te promene zakona su napisane i čekaju primenu, a mi smatramo da bi one morale da se momentalno sprovedu. To je najbezbolnije i rešenje koje će skinuti veliki pritisak krivične kazne sa porodica koje nabavljaju sebi lek, takođe značilo bi veliku uštedu istražnih i sudskih troškova.

Jedna od bitnih uredbi novog zakona, osim kanabisa i ulja od cvetova na recept, treba da bude mogućnost za sve obolele da kupe i sade licencirano seme proverenog kvaliteta.
Najmanje koliko je predviđeno da bude sađeno u jednom ciklusu lečenja je 12 biljaka. To da bolje pojasnimo, ne znači 12 biljaka u istom trenutku, nego u cikličlnim periodima sadnje po 2 u razmaku od 10-ak dana, kako bi bolesna osoba mogla stalno da ima dovoljnu dozu leka. Trajenje jednog ciklusa uzgoja tj. Berbe kanabisa za lečenje je oko 3 meseca.
Krajem ciklusa lekar treba da odredi dalji nastavak lečenja i sadnje. Za hronična obolenja treba da bude vrsta stalne dozvole i to su detalji koje će prema potrebama obolelih utvrđivati agencija, sekretarijat ili drugo telo koje se bude formiralo novim Zakonom.

Postojaće obavezni mini kursevi sadnje, za sve koji se odluče za taj vid obezbeđivanja leka za sebe. Time država ujedno prodajući provereno licencirano seme, ujedno sa sebe skida odgovornost za sadnju i kvalitet proizvoda.

Predviđeno je postojanje licenciranih ne-profitnih ‘humanitarnih uzgajivača’ koji će moći da sade i proizvode za obolele osobe, koje ne mogu da same sade a žele. Jer svi mi jedemo i paradjiz i krompir, i ostalo povrće, ali ne gajimo svi.

Socijalni-klubovi.-2

IRKA, predlozi i komentari:
Da bi se izbegle zloupotrebe leka i obolelih, neophodno je da država kontroliše kvalitet proizvodnje i prerade kanabisa svih koji će dobiti licence za proizvodnju, kao i da to bude svuda u svim krajevima dostupno i transparentno dodeljeno na konkursu sa jasnim uslovima.
Time se osim u maloj poljoprivredi, takođe otvara mogućnost za veliki broj novih radnih mesta, kako lekara, farmaceuta, tehnologa I ostalih. Takođe se obezbeđuje razvoj lokalnih banjskih centara i snabdevanje stalnim proverenim kvalitetom kanabisa i ekstrakta cvetova, a time i lokalni razvoj turistizma, posebno medicinsko-banjskog kao i poljoprivrede.

Naši dodatni predlozi su da svi koji sami budu uzgajali za medicinske potrebe, treba da imaju mogućniost pravljenja ulja od cvetova pod kontrolisanim tehnološkim uslovima I da to treba da se radi preko lokalnih socijalnih kanabis klubova. Time bi se dodatno uposlili mladi tehnolozi po svim mestima Srbije.

U vezi sa neophodnom ‘dekriminalizacijom’ koja mora da prati donošenje Zakona o medicinskoj primeni kanabisa, predlažemo da zarad smanjenja troškova, radnog vremena i papirologije lokalnih policijskih i pravosudnih organa, oni koji sami sade bez dozvole sa svoje korišćenje plaćaju paušalnu mesečnu kaznu. Time bi uštedeli veliki broj radnih sati, besmislene procese, dok bi lokalne opštine dobile značajan dodatni prihod.

Dekriminalizacija je posebno bitna jer su naši zatvori najvećim delom popunjeni mladim ljudima zbog posedovanja I korišćenja malih količina kanabisa, čime su trajno onemogućeni da na normalan način nastave svoje školovanje, dok nemaju nikakvu mogućnost zapošljavanja osim na crno, jer osuda ostaje u vašem radnom dosijeu I prijavi. Okrenuti ovim mogućnostima najveći broj njih postaju regruti mafije i se okreću se kriminalu. Uz desetine hiljada kažnjenih tu su i njihove porodice čiji životi su takođe uništeni.

Takođe povodom predloga kontrolisane sadnje i licenciranog semena za sadnju, koji će moći po predlogu da se nabavlja samo od države (zvaničnih distributera), smatramo da su model i rezultati u Izraelu i Španiji gde postoji jako puno malih uzgajivača, najbolji i omogućavaju najbokvalitetniji razvoj medicinskih sorti uz uvoz semena iz svih delova sveta, što obolelima pruža daleko veći izbor.

Oslobađanje konoplje i korist od prirode:
Naše mišljenje i stav zasnovan na realnim istraživanjima i naučnim dokazima o višestrukoj koristi po zdravlje i ekonomiju, je da kanabis (konoplju) treba potpuno osloboditi svih zakonskih stega, a sve poslove vezane za njeno korišćenje oporezovati kao i sve ostalo. Ovo je jedina biljka koja je ikada bila potpuno zabranjena na nivou UN od 1961. zarad različitih interesa i vreme je da je vratimo u potpunu upotrebu kao najkorisniju biljku na planeti za hiljade namena i proizvoda. Vreme je da je slobodno proizvodimo kao i naši preci, po čemu je Srbija bila naširoko poznata.

