Hapšenja obolelih

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

URADILI SU TO. Danas 11. decembra 2021., u subotu na neradni dan, bez naloga da se javi na izdržavanje kazne, a što je zakonska obaveza (Zakon o izvršenju krivičnih sankcija), policija je došla na vrata i odvela Dragoljuba Mrđića u Zabelu.

ZAŠTO ovako suprotno zakonu uz korišćenje prisile otimate hronično bolesnog čoveka starijeg od 60 godina, koji je čekao poziv kako bi mirno sam otišao u zatvor? Mrđa nije Velja Belivuk, nikad se nije bavio kriminalom i za svih pet godina trajanja PROCESA nikad nije izbegavao poziv. Prisilno odvođenje umesto ličnog oslaska može da utiče na usovni otpust i onaj u Drugom opštinskom sudu koji je izdao naređenje je to znao!

Zahtevamo objašnjenje od Ministarstva pravosuđa zašto se u slučajevima bolesnih ljudi koji se leče kanabisom na razne načine, nekad drastično krše prava osumnjičenih i osuđenih? Jer ovo sada nije izuzetak već je postalo pravilo.

Pitanja za sve u Srbiji koji se bave ljudskim pravima i takozvanom “vladavinom prava”:
Kako se došlo do toga da teško bolesni koji spas nalaze u kanabisu (a koji je u mnogim naprednim državama sveta već decenijama zvanično lek), ako sade ili poseduju svoj lek budu tretirani i osuđeni kao da su ubice ili najveći bosovi mafije?
Kako to da se u procesima utvrdi da nisu prodavali niti omogućavali drugima korišćenje već su koristili sebi za lečenje, ipak budu osuđeni na više od tri godine zatvora. Kao Dragoljub Mrđić od sudije Bojana Mišića, pa onda tako nerazumnu drakonsku presudu potvrde bez pardona i apelacioni, pa zatim kasacioni?
Iako se veštačenje radi neakreditovanom metodom, u nereferentnoj laboratoriji MUP-a, sudija po definiciji odbije zahtev za novu nezavisnu analizu pronađene supstance?
Iako odbrana dovede iskusnijeg veštaka koji je upoznat sa kanabisom, ima dugogodišnja iskustva u analizama i koji stručno ospori veštačenje tužilaštva?

Iako NE POSTOJI PREDMET DELA, tj zaplenjeni kanabis, a što su odbrana i sam sudija zahtevali od tužilaštva da se pokaže i ponovo veštači, pa sudija (Mišić) naprasno odustane od zahteva posle tri godine zahteva da se osporeni predmet dela pokaže?! Nestao kao u mnogo slučajeva pre završetka procesa? Nema sankcija za tužilaštvo koje se tri godine oglušava o jasne zahteve sudije, ali ima za tuženog..?
Kako smo došli do ovog trenutka potpunog urušavanja svakog smisla pravosuđa? Kako smo kao društvo i pojedinci, gde prvenstveno mislimo na sudije, toliko odstupili od samog smisla prava, pravde i pravosuđa? I zašto, jer to je možda ključno pitanje?

Presudom Dragoljubu Mrđiću je obesmišljeno čitavo pravosuđe i sam smisao kažnjavanja. Smrtna kazna u Srbiji postoji! Tri godine i dva meseca zatvora zbog dve biljke, su za bolesnog čoveka bez leka – smrtna presuda!

DOKAZ: 3 godine i 2 meseca zatvora za bolesnog Mrđića, pošto je sam sudija Bojan Mišić utvrdio da je kanabis koristio za lečenje, pa to potvrde sjajni borci protiv kriminala iz apelacionog pa onda i kasacionog suda. A zašto ovako… nikom od pravnika koji su videli predmet nije jasno?

