Neurološke i psihosomatske

Tri vrhunske prednosti kanabisa kod epilepsije

Sešata Sensi (Seshata Sensi)
13. januar 2015.

Epilepsija obuhvata grupu stanja koju karakteriše periodično ponavljanje napada, koji mogu biti konvulzivni i nekonvulzivni. Kanabis i terapije koje su zanovane na kanabisu su pokazali da imaju blagotvorne efekte na nekoliko vrsta epilepsije, koristeći različite biološke mehanizme.

Antikonvulzant

Otprilike 60% svih epileptičnih napada su konvulzivni, što znači da se odlikuju naglim, nevoljnim kontrakcijama mišića koje mogu da prouzrokuju da se celo telo trese ili grči nekontrolisano. Najčešća vrsta napada je tonik klonik (takođe poznat i kao veliki napad – grand mal), koji se sastoji od kratkog perioda nepokretnosti, koga prati nekontrolisano drmanje. I konvulzivni i nekonvulzivni napadi su izazvani preteranom aktivnošću neurona u mozgu; ako su veoma teški i dugotrajni, ovi napadi mogu dovesti do oštećenja moždanog tkiva, posebno kod male dece kada je mozak još uvek u razvoju. Dravetov sindrom je samo jedna vrsta dečije epilepsije koja može da izazove neurološko pogoršanje.

Antikonvulzivna svojstva kanabisa su poznata ljudima već vekovima, ako ne i milenijumima. Kanabinoidi su testirani u vezi njihovih antikonulzivnih osobina od strane modernih istraživača još 1947. godine. Studija sprovedena na Univerzitetu u Sidneju 1974. godine je pokazala da je delta9-tetrahidrokanabinol (THC) davan u velikim dozama imao antikovulzivan efekat na miševe kojima su napadi izazvani davanjem hemikalija i električnih šokova. Primećeno je da je kanabidol (CBD) pojačao takvo dejstvo THC-a, iako istraživači nisu našli da je CBD bio delotvoran sam po sebi.

Posle toga, različite studije su otkrile da i CBD zapravo poseduje izuzetne antikonvulzivne osobine, kao i da pojačava efekte THC-a. Studija iz 2001. godine je pokazala da su THC i sintetički THC, analogni WIN 55,212-2, ispoljavali svoja dejstva tako što su se vezivali za CB1 receptore; CBD ispoljava svoja dejstva na različite načine, jer se ne vezije za CB1 receptore, već deluje kao slab antagonist. Zbog dejstva koja ima na CB1 receptore centralnog nervnog sistema, THC može zapravo da izazove konvulzije u retkim slučajevima, dok se čini da CBD nema ovakve sporedne efekte zahvaljujući nezavisnoj proceduri delovanja.

Još uvek nije ustanovljen precizan mehanizam kojim CBD kontroliše konvulzije, ali se pokazao kao veoma efikasan kod lečenja raznih tipova epilepsije, uključujući i Dravetov sindrom kod male dece, i brzo je stekao prednost kao potencijalni tretman zbog činjenice da nije psihoaktivan.

Neuroprotektivan

Kako istraživanja endokanabinoidnog sistema napreduju, postaje sve jasnije da on igra veoma važnu ulogu regulisanju trajanja i učestalosti napada. U stvari neki istraživači veruju da bi epilepsija mogla da se javi kao posledica urođenog disbalansa endokanabinoidnog sistema (stanje teorijski znano kao klinički nedostatak endokanabinoida), koje može da nastane kao posledica povrede mozga, infekcije ili zbog genetičkih predispozicija.

Studija objavljena 2008. godine u časopisu Nejčur (Nature) ukazuje da se čini da pacijenti koji pate od epilepsije temporalnog režnja imaju disfunkcionalne endokanabinoidne sisteme. Kao što samo ime sugeriše, epilepsija temporalnog režnja utiče na temporalni režanj mozga, i obično izaziva nekonvulzivne napade koji uključuju određeni stepen senzorskih (vizuelnih, slušnih, mirisnih pa čak i ukusnih) smetnji – mada takođe može da izazove i velike napade kod težih slučajeva.

Čest uzrok konvulzivnih i nekonvulzivnih napada je prekomerno stimulisanje neurona u mozgu, gde se pogođeni deo mozga razlikuje u skladu sa vrstom epilepsije. Kod zdravih ljudi, za endogene kanabinoide anadamid i 2-AG, se smatra da igraju fundamentalu ulogu u regulisanju nivoa stimulacije neurona i na taj način umanjuju verovatnoću da dodje do napada. Tako, kod pacijenata sa disfunkcionalnim endokanabinoidnim sistemom, kanabis i lekovi zasnovani na kanabisu zapravo mogu da ciljaju uzrok epilepsije i da obezbede neuroprotektivno dejstvo koje umanjuje ozbiljnost i učestalost simptoma.

Status epileptikus

U krajnje teškim slučajevima epilepsije, može da se javi stanje poznato kao status epileptikus (SE). Status epileptikus uključuje i konvulzivne i nekonvulzivne napade, koji ili traju duže od pet minuta ili se javljaju sa učestalošću od više napada u toku od pet minuta bez povratka punoj svesti između napada. Ako se pacijentu ne obezbedi hitna medicinska pomoć tokom epizode status epileptikusa, produženi gubitak normalne funkcije mozga može da dovede do oštećenja mozga pa čak i do smrti. U slučaju da je adekvatna medicinska pomoć ukazana, epileptični pacijent obično preživljava epizodu status epileptikusa bez većih komplikacija.

