Bol, terapija Kanabisom

Studija: Kanabis je bezbedan i efikasan kod lečenja starijih osoba!

Studija: “Epidemiološke karakteristike, sigurnost i efikasnost kanabisa u lečenju starijih osoba”, januar 2018, Izrael

Nova klinička studija iz Izraela, nudi naučne dokaze da terapijska upotreba kanabisa može biti siguran i efikasan tretman za starije ljude i često je faktor koji dovodi do smanjene upotrebe drugih lekova, uključujući opioide.

Revolucionarno istraživanje „Epidemiološke karakteristike, sigurnost i efikasnost kanabisa u lečenju starijih osoba“ objavljeno 7. februara 2018. u Evropskom časopisu za internu medicinu, prvo je takve vrste. Studija je ispitivala pacijente starije od 65 godina, koji su primali kanabis u klinikama Tikun Olam u Izraelu od januara 2015. do oktobra 2017. Svima od 2.736 pacijenata, srednjeg uzrasta od 74,5 godina, propisana je jedna ili više sorti kanabisa, koje su razvijane tokom niza godina i namenjene specifičnim simptomima.

Glavne sorte korišćene u studiji bile su Erez (53,2%), Avidekel (33,4%), Alaska (25,7%) i Midnight (20,4%).

Osnovni nalazi studije:

• Najčešće indikacije za terapiju kanabisom kod starijih osoba bile su bol i rak.

• Posle šest meseci lečenja kanabisom, 93,7% pacijenata je prijavilo poboljšanje svog stanja.

• Posle šest meseci lečenja, broj prijavljenih neuspeha terapije je značajno smanjen.

• Terapija kanabisom je smanjila upotrebu lekova na recept, uključujući opioide.


Postavka studije i rezultati

Uvod:

Poslednjih godina dolazi do znatnog rasta upotrebe medicinskog kanabisa, a sa starenjem stanovništva kanabis za terapiju bolesti sve više koriste stariji ljudi. Želeli smo da utvrdimo karakteristike starijih ljudi koji koriste kanabis i da procenimo bezbednost i efikasnost lečenja.

Metode:

Prospektivna studija koja je obuhvatila sve pacijente starije od 65 godina koji su od januara 2015. do oktobra 2017. primali kanabis u specijalizovanoj klinici za medicinski kanabis i bili su spremni da odgovore na početni upitnik. U rezultatima su prikazani intenzitet bola, kvaliteta života i neželjeni efekti, tokom šest meseci.

Rezultati:

Tokom perioda ispitivanja 2736 pacijenata starijih od 65 godina započelo je lečenje kanabisom i odgovorilo na početni upitnik. Srednja starosna dob je bila 74,5 ± 7,5 godina. Najčešće indikacije za lečenje kanabisom bile su bol (66,6%) i rak (60,8%).

Posle šest meseci lečenja, 93,7% ispitanika prijavilo je poboljšanje svog stanja, a prijavljeni nivo bola je smanjen duplo, sa prosečnih 8 na skali od 0–10 na srednju vrednost 4.

Najčešće neželjeni efekti bili su:

  • vrtoglavica (9,7 %)
  • i suva usta (7,1%).

Posle šest meseci, 18,1% pacijenata je prestalo sa primenom opioidnih analgetika ili smanjilo njihovu dozu.

Zaključak:

  • Naše istraživanje otkriva da je terapijska upotreba kanabisa sigurna i efikasna u starijoj populaciji.
  • Upotreba kanabisa može smanjiti upotrebu drugih lekova na recept, uključujući opioide. Prikupljanje više podataka zasnovanih na dokazima, uključujući podatke dvostruko slepih randomizovanih ispitivanja, u ovoj posebnoj populaciji je imperativ.

Naučnici iz kompanije Tikun Olam u saradnji sa izraelskim Soroka Univerzitskim Medicinskim Centrom, Ben-Gurion Univerzitom, i Hebrejskim Univerzitetom u Jerusalemu, ističu: “Ova studija predstavlja veliku afirmaciju efikasnosti medicinske upotrebe marihuane kod starijih osoba, od strane naučne zajednice, bez presedana. Ti ljudi su verovatno medicinski najugroženija populacija i predstavljaju veliki i rastući deo korisnika kanabisa.”