Kako to da država i pravosuđe već godinu dana ne izvršavaju svoju zakonsku obavezu usaglašavanja domaće liste (spiska) za PKS (psihoaktivne kontrolisane supstance) sa obavezujućom listom UN (član 8. Zakona o PKS)?? Zašto je ovo izuzetno bitno u procesima protiv korisnika Kanabisa? Zato što je kanabis 2. decembra 2020. uklonjen sa UN liste NARKOTIKA, tj teško opasnih supstanci po zdravlje i život, i ostavljen u listi kontrolisanih lekova, a sam krivični zakon (čl. 246/247) se odnosi upravo na supstance opasne po zdravlje ljudi, a što kanabis više neće biti onda kada lista Ministarstva zdravlja bude usklađena sa listom UN! Ovako su prava bolesnih drastično zgažena od samog Minsitarstva zdravlja koje predugo ne reaguje i ne izvršava svoju zakonsku obavezu, dok samo Ministarstvo pravde vrti palčeve, zvižduće i gleda u plafon, dok se prava građana krše. Zaista “slepa Pravda”.

Zanimljivo je da se upravo u ovom “vakum periodu” neusaglašavanja lista, ubrzano desio veliki broj drakonskih presuda bolesnima i korisnicima koji nisu imali delo prodaje? Najčešće se radilo o posedovanju male količine ili uzgoju kanabisa za potreba lečenja.

Danas je u stanu Mrđića ostala Dragoljubova teško bolesna žena, u potpunosti nesposobna da se stara o sebi, nesposobna da izađe u prodavnicu sama… Tamnica za Dragoljuba znači skoro sigurnu smrt za nju. Bez Mrđine pomoći je ostao i njegov brat blizanac, čija je epilepsija u dosta težem obliku jer je kasnije od Dragoljuba počeo da koristi Kanabis. Takođe treba naglasiti da Dragoljub koji je bolsetan od epilepsije od mladosti, već 20 godina nije imao epi napade od dana kada koristi Kanabis! U zatvoru će biti tri godine i dva meseca bez jedinog leka koji mu je održavao zdravlje, biće na prinudnim lekovima koji mu nisu pomagali.

Da se razumemo, NIKO NE TREBA NIKAD DA ODGOVARA ZBOG KANABISA, pa ni veliki uzgajivači. Kanabis je lek, važan nutritiv i najvažnija biljka za eko industrije 21. veka. Ali zakon je trenutno takav kakav je, pa kako to da je svima normalno da neko sa kilogramom kanabisa dobije godinu dana nanogice ili samo uslov, čega im dosta u presudama, ili kao pevač Rasta dobije godinu nanogice za finalnih oko 550 grama (krenulo se sa oko 900), dok Mrđa za 80gr od dve biljke robija 3 godine i dva meseca, Stanislav Zorić samohrani otac za 37 grama odrobijao je 3 godine, Mihalj za 4 biljke bez cvetanja u saksiji robija 3 godine (pao je listić pored i to se računa kao “stavljanje u promet, a ne “uzgoj” i drugačije kažnjava, što je posebna zloupotreba zakona u preporučenoj proceduri posebno za kanabis, Miloš Matejić otac 5 maloletne dece za pokušaj sadnje robija 3 godine zatvora, uz hiljade drugih sličnih slučajeva zatvora za minimalne količine kanabisa i uzgoj?

Da li je tačno da ovim presudama nevinim ljudima, posebno onima koji sami sebi sade, i posebno samom pravosudnom “praksom” za kanabis, deo sistema zapravo štiti monopol mafije, njen uzgoj i trgovinu kanabisom, kao i povlašćene zaštićene dilere, ili to samo tako izgleda na osnovu činjenica i suprotstavljenih presuda? Ovo se naziva “vladavina prava”…????
Treba podsetiti da se srpsko pravosuđe više ne zasniva na “mišljenju sudije o namerama”, već isključivo na dokazima i da postoji presuda apelacionog suda u Nišu upravo za delo posedovanja slične količine kao i kod Mrđića, gde je ukinuta presuda, jer se zasnivala na mišljenju sudije a gde je pokazano da je muž kanabis nabavio zbog lečenja svoje supruge.

