U IME NARODA – Protest ZA LEK! 17.02.2017 Vlada Srbije – (foto)

HVALA HEROJI SRBIJE

U IME NARODA – Protest ZA LEK! 17.02.2017 ispred Vlade Srbije – Ili nas uhapsite jer se uspešno ilegalno lečimo Kanabisom, ili nam dozvolite da se legalnio lečimo. Jedina zloupotreba Kanabisa je njegova zabrana. Korist od prohibiicije ima samo narko mafija i posredno farmacija. Ono što je tužno je što smo jedini koji smemo to javno i da kažemo u ovoj Srbiji. Došlo nas je koliko nas je došlo, i dovoljno jer znamo za šta se borimo. Mnogi nisu mogli iz razumljivih razloga a na čast građanima Beograda je što to što su polovina okupljenih BORACA iako bolesni došli iz drugih gradova Srbije. VELIKI RESPEKT ZA LJUDE OGROMNOG SRCA .
Zato ćemo i da se izborimo za OSLOBAĐANJE najkorisnije biljke na planeti i najefikasnijeg pirodnog leka. BORBA!

IRKA tim – Saša Čolić

Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2