Naucni Radovi

Studija: ultra male doze THCa mogu da pomognu u zaštiti protiv neurodegenerativnih bolesti

 

Postoji mnogo dokaza koji sugerišu da kanabis može biti koristan u preveniciji i tretmanu neurodegenerativnih bolesti kao što je Alchajmerova bolest (AD) i Parkinsonova bolest (PD). Naime, jedna Brazilijanska studija koja je publikovana prošle godine sugeriše da kanabidiol (CBD) sprečava smrt nervnih ćelija koja je karakteristična za proces neurodegeneracije.

U cilju dobijanja boljeg uvida u medicinsku primenu marihuane u neurodegenerativnim bolestima, tim istraživača sa Univerziteta Tel-Aviv u Izraelu prolsog meseca publikovao je studiju u časopisu Journal of Neuroscience Research . Njihovi rezultati ukazuju na to da jako niske doze kanabinoida i posebno tetrahydrocannabinol (THC), mogu biti od pomoći u zaštiti od kognitivnih poremećaja koji nastaju kao rezultat inflamacije (zapaljenskih procesa) u mozgu.

Šta je to neurodegenerativna bolest?

Većina onog što se zna o neurodegenerativnim bolestima (što nije mnogo), može se pripisati radu Dr. George Bartzokis. Znajući da se tokom vremena gvožđe nagomilava u određenim delovima našeg tela, on je istraživao uticaj gvožđa na razvoj mozga. U svojim istraživanjima on je našao da postoji veza između prekomernog nagomilavanja gvožđa u mozgu i neurodegeneracije. Jedan od regiona mozga gde se posebno nagomilava gvožđe su bazalne ganglije (komentar Sanja radi boljeg razumevanja: inače one su odgovorne za kontrolu pokreta između ostalog).

“Jedan od deficita koji se javlja u neurodegenerativnim bolestim kao što su AD i PD (vidi skraćenice u gornjem tekstu) je manjak hemijske energije u sinapsi, (mesto prenosa nervnog signala sa jedne na drugu ćeliju).”

Interesantno, bazalne ganglije su najviše pogođene u neurodegenerativnim bolestima kao što su AD i PD. S druge strane, višak gvožđa se smatra odgovornim za kognitivne deficite (cognitive deficits) povezane sa ovim stanjima. To takođe pomaže da se bolje razume uloga mitohondrija u normalnom funkcionisanju mozga, pošto mitohondrije proizvode najveći deo hemijske energije ćelije.

One se često nazivaju i “ćelijske elektrane.” Njihov posao je da kontrolišu ćelijske procese, kao što je apoptoza (programirana ćelijska smrt). Jedan od deficita koji se javlja u neurodegenerativnim bolestim kao što su AD i PD je manjak hemijske energije u sinapsi, (mesto prenosa nervnog signala sa jedne na drugu ćeliju). Ovo sugeriše da mitohondrije imaju ključnu ulogu u održavanju efikasnosti neuronskih mreža u mozgu. Višak gvožđa izgleda da narušava dinamiku mitohondrija, izaziva ih da pokrenu više ćelijskih smrti nego što je normalno, što zauzvrat izaziva kognitivne deficite.

THC može da spreči kognitivne deficite koji nastaju kao posledica inflamacije (zapaljenjskih procesa) u mozgu.

Ranija istraživanja su pokazala da jedna ultra-niska doza THC (0.002 mg/kg) može da zaštiti mozak od različitih povreda koje bi inače izazvale kognitivne deficite. Imajući u vidu da mnoge od tih povreda (može i insulta, lekari to tako zovu, na pr šlog je za njih insult) mogu da izazovu inflamaciju u mozgu, izraelski istraživački tim je pokušao da odredi da li te niske doze THC mogu takođe I da zaštite mozak od inflamacijom izazvan kognitivni deficit. Predvođeni sa dr Miriam Fishbein-Kaminietsky, istraživači su odlučili da izvedu studiju (study) na miševima koji su bili tretirani sa 10 mg/kg   lipopolysccharide (LPS), koji se inače koristi se kao sredstvo za izazivanje inflamacije u laboratotijskim uslovima. Miševi su primili jednu injekciju od 0.002 mg/kg THC bilo 48 h pre LPS tretmana ili 1-7 dana nakon LPS tretmana. To je urađeno da bi se utvrdilo pravo vreme za tretman sa THC, kao i kako ono utiče na efikasnost. Tri nedelje kasnije, svaka od grupa miševa uključena je u test prepoznavanja objekta, da bi se odredile njihova kognitivna svojstva.

“Jedna ultraniska doza THC, koja nije imala nikakvo psihotropno dejstvo, zaštitila je mozak od neuroinflamacijom-izazvanog oštećenja kognicije…”- Miriam Fishbein-Kaminietsky, PhD Prema rezultatima studije ( study’s results), LPS (I njime izazvana inflamacija) izazvali su dugotrajne kognitivn deficite. Međutim, primena THC je zaštitila miševe od LPS-om izazvanog oštećenja. To je dokazano bez obzira da li je THC davan pre ili nakon tretmana sa LPS, što je sugerisalo da on može biti koristan podjednako kao prevetivni ili reaktivni tretman (kad je bolest već počela, primedba SP).