I uz sve ovo postoji nešto daleko strašnije. Nikog nije briga, ni medije, ni pravnike, ni političare ni sve dušebrižnike društva, ni desetine ngo koje se bore “za ljudska prava”, ni lažnu inteligenciju, ni stotine hiljada korisnika koji se samo nadaju da neće baš i njih… Postali smo odvratno licemerno društvo bez trunke brige jednih za druge, bez empatije, bez humanosti i osećaja za patnju “onih drugih”

Jer Srbija nije humano društvo i u Srbiji ne postoji stvarna briga za bolesne. Vi ste za sve NEVIDLJIVI! U Srbiji postoji jedino briga za interese velike farmacije i mafije. I zato joj je prohibicijom omogućen monopol i basnoslovna ilegalna zarada od Kanabisa koja na dnevnom nivou iznosi više miliona evra i koja generiše široku korupciju. Ako to i nije bilo pre, danas jeste.

Upravo kažnjavanje teško bolesnih i nevinih korisnika i sama zabrana lečenja biljkom je ono što kao PRVO mora da se promeni, ako želimo da kao narod, društvo i država izađemo iz mraka primitivizma i varvarstva srednjovekovnih kazni za bolesne i one koji drugačije misle. Ni jedna mlada osoba koja drži do sebe neće želeti niti ostati u jednom ovakvom represivnom sistemu koje gazi bolesne i ljudska prava i zabranjuje lek, zarad dobrobiti mafije i onih koji je štite i u kojem će da ti unište život i budućnost ako ti nađu džoint ili gram trave. I ne treba im zameriti zbog toga što odlaze ako mogu, odlaze oni najsposobniji, najvredniji za našu državu, za budućnost svih. To je nenadoknadivo.

Iz presude Mrđiću, vidimo šokantno neznanje i izmišljanje veštaka iz NKTC laboratorije (MUP), iste one koja veštači nalaze koje mup prikupi. Veštačenje odbrane je pobilo reči veštaka tužilaštva i osporilo sam metod analize kao NEPRECIZAN I NEAKREDITOVAN, ali su sudija Mišić kao i svi ostale sudije u procesu ostale neme

Da li su i zašto baš oni koji sami sebi uzgajaju Kanabis najveći neprijatelji države? Uzgoj kanabisa je danas izgleda najveći kriminal u Srbiji, a razlog izgleda može da bude samo jedan – zaštita interesa i finansija Mafije?

Primeri apsurda sudskih procesa za kanabis u srpskim sudnicama. Svi su osuđeni uz dokaze koji nigde u pravosuđu ne bi mogli da prođu, osim u Srbiji – koriste se nalazi laboratorije MUP-a (NKTC) i metode koje nisu akreditovane. A nisu akreditovane jer mogu da budu vrlo neprecizne i nepouzdane, pa mogu pokazati preko 0,3, a da je procenat THC zapravo ispod 0,3%. istovremeno postoje druge nacionalne laboratorije koje imaju sofisticirane metode analize. Da apsurd bude veći a pravo još obesmišljenije, pravosuđe tako i uzorke koji pokazuju manje od 0,3% THC ocenjuje kao “droga tip”. I takva slična klasifikacija zaista postoji u pravilniku EMCDDA, ali se ovo “drug type” odnosi na “TIP LEK”, jer reč ‘drug’ u originalu na engleskom znači “LEK” dok se ‘droge’ označavaju rečju “narcotic” (narkotici, tj ‘opojne droge’ kod nas)!
Ova zamena značenja izraza iz potpisaih međunarodnih obaveza nikako ne može da bude slučajna i verujemo da je nametnuta od onih pojedinaca iz vrha pravosuđa koji štite interese onih koji žele da kanabis i dalje bude zabranjen u Srbiji:

Metoda NKTC kojom se ljudi šalju na dugogodišnje robije – NIJE AKREDITOVANA!

