Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studija: Δ 9-THC poboljšava ishemiju/reperfuziju srčane disfunkcije i može da posluži kao kardioprotektivni lek!

Nova studija iz aprila 2022. sa univerziteta i klinika iz Kanade i Poljske, potvrdila je rezultate obzervacionih kliničkih istraživanja delovanja i koristi Kanabisa i THC kao prevencije za srčane udare i kod lečenja posledica:

“Δ9-THC je zaštitio srce, o čemu svedoči poboljšani oporavak srčane funkcije”

I pored nekih istraživanja koja postavljaju pitanja o mogućoj šteti za srce kod korišćenja kanabisa, sve je više potvrda o zaštitnoj ulozi kanabinoida i kanabisa i koristi kod praktično svih kardiovaskularnih problema i bolesti.

Zaključci istraživanja: Delta 9-tetrahidrokanabinol (Δ9-THC) promoviše vitalnost kardiomiocita, poboljšava njihovu metaboličku aktivnost, smanjuje oštećenje ćelija i obnavlja mehaničku funkciju srca, služeći kao kardioprotektiv. Predložili smo upotrebu Δ9-THC kao kardioprotektivnog leka koji se primenjuje pre početka I/R protokola.

Prevod studije “Delta 9-tetrahidrokanabinol (D 9-THC) poboljšava ishemiju/reperfuziju srčane disfunkcije i može poslužiti kao kardioprotektivni lek u budućem lečenju”:

Uopšteno, svrha studije: Ishemija/reperfuzija (I/R) je ključni mehanizam povrede organa tokom kliničkog ispitivanja, na primer za kardiopulmonalne bajpase. Generisanje reaktivnih vrsta kiseonika (ROS) tokom I/R indukuje oksidativni stres koji promoviše endotelnu disfunkciju, disocijaciju DNK i lokalnu upalu. Zauzvrat, ti procesi indukuju oslobađanje citokina, što dovodi do oštećenja ćelijskih struktura i smrti ćelije. Jedno od glavnih psihoaktivnih jedinjenja kanabisa je delta-9-tetrahidrokanabinol (Δ9-THC), koji je poznat kao antiinflamatorni medijator. Naše istraživanje je imalo za cilj da ispita da li Δ9-THC može biti protektivan u lečenju disfunkcije kardiovaskularnog sistema koja nastaje usled I/R povrede srca.

Metode: Korišćena su dva eksperimentalna modela: izolovana srca pacova perfuzirana Langendorffovom metodom i kultura humanih srčanih miocita (HCM). Srca pacova i HCM su podvrgnuti ek vivo/hemijskom in vitro I/R protokolu sa/bez tretmana Δ9-THC. Mereni su sledeći parametri: metabolička aktivnost ćelije, promene morfologije, oštećenje ćelije kao aktivnost laktat dehidrogenaze (LDH), aktivnost ceramid kinaze (CERK), nivo ROS, ukupni antioksidativni kapacitet (TAC) i hemodinamski parametri srca.

Rezultati: Δ9-THC je zaštitio srce, o čemu svedoči poboljšani oporavak srčane funkcije (p < 0,05, N = 3-6). Ćelije podvrgnute I/R su pokazale nižu citoplazmatsku aktivnost LDH, a tretman sa 10 mM Δ9-THC smanjio je oštećenje ćelija i povećao sadržaj LDH (p = 0,019, N = 6-9). Morfološke promene HCM-sfernog oblika, vakuolizacija citoplazme i otečene mitohondrije su inhibirane usled tretmana Δ9-THC. I/R stanje je uticalo na vitalnost ćelija, ali je 10 mM D9-THC smanjio broj mrtvih ćelija (p = 0,005, N = 6-9). Ukupan nivo CERK-a bio je niži u I/R grupi, što odražava promene oksidativnog/nitrozativnog stresa. Primena Δ9-THC efektivno je povećala proizvodnju CERK-a do nivoa aerobne kontrole (p = 0,028, N = 6-9). Nivo ROS je značajno smanjen u I/R ćelijama (p = 0,007, N = 6-8), što potvrđuje oksidativni stres, dok je primena 10 mM Δ9-THC povećala TAC u kardiomiocitima podvrgnutim I/R (p = 0,010, N = 6-8).

Zaključci: Δ9-THC promoviše vitalnost kardiomiocita, poboljšava njihovu metaboličku aktivnost, smanjuje oštećenje ćelija i obnavlja mehaničku funkciju srca, služeći kao kardioprotektiv. Predložili smo upotrebu Δ9-THC kao kardioprotektivnog leka koji se primenjuje pre početka I/R protokola.

