Svakodnevna upotreba marihuane ne dovodi do promena u mozgu ni kod odraslih ni kod tinejdžera

Studija Uniiverziteta u Koloradu i Kentakiju, odelenja za psihologiju, neuropsihijatriju i nauku o mozgu je utvrdila, da ne postoji nikakva razlika u mozgu korisnika marihuane o odnosu na one koji ne koriste, ni kod tinejdžera, niti kod odraslih! „Dobili smo MRT analize visoke rezolucije, i istražili smo razlike u sivoj masi među grupama u strukturama … Continue reading Svakodnevna upotreba marihuane ne dovodi do promena u mozgu ni kod odraslih ni kod tinejdžera