Da postoji pravosuđe i nezavisni advokati ovo bi u svim slučajevima kod ma koje supstance moralo da se završi oslobađajućim presudama usled nedostatka relevantnih dokaza. Pitanje je zašto advokati ne koriste činjenice? Pun dokument koji pokazuje izvor, tj neakreditovanu metodu, nereferentne laboratorije:

I za manje od 0,3% THC u manje od 0,3 grama pronađene mase u opušku – obavezan zatvor. Za sve koji nisu deo zaštićenih.
Prohibicija danas direktno štiti visokorazvijen monopol mafije, jer kanabis predstavlja ne samo najveći izvor ilegalnih finansija mafije skoro svuda u svetu, obzirom na broj korisnika, ona time predstavlja i osnov finasiranja korupcije na lokalu, kao i unutar sistema. I tu vezu nažalost poslednjih godina svi jasno vidimo. Rešenje je jasno i vidimo ga širom Evrope i sveta – ukidanje prohibicije biljke i njena dostupnost pacijentima postaje osnovni način borbe protiv mafije.

Priredio M. Simić i IRKA tim

Članak iz 2017 kada je krenuo progon i višegodišnje maltretiranje bolesnog Mrđića, a koje se nastavlja naredne tri godine u zatvoru:

Konferencija za medije iz oktobra 2021. Svedočenje bolesnih osuđenih zbog uzgoja i lečenja Kanabisom, gde Mrđić i advokatica D. Adžić uz ostale svedoče o grubom kršenju zakona od strane pravosuđa u procesima vezanim za kanabis

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Hapšenja obolelih

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

FritzTheCatFebruary 6, 2021

“Moja deca će živeti u hodniku suda” – silovanje pravde i nemoćnih u Srbiji

FritzTheCatJanuary 20, 2021

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Ličnosti legalizacije: Huanito Luksetić

rundozucoDecember 5, 2017

Tri i po meseca pritvora za teško bolesnog aktivistu zbog uzgoja leka za sebe!

FritzTheCatSeptember 21, 2017

Da li je oduzimanje leka namenjenog detetu i teško bolesnom KRIVIČNO DELO i takođe akt fašizma? – 4

rundozucoSeptember 20, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Dobro došli u Fašističku Republiku Srbiju – 3

rundozucoSeptember 15, 2017

Slovenija: ISTORIJSKA oslobađajuća presuda za aktiviste za uzgoj, prodaju i pomoć u lečenju Kanabisom!

FritzTheCatSeptember 1, 2017

Još jedna SKANDALOZNA PRESUDA bolesnom ocu za malo trave!

rundozucoMay 8, 2017

U IME NARODA! Protest bolesnih i članova porodica ispred zgrade Vlade Srbije

rundozucoFebruary 12, 2017

Još jedan rođendan bez slavlja

rundozucoJanuary 30, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

#SlobodaZaDragana Dean Herenda (Slovenija): U ime HUMANOSTI

FritzTheCatJanuary 9, 2017
irka

Izjava UG IRKA o PROCESU protiv Dragana Alargića

rundozucoDecember 31, 2016

KVAKA 22 za Travu – kako obesmisliti i iskoristiti Zakon u Srbiji!

FritzTheCatDecember 17, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Zvanično saopštenje povodom sramne presude za lečenje Kanabisom

rundozucoNovember 23, 2016

Tribina Zrenjanin – Video play list

rundozucoOctober 12, 2016

Uhapšena je još jedna osoba samo zato što hoće da se leči – Tatjana Bajić

rundozucoJuly 15, 2016

Odbačena optužnica protiv supruge Saše Mićića

rundozucoJune 18, 2016

PAŽNJA!!! Upravo je UHAPŠENA ANA ANTIĆ MAJKA 3 PREDIVNA DETETA OBOLELA OD MS-a

FritzTheCatMay 5, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2