Korišćena je studija iz aprila 2022: Δ 9-Tetrahydrocannabinol (Δ 9-THC) Improves Ischemia/Reperfusion Heart Dysfunction and Might Serve as a Cardioprotective Agent in the Future Treatment

Marijuana Heart Images – Browse 12,011 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

IRKA: Kao i uvek naglašavamo značajno veću korist kod upotrebe punog ekstrakta cveta kanabisa, sa svim lekovitim jedinjenjima koja deluju sinergijski i pojačavaju terapijaski efekat, u odnosu na izolovane kanabinoide (uobičajeno THC ili CBD, u poslednje vreme i CBG). Oslobađanje kanabisa za uzgoj, istraživanja i upotrebu, značajno bi ubrzao nova saznanja, pa bi mnogo preciznije znali koje sorte i za koje pacijente su najbolje za njihove kardiovaskularne probleme. Upravo zato se u državama gde je lečenje legalno, sve više studija vrši sa punim i kombinovanim ekstraktima, umesto sa izolovanim kanabinoidima.

Treba istaći da je praksa u Srbiji pokazala veliku korist punog CBD ekstrakta domaće legalne sorte ‘Helena’, kod reguisanja dijabetesa, visokog nivoa šećera u krvi i visokog pritiska, kao i kod oporavka od srčanih i moždanih udara. Bilo bi od izuzetne koristi i važnosti kada bi i u Srbiji počeli da istražuju koristi ove lekovite biljke, posebno što kardiovaskularne bolesti danas ubijaju najviše ljudi u Srbiji, godišnje više od 60 000 umrlih, dnevno oko 170.
Zato ponovo pozivamo odgovorne da pokrenu studije, makar sa standardizovanim ekstraktima domaće legalne sorte koje mnogi već koriste i da dozvole za početak ono i one sorte koje su Nemci, Kanađani i Izraelci dozvolili.

Takođe, izveštaji koji dovode korišćenje kanabisa u vezu sa srčanim disfunkcijama, aritmijom, pa i “paranojom” što se dešava u nekim slučajevima, najčešće su povezani sa kombinovanjem psihoaktivnih supstanci kao i kanabisom nepoznatog porekla, uzgoja, skladištenja, prskanim ko zna čime ili sorti uzgajanih pod lampama, sa poremećenim odnosima kanabinoida posebno, THC, CBD i CBG, gde nivo CBD-a i CBG-a i drugih korisnih sinergijskih jedinjenja značajno opada u odnosu na potreban. Pun medicinski učinak imaju sorte sa odnosom THC i CBD 20:1 (i sve između) u oba smera, medicinski mogu da budu korisne i sorte sa odnosom do 40: 1, tj 1:40 (CBD sorte), dok one koje imaju odnos veći od 80:1 uglavnom nemaju velimu medicinsku korist i mogu da izazovu mnoge psihofizičke probleme, posebno ako su tretirane raznim sredstvima za ubrzan rast.

Zaštita zdarvlja korisnika i bolesnih je osnovni razlog i zahtev državi Srbiji da reguliše proizvodnju i korišćenje, kako bi svi znali šta koriste i koje je poreklo uz obavezan pun sastav, svih važnih kanabinoida i terpena. Savet svima koji imaju mogućnost da kupe legalno uzgajane sorte u državama sa normalnim zakonima koji poštuju prava ljudi na izbor, bilo da su THC, CBD ili CBG sorte (ekstrakti), da kupuju tamo i kod onih gde je naznačen širi spektar jedinjenja u cvetu tj. ekstraktima.

Preveo i priredio: Miloš Simić

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studije pokazuju da upotreba kanabisa smanjuje stopu smrtnosti tokom velikih operacija i hospitalizacije

FritzTheCatMarch 12, 2022

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Ana, Gradimir i Dragan lečenje ms-a i astme Kanabis Marš Beograd (video)

rundozucoNovember 1, 2015

Lečenje DIJABETESA Kanabisom – SVEDOČENJA SRBIJA!

FritzTheCatOctober 27, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Studija pokazala da THC može da ograniči oštečenja izazvana srčanim udarom

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

Izraelsko američki tim se nada da će biti moguće lečenje dijabetesa kanabisom

rundozucoJuly 16, 2015

DANI KANABISA 10-12 jul 2015 Novi Sad, Beograd, Banja Trepča, Banja Luka

FritzTheCatJuly 9, 2015

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

rundozucoJune 29, 2015

Astma – Kanabis: 6 vodećih pozitivnih uticaja kanabisa na astmu

rundozucoJune 29, 2015

Lečenje astme kanabisom

rundozucoJune 29, 2015

AAP (američka akademija za pedijatriju) traži dekriminalizaciju kanabisa

rundozucoFebruary 2, 2015

Dejstvo marihuane može dovesti do poboljšanja kod hronične srčane insuficijencije

rundozucoJanuary 5, 2015

Novo istraživanje: dodavanje semena konoplje ishrani, može da pomogne u prevenciji i lečenju visokog krvnog pritiska

rundozucoDecember 24, 2014

Nova studija sugeriše da marihuana ima isti efekat kao i lekovi, koji se već koriste u prevenciji srčanih oboljenja

Tatjana BajicDecember 18, 2014

Kanabis – sledeći lek za dijabetes?

BuxnaDecember 12, 2014

Oksidativni stres i prikazivanje kanabiodnih receptora kod pankreasa pacova sa dijabetesom tipa 2 posle tretmana sa delta (9) THC

BuxnaDecember 10, 2014

Zašto marihuana nije loša za astmu

BuxnaJune 25, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2