Najbolje moguće rešenje:
Ukinuti krivični zakon o korišćenju, uzoju i trgovini kanabisom i naravno ukinuti besmisleni mikroskopski dozvoljen procenat THC-a od 0,3% , što je zapravo zabrana prirode i sprečavanje sadnje za sve industrijske i prehrambene namene poljoprivrednicima. Rešenje je oslobađanje najkorisnije biljke na planeti, bez zakonskog uslovljavanja
.
Međutim za proizvodnju leka koji će se prodavati ili izdavati na recept, svakako je potreban zakon o stogoj kontroli organske proizvodnje kanabisa i provere kvaliteta ulja od cvetova. Mislimo da se oko toga većina slaže, jer to je u cilju zaštite pacijenata i samih lekara. Ko želi sam da sadi niko ne bi smeo da ga ometa, a činjeniica je međutim da većina bolesnih to neće moći. Zato su neophodni humanitarni uzgajivači za bolesne, i socijalni kanabis klubovi, npr. po ugledu na Španiju, jer u njima bolesnima besplatno prave ulje, zapošljavajući i tehnologe.

Pozitivan efekat za bolesne, kompletno zdravstvo, građane, poljoprivredu, ekonomiju i finansiju države bi bio neprocenjiv.

Shvatamo da to trenutno mnogima osim građanima Srbije i ekonomiji države ne odgovara, ali ćemo se za ovo zalagati dok god se ne desi potpuno oslobađanje ove čudesne biljke.

Udruženje obolelih i građana ‘Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa’ – IRKA

Predlog izmena Zakona o Kontrolisanim psihoaktivnim supstancama i ‘Agenciji za konoplju i mak’, koji je dr Savić u ime bolesnih predao Ministarstvu zdravlja u februaru 2015 i o kome se do sad nije raspravljalo, bar ne javno:
ZAKON O PKS Agencija za konoplju i mak

Pišite nam: irka@irka.org.rs

View Comments (9)

9 Komentara

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Industrijska konoplja

Studija: Konoplja je najisplativiji zasad za biogorivo i eko industrije!

FritzTheCatMarch 14, 2022

Put do zdravije planete – Kako nam konoplja može pomoći u borbi protiv klimatskih promena

FritzTheCatDecember 27, 2021

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Industrijska Konoplja

Konoplja daje upotrebljivo biodizel gorivo pokazuju rezultati nove studije

rundozucoDecember 19, 2017

Tribina u Somboru održana 30.05.2017. (foto)

rundozucoJune 7, 2017

Studija: Kanabis kao vrhunski eko izvor za proizvodnju energije – biodizela, biogasa i čvrstih goriva!

FritzTheCatOctober 30, 2016

Proizvodnja Konoplje ima perspektivu

rundozucoJune 23, 2016
Seme Konoplje

Prednosti upotrebe celog semena Konoplje

rundozucoJune 10, 2016

Industrijska konoplja

rundozucoApril 13, 2016

IZBORI 2016: Legalizacija KANABISA – PRAVO na izbor i LEK! (video)

FritzTheCatApril 1, 2016

Konobeton i konoopeke, eko materijal budućnosti!

FritzTheCatMarch 20, 2016

Priprema CBD ulja od cvetova industrijske konoplje

rundozucoFebruary 15, 2016

Benefiti semena industrijske Konoplje po naše zdravlje

rundozucoJanuary 20, 2016

Mr. ph. Vanja Mileusnić: Kanabis u medicini i prevenciji EXPO MEDIC 2015 (video)

FritzTheCatOctober 25, 2015

Porast ekološke gradnje u Južnoj Africi

rundozucoAugust 8, 2015

Kuća napravljena od konoplje

rundozucoAugust 7, 2015

Ljudi koji žive u kućama od trave: hempkrit je ultimativni građevinski materijal

rundozucoJuly 16, 2015

Avion od konoplje koji će koristiti biogorivo proizvedeno od konoplje biće realnost za godinu dana

rundozucoJuly 16, 2015

Građevisnki materijali od konoplje

rundozucoJuly 16, 2015

Tkanja i odeća od konoplje

rundozucoJuly 16, 2015

Baterije od konoplje bi mogle zauvek da promene način skladištenja energije

rundozucoJuly 16, 2015

KANABIS – Propuštena je najveća šansa za razvoj Srbije

FritzTheCatJuly 1, 2015

Kako industrijska konoplja može da promeni našu budućnost

rundozucoJuly 1, 2015

Plastika od konoplje i kako može promeniti svet

rundozucoApril 1, 2015

Novo istraživanje: dodavanje semena konoplje ishrani, može da pomogne u prevenciji i lečenju visokog krvnog pritiska

rundozucoDecember 24, 2014

Konoplja popravlja oštećenu DNK

BuxnaAugust 31, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2