“Ova pionirska klinička studija o upotrebi kanabisa u gerijatrijskoj populaciji je prvi korak u pronalaženju sigurnijih, a manje toksičnih lekova za upotrebu kod starijoj populaciji“, dodao je Suker, šef istraživanja kompanije koja je razvila kvalitetne sorte kanabisa: „Ponosni smo što smo sarađivali sa naučnom i akademskom zajednicom za ovo izdanje, a stalne analize i studije biće značajan faktor u poboljšanju i razvoju novih proizvoda kanabisa, kako na tradicionalnom tržištu cvetova, tako i na farmaceutskom tržištu.“

Korišćen je članak: Israel Scientific Study: Cannabis Safe and Effective for Regular Use in the Elderly; Can Decrease the Use of Other Prescription Medicines, Including Opioids

Preveo M. Simić,
IRKA tim

More in Bol, terapija Kanabisom

Studije: AKUPUNKTURA DELUJE TAKO ŠTO AKTIVIRA ENDOKANABINOIDNI SISTEM!

FritzTheCatMarch 20, 2023

NAUKA: DUGOTRAJNO KORIŠĆENJE ULJA CVETOVA KANABISA JE BEZBEDNO I EFIKASNO!

FritzTheCatMarch 10, 2023

Studija je pokazala znatno veću terapijsku korist delta 9 THC u odnosu na CBD

FritzTheCatMarch 31, 2022

Studija: 73% pacijenata sa hroničnim bolom prestalo je da uzima opioide ili benzedine nakon terapije kanabisom!

FritzTheCatMarch 9, 2022

Studija: Koje lekove pacijenti masovno zamenjuju kanabisom i zašto?

FritzTheCatMarch 6, 2022
Lečenje bolesti kostiju Kanabisom

BEZ KOSTI U GRLU: Kako kanabis moze da pobedi bolesti kostiju

rundozucoDecember 22, 2017

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Lečenje opijatske zavisnosti Kanabisom – svedočenje iz Srbije

FritzTheCatFebruary 17, 2016

Širenje kancera – STOP morfijumu

rundozucoFebruary 8, 2016

Studija: Marihuana je bezbedna, efikasna kod bola i popravlja raspoloženje!

FritzTheCatOctober 5, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Nova studija je otkrila da marihuana može da obezbedi olakšanje za pacijente koji pate od migrena

rundozucoAugust 29, 2015

Studija: Pristup medicinskoj marihuani smanjuje zloupotrebu lekova protiv bolova

rundozucoAugust 11, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

THC pomaže laboratorijskim pacovima da se oslobode morfinske zavisnosti

rundozucoJune 20, 2015

Kanabis i bolna senzorna neuropatija povezana sa HIV-om

rundozucoJune 12, 2015

Delotvornost kanabinoida u suzbijanju hroničnih nemalignih neuropatskih bolova

rundozucoMarch 2, 2015

Švajcarska: Kanabis kao analgetik umesto sintetičkih

rundozucoMarch 1, 2015

Skoro jednoglasno: 92% pacijenata kažu da medicinska marihuana funkcioniše

rundozucoFebruary 9, 2015

Marihuana i bol

rundozucoJanuary 19, 2015

Marihuana pomaže kod bola izazvanog artritisom

rundozucoJanuary 13, 2015

Studija : CBD može da umanji bol i uspori bolest kod pacijenata sa tumorom dojke!

rundozucoJanuary 1, 2015

Marihuana ocenjena kao najbolja u lecenju fibromijalgije

rundozucoDecember 24, 2014

Medicinska Marihuana, za olakšavanje simptoma kod Fridrajhove ataksije

rundozucoDecember 20, 2014

DA li MARIHUANA POMAŽE KOD ARTRITISA?

rundozucoDecember 17, 2014

Upotreba kanabisa u cilju prekida zavisnosti od narkotika

BuxnaDecember 14, 2014

SVEDOČENJA: Lečenje Marihuanom Kronove bolesti, Reumatoidnog artitisa, HIV, depresije i teške zavisnosti u Srbiji

FritzTheCatOctober 4, 2014

Isparavanje (vaporizacija) marihuane smanjuje bol, nova klinička studija otkriva

BuxnaSeptember 11, 2014

Vupi Goldberg: Zaboravite advil, marihuana je bolja!

BuxnaJune 13, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2