Status epileptikus se uobičajeno leči benzodiazepinima i barbituratima; obadve gripe lekova su dobro znani po svojim iznurujućim neželjenim efektima, i nisu uvek potpuno efikasni. Međutim, postoje dokazi da kanabinoidi – posebno agonisti CB1 receptora poput anadamida, THC-a i sintetičkog analognog WIN 55,212-2, mogu da obezbede jaču zaštitu od status epileptikusa. U studiji iz 2006. godine objavljenoj u Žurnalu farmakologije (Journal of Pharmacology), WIN 55,212-2 je pokazao sposobnost da potpuno suzbije sve aktivnosti napada, uključujući i produžene epizode povezane sa status epileptikusom. Studija je takođe istakla da je WIN 55,212-2 u značajnoj meri nadmašio Feniton i Fenobarbital u suzbijanju status epileptikusa.

Iz ove i iz raznih sličnih studija sprovedenih tokom poslednje decenije, ustanovljeno je da su agonisti CB1 receptora od fundamentalnog značaja za okončanje napada i sprečavanje nastanka status epileptikusa, i da kod epileptičnih pacijenata disbalans endokanabinoidnog sistema povećava učestalost i težinu napada. U naučnom radu iz 2007. godine je zapaženo da u slučaju da se na epileptične neurone delovalo antagonistima CB1 receptora, to bi izazvalo kontinuiranu epileptičnu aktivnost kao što se vidi kod pacijenata sa status epileptikusom. Ako bi ih nakon toga tretirali sa CB1 agonistima, preterana aktivnost koja podseća na status epileptikus se nije dešavala.

Dakle, jasno je da THC i CBD igraju važnu ulogu u nadziranju epileptičnih napada. Međutim, odnosni mehanizmi delovanja nisu u potpunosti shvaćeni, posebno u slučaju CBD-a, koji ispoljava svoje dejstvo kroz načine koji su nezavisni glavnih kanabinoidnih receptora.

Prevod: Slobodan Petrović i IRKA tim
10. Jul 2015.

Izvor: http://sensiseeds.com/…/top-3-benefits-cannabis-epilepsy/

Neurološke i psihosomatske

More in Neurološke i psihosomatske

Studije: AKUPUNKTURA DELUJE TAKO ŠTO AKTIVIRA ENDOKANABINOIDNI SISTEM!

FritzTheCatMarch 20, 2023

NAUKA: DUGOTRAJNO KORIŠĆENJE ULJA CVETOVA KANABISA JE BEZBEDNO I EFIKASNO!

FritzTheCatMarch 10, 2023

Studije pokazuju da upotreba kanabisa smanjuje stopu smrtnosti tokom velikih operacija i hospitalizacije

FritzTheCatMarch 12, 2022

NAUKA: Legalan kanabis znatno smanjuje upotrebu alkohola, duvana i prepisanih lekova!

FritzTheCatDecember 23, 2019

Kanabis je bezbedna i efikasna terapija kod mladih pacijenata sa autizmom

FritzTheCatNovember 24, 2019

Lečio sam uspešno bipolarni poremećaj Kanabisom posle 20 godina pakla psihijatrije Srbije

FritzTheCatSeptember 13, 2019

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017

Imućna porodica poklonila preko 30 miliona dolara za Kanabis istraživanje

rundozucoDecember 4, 2017

Izraelski istraživači pokušavaju da izleče autizam kanabisom

rundozucoNovember 18, 2017

KANABIS ZA ZDRAVO SRCE I MOZAK! CBD za efikasno lečenje moždanog udara i srčanog zastoja

FritzTheCatMay 30, 2017

Kanabis je naš LEK Ana i Jovan – Kanabis Marš#2 (Video)

rundozucoOctober 6, 2016

Kanabis je značajno blagotvoran za bipolarni poremećaj

rundozucoFebruary 6, 2016

Marihuana kao preventivni lek

rundozucoFebruary 3, 2016

Kap ulja koja život znači – LEGALIZACIJA HITNO!!! (pismo bolesnog)

FritzTheCatJanuary 14, 2016

Захтев бившег Руског добровољца Републици Српској и Републици Србији !

rundozucoDecember 28, 2015

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Lečenje DIJABETESA Kanabisom – SVEDOČENJA SRBIJA!

FritzTheCatOctober 27, 2015

Dr. Milan Savić: Lečenje kanabisom, indikacije i primena EXPO MEDIC 2015 (video)

FritzTheCatOctober 19, 2015

Marihuana legalna za medicinsku upotrebu i u Hrvatskoj!

FritzTheCatOctober 14, 2015

Studija: Marihuana je bezbedna, efikasna kod bola i popravlja raspoloženje!

FritzTheCatOctober 5, 2015

Studija: Pristup medicinskoj marihuani smanjuje zloupotrebu lekova protiv bolova

rundozucoAugust 11, 2015

Marihuana doprinosi rastu neurona i čini nas pametnijima

rundozucoAugust 7, 2015

Studija otkriva da kanabis značajno umanjuje neuropatske bolove

rundozucoJuly 16, 2015

Dr. Itan Ruso: Nedostatak endokanabinoida i medicinski kanabis

FritzTheCatJuly 9, 2015

DANI KANABISA 10-12 jul 2015 Novi Sad, Beograd, Banja Trepča, Banja Luka

FritzTheCatJuly 9, 2015

Autistični dečak progovorio nakon samo dva dana tretmana uljem kanabisa

rundozucoJune 29, 2015

Svakodnevna upotreba marihuane ne dovodi do promena u mozgu ni kod odraslih ni kod tinejdžera

rundozucoJune 29, 2015

Marihuana održava mozak mladim

rundozucoJune 29, 2015

Soj kanabisa “LA Confidential” iz kompanije DNA Genetics koristi se za lečenje autizma kod dece

rundozucoJune 18, 2015

Nova studija pokazuje da kanabinoidi mogu da odlože propadanje vida i spreče slepilo

rundozucoJune 12, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2