Gledano izbliza, našli smo da je protektivno dejstvo THC bilo blokirano drugim lekovima koji su kategorisani kao antagonisti CB1 receptora, ali ne i CB2 receptora. Ovo sugeriše da je sposobnost THC da štiti od inflamacijom-izazvanih kognitivnih deficit, u stvari vezana za specifičnu aktivaciju CB1 receptora, odnosno njegov efekat se verovatno ispoljava preko ovih receptora.( primedba SP)

Da zaključimo: istraživački tim dr Fishbein-Kaminietsky je utvrdio da je “jedna ultraniska doza THC, koja nije imala nikakvo psihotropno dejstvo, zaštitila mozak od neuroinflamacijom-izazvanog oštećenja kognicije i da može biti korišćena kao efektivan lek za tretman neuroinflamatornih stanja, uključujući i neurodegenerativne bolesti.”

Drugim rečima, minijaturne doze THC najverovatnije mogu da pomognu u ublažavanju kognitivnih deficita koji nastaju usled zapaljenja (inflamacije) u mozgu, kao i kod u neurodegenerativnih bolesti kao što su AD i PD. Činjenica da su ove doze suviše male da bi izazvale “podizanje” koje se tradicinalno vezuje za dejstvo THC, može biti ohrabrujuće za starije pacijente koji su neodlučni (ili u isčekivanju da se odluče) oko primene marihuane u medicinske svrhe.

Izvor: http://www.medicaljane.com/2014/08/06/study-ultra-low-doses-of-thc-may-help-protect-against-neurodegenerative-diseases/

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Naucni Radovi

More in Naucni Radovi

Kanabis u terapiji raka dojke, glioma, kože, debelog creva, glave, vrata i dr. studije iz Nemačke, SAD, Kanade, Izraela, Češke iz 2022/23

FritzTheCatFebruary 23, 2023

Studija: Šest puta efikasnije lečenje raka dojke uz pun ekstrakt cveta Kanabisa!

FritzTheCatOctober 19, 2022

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

Studija: Konoplja je najisplativiji zasad za biogorivo i eko industrije!

FritzTheCatMarch 14, 2022

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

FritzTheCatDecember 24, 2020

Studija: Kanabis je bezbedan i efikasan kod lečenja starijih osoba!

FritzTheCatOctober 26, 2019

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS (video play list)

rundozucoJanuary 19, 2017

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Naučnik – Dr. Rafael Mešulam i nauka o Kanabisu (dokumentarni film)

FritzTheCatOctober 10, 2015

‘ENTOURAGE EFFECT’ – cela biljka Marihuane je LEK!

FritzTheCatAugust 20, 2015

Nova studija kaže da se kanabis pokazao kao efikasan u lečenju Kronove bolesti

rundozucoAugust 6, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – treći dio

rundozucoAugust 2, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – drugi dio

rundozucoAugust 2, 2015

Ritualna upotreba kanabisa – prvi dio

rundozucoAugust 2, 2015

Kanabis pomaže u uspešnosti lečenja Hepatitisa C

FritzTheCatJuly 22, 2015

Marihuana bi zapravo mogla da izleči HIV infekciju

rundozucoJuly 16, 2015

Fakultet Medicinskih Nauka – Tema: Medicinska Marihuana

BuxnaJuly 10, 2015

Kanabidiol (CBD) kao efikasna terapija astme

rundozucoJune 29, 2015

Demistifikacija kanabisa-medicinska upotreba-dr. Lumír Ondřej Hanuš-Ljubljana – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Vizuelni prikaz endokanabinoidnog sistema receptora i funkcija u telu čoveka

rundozucoJune 3, 2015

Terpeni iz marihuane i njihova dejstva

rundozucoJune 3, 2015

Efikasnije dejstvo kompletnog ekstrakta cvetova kanabisa u odnosu na izdvojen kanabidiol (CBD)

rundozucoJune 2, 2015

Preporuka radnoj grupi. Gde se “kriju” naučni dokazi o kanabisu?

rundozucoApril 25, 2015

Proapoptotički efekat endokanabinoida na ćelije raka prostate

rundozucoMarch 2, 2015

Mehanizmi antitumornog dejstva kanabinoida: Apoptoza i Autofagija

rundozucoFebruary 19, 2015

Medicinska marihuana postiže potpuno povlačenje Kronove bolesti

rundozucoFebruary 17, 2015

Istraživanje: kanabis može suzbiti gene povezane sa epilepsijom

rundozucoFebruary 5, 2015

Ogroman napredak u borbi protiv tumora delovanjem kanabinoida na hepatocelularni karcinom

rundozucoJanuary 28, 2015

Japanska studija pokazuje da kanabinoidi inhibiraju rast tumora

rundozucoJanuary 13, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2