Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studija pokazala da THC može da ograniči oštečenja izazvana srčanim udarom

Studija – Male količine THC-a štite od srčanog udara (22. Jul 2013)

Skorašnja studija koju je sproveo Felsenstein Medical Research Center iz Izraela nudi nove dokaze o medicinskoj vrednosti kanabisa. Ova studija, koja je objavljena u Žurnalu biohemijske farmakologije, je sprovedena da bi se utvrdilo kakav efekat imaju male količine tetrahidrokanabinola (THC) na zaštitu srca. Da bi to uradili, istraživači su izveli eksperiment koristeći miševe kao subjekte.

Istraživači su davali miševima male količine THC-a (4 puta manje nego što je potrebno za intoksikaciju) pre nego što su simulirali srčani udar tako što su im ograničavali dotok krvi.

THC je davan u tri vremenska perioda u odnosu na izazvani srčani udar: 2 sata ranije, 48 sati ranije i 3 nedelje ranije.

Da mi izmerili efekat THC-a u ovoj studiji, istraživači su posmatrali veliki broj uobičajenih znakova i/ili ostalih posledica srčanih udara. U svakom rasporedu davanja THC-a, studija je prijavila poboljšanje u svakoj od kategorija.

THC kontroliše oštećenja na srcu

Frakcionalno skraćenje je odnos koji se koristi za objektivnu ocenu nivoa funkcionalnosti rada komore. Pri posmatranju tog odnosa, istraživači su otkrili da je tretman THC-om rezultirao povećanjem od 4.7%.

Troponin T je protein koji se nalazi u srčanom mišiću i prodire u krvotok u slučaju kardiovaskularnog oštećenja. Visoka koncentracija tog proteina u krvi se često koristi za postavljanje dijagnoze srčanog udara. Istraživači su otkrili da je tretman THC-om smanjio količinu Troponina T u proseku za 4 nanograma po mililitru.

U slučajevima kada krv nije u stanju da stigne do određenog područja može da dođe do nekroze (odumiranja tkiva). Istraživači su merili veličinu tih nekroza i otkrili su da su se smanjile za 6% nakon tretmana THC-om.

Bolje zdravlje srca nesumnjivo dovodi do dužeg životnog veka. Gore pomenuta studija sugeriše da veoma male doze THC-a mogu da budu korisne kod priprema za operacije na srcu. Male količine THC-a bi mogle da ograniče štetu kojoj je pacijent izložen i da pomognu u oporavku.

Prevod: Slobodan Petrović i IRKA tim
22. Jul 2015.

Izvor: http://www.medicaljane.com/…/thc-is-beneficial-for…/

Dejstvo marihuane može dovesti do poboljšanja kod hronične srčane insuficijencije

More in Kardiovaskularna obolenja i diabetes

Studija: Δ 9-THC poboljšava ishemiju/reperfuziju srčane disfunkcije i može da posluži kao kardioprotektivni lek!

FritzTheCatApril 27, 2022

Studije pokazuju da upotreba kanabisa smanjuje stopu smrtnosti tokom velikih operacija i hospitalizacije

FritzTheCatMarch 12, 2022

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Ana, Gradimir i Dragan lečenje ms-a i astme Kanabis Marš Beograd (video)

rundozucoNovember 1, 2015

Lečenje DIJABETESA Kanabisom – SVEDOČENJA SRBIJA!

FritzTheCatOctober 27, 2015

Kako medicinska marihuana može da pomogne kod lečenja dijabetesa?

rundozucoAugust 29, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

Izraelsko američki tim se nada da će biti moguće lečenje dijabetesa kanabisom

rundozucoJuly 16, 2015

DANI KANABISA 10-12 jul 2015 Novi Sad, Beograd, Banja Trepča, Banja Luka

FritzTheCatJuly 9, 2015

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

rundozucoJune 29, 2015

Astma – Kanabis: 6 vodećih pozitivnih uticaja kanabisa na astmu

rundozucoJune 29, 2015

Lečenje astme kanabisom

rundozucoJune 29, 2015

AAP (američka akademija za pedijatriju) traži dekriminalizaciju kanabisa

rundozucoFebruary 2, 2015

Dejstvo marihuane može dovesti do poboljšanja kod hronične srčane insuficijencije

rundozucoJanuary 5, 2015

Novo istraživanje: dodavanje semena konoplje ishrani, može da pomogne u prevenciji i lečenju visokog krvnog pritiska

rundozucoDecember 24, 2014

Nova studija sugeriše da marihuana ima isti efekat kao i lekovi, koji se već koriste u prevenciji srčanih oboljenja

Tatjana BajicDecember 18, 2014

Kanabis – sledeći lek za dijabetes?

BuxnaDecember 12, 2014

Oksidativni stres i prikazivanje kanabiodnih receptora kod pankreasa pacova sa dijabetesom tipa 2 posle tretmana sa delta (9) THC

BuxnaDecember 10, 2014

Zašto marihuana nije loša za astmu

BuxnaJune 25, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2